LOG 6.4 - aktualna wersja systemu

Pobierz

LOG Helpdesk 6.4.27

LOG 6.4.34

Najważniejsze zmiany - changelog

Wersja RC - (ang. Release Candidate, czyli kandydat do wydania) – wersja systemu kandydująca do wydania. Wersja wydana jako testowa, bez gwarancji poprawnego działania.

Wydano 05-07-2019

Wydano 05-07-2019

Wersja 6.3 - changelog

LOG Helpdesk 6.2.56

LOG 6.2.65

Pobierz

Wersja 6.2 - changelog

LOG 6.3.36

LOG Helpdesk 6.3.28

 • Kalendarz zmian w Helpdesk
 • Powiadomienia HTML i akcje mail
 • Zmiany w mechanice formularzy w Helpdesk
 • Możliwość otwierania załączników w przeglądarce i ich grupowego zapisywania
 • Możliwość zapisywania zrzutów ekranu w treści zgłoszenia
 • Graficzny edytor zgłoszeń
 • Automatyczne przypisywanie użytkowników do grup systemu na podstawie Active Directory
 • Automatyczne przypisywanie przełożonych
 • Zmiany w mechanice akceptacji (możliwość tworzenia kworum decyzji)
 • Nowa karta zasobów, uprawnień, szkoleń, dostępów itp dla pracownika via WEB
 • Przypisywanie zgłoszeń na grupę
 • Definiowanie zastępstw w Helpdesk
 • Edytor Workflow
 • Grupowe akcje np. dodaj notatkę, przypisz realizującego
 • Szablony odpowiedzi w komentarzach, notatkach, rozwiązaniach
 • Określanie statusu użytkownika/agenta
 • Rozbudowane reguły odbioru i obsługi maili

Wersja 6.1 - changelog

 • Wstrzymanie działania funkcji agenta - Panic Button oraz konfiguracja wątku jego działania
 • Zarządzanie tożsamością (nowy moduł)
 • Rejestry RODO - zarządzanie ryzykiem (nowy moduł)
 • Profil osoby (nowy moduł)
 • Zarządzanie Magazynem zasobów (nowy moduł)

LOG Helpdesk

LOG

LOG / LOG Helpdesk


 • Automatyczne dodawanie relacji z poziomu Helpdesk
 • Wysyłanie powiadomień na ekran Użytkownika z poziomu Helpdesk
 • Automatyczna zmiana status zasobu na podstawie statusów Helpdesk

Pobierz aktualną wersję oprogramowania LOG i LOG Helpdesk

Pobierz

Wersja 6.0 - changelog

 • Zmiana wyglądu Helpdesk
 • Zmiana okna logowania i kolorystyki systemu
 • Zmieniono układ podglądu szczegółów spraw
 • Dodano pasek szybkich akcji na podglądzie szczegółów spraw
 • Przeniesiono przyciski kolejnych akcji pod Status zgłoszenia
 • Przeniesiono część informacji o zgłoszeniu do odrębnych zakładek
 • Dodano możliwość weryfikowania Spełnienia i przekroczenia czasów umów SLA
 • Zmieniono mechanizm powiązań pomiędzy zgłoszeniami
 • Rozdzielono listy zgłoszeń pomiędzy zgłoszenia Otwarte i Zamknięte w oparciu o stan procesu
 • Przeniesiono statystyki monitoringu użytkowników do osobnej zakładki na ekranie głównym
 • Dodano przycisk pozwalający operatorom na przeładowanie umowy SLA
 • Wprowadzono możliwość ustawienia widoczności powiadomień systemowych dla grup użytkowników
 • Wprowadzono możliwość ustawienia widoczności artykułów w Bazie wiedzy dla grup
 • Dodano możliwość automatycznego zamknięcia i rozwiązania zgłoszenia podczas jego rejestracji jeśli rozwiązanie nastąpiło podczas połączenia telefonicznego i użytkownik zatwierdził rozwiązanie
 • Dodano możliwość sortowania listy załączników w zależności od wybranej kolumny
 • Dodano możliwość zastosowania logowania poprzez uwierzytelnienie kontem Google
 • Zmieniono mechanizm działania Tymczasowych rozwiązań
 • Wprowadzono możliwość ograniczenia listy użytkowników możliwych do wybrania w ramach kolejnych kroków sprawy
 • Dodano możliwość automatycznego dodawania czynności do sprawy
 • Dodano możliwość blokowania edycji i komentowania zgłoszeń z Zamkniętym stanem procesu
 • Dodano możliwość pobierania do Spraw nowych typów Zasobów z LOG System
 • Zmodyfikowano działanie List czynności dostępnych w systemie
 • Dodano nowe przepływy i zaktualizowano obecny katalog usług
 • Zmieniono mechanizm wykonywania kolejnych akcji w systemie poprzez okna modalne
 • Dodano możliwość eksportowania listy zgłoszeń do pliku CSV
 • Zmieniono układ kolumn w gridach/podglądzie dotychczasowych zasobów
 • Zmieniono nazwę zasobów Aplikacje na Aplikacje biznesowe
 • Zmienione nazwę zasobów Pracownicy na Ludzie
 • Dodano możliwość rejestrowania Procesów biznesowych
 • Dodano możliwość rejestrowania Zbiorów danych
 • Dodano możliwość rejestrowania Szkoleń
 • Dodano możliwość rejestrowania Lokalizacji
 • Dodano nowe pola oraz pozycje słownikowe w zasobach
 • Zmieniono układ elementów konfiguracji ewidencjonowanych w systemie (drzewo zasobów)
 • Usunięto pozycję Pisma
 • Dodano kartę cech Kategorie danych w zasobach
 • Dodano kartę cech Profile dostępu w zasobach
 • Dodano kartę cech Reguły bezpieczeństwa w zasobach
 • Dodano kartę cech Czynności przetwarzania w zasobach
 • Dodano kartę relacji Aplikacje biznesowe w zasobach
 • Dodano kartę relacji Dostępy do aplikacji w zasobach
 • Dodano kartę relacji Umowy w zasobach
 • Dodano kartę relacji Zbiory danych w zasobach
 • Dodano kartę relacji Upoważnienia w zasobach
 • Dodano kartę relacji Szkolenia w zasobach
 • Dodano kartę relacji Uczestnicy w zasobach
 • Dodano kartę relacji Zasoby w zasobach
 • Dodano kartę relacji Lokalizacje w zasobach
 • Dodano nowy mechanizm tworzenia relacji w nowych kartach
 • Przeniesiono mechanizm konfiguracji Zarządzania nośnikami do konfiguracji Agenta
 • Zmieniono wygląd okna logowania, o programie oraz powiadomień w systemie
 • Dodano zbiorczą zakładkę "Zgłoszenia Helpdesk" dla wszystkich gałęzi drzewa elementów konfiguracji

LOG Helpdesk

LOG

(+48) 71 750 42 00

Copyright LOG Systems sp. z o.o.