7 praktycznych porad podejmowania decyzji (ITIL 4)

LOG Systems - LOG Plus

Podejmowanie decyzji w procesach biznesowych może wiązać się z licznymi trudnościami. Stres, zakres odpowiedzialności, monitorowanie efektów to jedynie ułamek z wielu elementów, które potrafią spędzić sen z powiek pracownikom organizacji. By temu zapobiec warto zastosować w firmie kodeks postępowania ITIL, którego zasady stosowane są jako przewodnie w pracy działów IT. Wykorzystując je w procesie decyzyjnym można liczyć na zwiększenie wydajności pracy i lepsze jej efekty. Poniżej znajdziesz 7 praktycznych porad podejmowania decyzji (ITIL 4).


Podejmowanie decyzji – aktualizacja zasad ITIL

Pomimo, że metodyka ITIL pojawiła się już w latach 80., to zasady przewodnie ITIL zostały opublikowane dopiero w 2016 roku. W lutym 2019 roku światło dzienne ujrzała aktualizacja ITIL do wersji 4. Nowe wydanie zostało poszerzone o dodatkowe elementy, które obecnie stanowią trzon architektury ITIL. Najważniejsze punkty to:

 • zapewnienie wskazówek dla wszystkich aspektów pracy ITSM,
 • zachęcanie do dobrego podejmowania decyzji,
 • promowanie nieustannego doskonalenia na każdym poziomie rozwoju.

Zasady przewodnie zawierają skuteczne porady. Ich efektywność wzrasta przy ich łączeniu i kompleksowym podejściu do problemu. Odwołanie się do wszystkich zasad sprawdza się zarówno przy podejmowaniu decyzji, jak i przy planowaniu optymalizacji działań. Kierując się ITIL 4, weź pod uwagę nie tylko dobro procesu i firmy, ale także interes klientów oraz ogólny wpływ drogi, którą chcesz obrać. Aby zachować odpowiednią perspektywę, warto mieć pod ręką spis zasad i zaglądać do niego w razie potrzeby.

Zaktualizowane zasady przewodnie ITIL 4:

W ITIL 4 kierujemy się 7 zasadami przewodnimi w podejmowaniu decyzji. W stosunku do poprzednich wersji, lista jest krótsza, ale za to odnosi się do większej ilości podstaw.

1. Skupienie na wartościach

Wszystkie działania firmy powinny kreować wartość dodaną (dla użytkowników, partnerów, klientów i otoczenia). Dotyczy to zarówno aspektów materialnych (np. finanse), jak i niematerialnych (zadowolenie z produktu). Kluczem tej zasady jest doświadczenie użytkownika (zyskujący na popularności UX – User Experience) oraz doświadczenie klienta (CX – Customer Experience).

2. Start w miejscu, w którym jesteś

Nie warto ciągle zaczynać projektów od zera. Z długofalowej perspektywy, zazwyczaj bardziej opłacalne jest poddawanie aktualnego stanu ulepszeniom, niż budowanie go od początku. Takie podejście pozwala zachować dotychczasową, wypracowaną wartość, zaoszczędzić czas na stawianie nowych fundamentów oraz umożliwia ograniczenie zasobów w zespole w czasie zmian. Warto w tym wypadku wykorzystywać raporty i statystyki do weryfikacji własnych obserwacji i rozważanych decyzji.

3. Iteracja i feedback

Stare porzekadło mówi, by nie ciągnąć wszystkich srok za ogon. Długofalowe projekty przynoszą efekty z czasem, a ich wartość jest często odmienna od zakładanej. Dlatego pracę lepiej dzielić na mniejsze zespoły i na mniejsze odcinki czasu, ułatwiające realizację założonego celu. Warto też weryfikować działania na każdym etapie iteracji. Dzięki temu można upewnić się, że działania idą w odpowiednim kierunku.

LOG Systems - LOG Plus

4. Współpraca i transparentność

Efektywna współpraca w zespole przynosi większe korzyści dla firmy, klientów i partnerów. Skuteczność działań opiera się m.in. o ich transparentność, która sprzyja chociażby budowaniu zaufania i zacieśnianiu więzi. Pogłębianie zaangażowania poprzez współpracę odnosi się nie tylko do zespołu, ale także klientów, dostawców, czy użytkowników.

5. Podejście holistyczne do planowania i pracy

Wydajność dotyczy każdej części organizacji. Warto poświęcić czas i zastanowić się nad tym, jak wykonywana praca wpływa na tworzenie wartości dodanej w firmie. Sprzyja to podejmowaniu korzystnych dla wszystkich decyzji. Żadna z usług, procesów czy podmiotów nie funkcjonuje na rynku bez powiązania z innymi. Każda z nich ma znaczenie ze względu na złożoną sieć współzależności.

6. Prostota i praktyczne podejście

Skupienie podczas podejmowania decyzji powinno padać na proste kwestie, które tworzą wartość. Złożone, wykorzystywane od lat procesy, niekoniecznie muszą być najlepszą z opcji. Nakierowanie na upraszczanie, wykonywanie minimalnej, koniecznej ilości działań oraz rozwiązywanie procesów nieprzynoszących wartości, będzie tutaj kluczowe. Według tej zasady, procesy skupione są na podstawowych działaniach.

7. Optymalizacja i automatyzacja

Kluczem do sukcesu jest optymalizacja działań. Maksymalne wykorzystanie zasobów i potencjału, pozwoli ograniczyć liczbę wąskich gardeł, przepalonych godzin i zablokowane środki. Jednym z bardziej skutecznych rozwiązań jest wprowadzenie automatyzacji,w miejscu, w którym istnieją ku temu podstawy biznesowe. Należy sumiennie przeanalizować, co można poddać automatyzacji, by wyeliminować nieefektywność z procesów. Analizując tę zasadę pamiętaj, by zoptymalizować pracę przed jej zautomatyzowaniem. Poddawanie automatyzacji procesów, które są mało wydajne może przynieść odwrotny skutek i przyspieszyć spadek wartości oraz wzrost strat.

Podsumowanie

Zasady przewodnie w podejmowaniu decyzji (ITIL 4), to jedna z najbardziej praktycznych i funkcjonalnych części aktualizacji ITIL. Przedstawione wyżej zapisy, to nie tylko teoria. Wdrożenie zasad do zespołu i całości organizacji, ma na celu zwiększenie świadomości działań na każdym etapie procesu. Wykorzystanie porad z ITIL 4 podczas podejmowania decyzji, jest podstawą do realizacji zadań z większa jakością, tworząc wartość nie tylko dla własnej organizacji, ale także klientów, użytkowników oraz partnerów.

Źródło:

https://blog.f-secure.com/past-present-and-future-of-gdpr-explained/

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings