9 korzyści monitorowania pracy

LOG Systems - LOG Plus

Zjawisko monitorowania pracowników na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat stało się dość popularne. Dzieje się tak m.in. za sprawą cyberslackingu. Wiele firm poza tradycyjnym monitoringiem wizyjnym, wprowadziło na stałe monitoring sprzętu komputerowego. Dodatkowo, firmy mają coraz większą świadomość cyberataków, które wykorzystują ‘furtki’ w zabezpieczeniach IT. Z tego powodu organizacje wybierają bezpieczeństwo i inwestują w legalne systemy.

Sprawdź funkcję Monitoring w LOG System

Blokowanie stron internetowych a bezpieczeństwo firmy

Patrząc szerzej na zjawisko cyberslackingu, nie można jednoznacznie stwierdzić czy jest pozytywne, czy negatywne. Z jednej strony ma ono dobry wpływ na pracowników, którzy otrzymują swobodę w pracy. Możliwość sprawdzenia poczty lub dostęp do ulubionych portali sprawia, że pracowniki zazwyczaj czują się zobowiązani do lepszej pracy. Z drugiej strony ryzyko kradzieży danych firmy wzrasta.

Nie wszystkie systemy sieciowe są odporne na złośliwe oprogramowanie i inne wtargnięcia, o czym zazwyczaj przekonujemy się po fakcie. Brak znajomości poziomu bezpieczeństwa konkretnych witryn sprawia, że nawet te ‘renomowane’ strony mogą nie posiadać odpowiednich zabezpieczeń. Wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy, że pomimo iż serwis Facebook jest bezpieczną witryną, to powiązane z nim aplikacje mogą okazać się zhakowane. Monitorowanie pracowników staje się więc istotnym elementem dla bezpieczeństwa infrastruktury IT.

LOG Systems - LOG Plus

Monitoring pracownika. Praktyczne funkcje w LOG System

Mając świadomość bezpieczeństwa danych, należy wybrać odpowiednie narzędzie do monitoringu. O właściwych systemach i korzyściach płynących z monitoringu pisaliśmy w artykule: Monitoring komputerów za pomocą specjalistycznych narzędzi.

W LOG System w zależności czego potrzebujesz, masz możliwość wyboru odpowiednich modułów. Poniżej przedstawiamy opis najważniejszych funkcji monitoringu w naszym oprogramowaniu.

1. Obserwowanie logowania użytkownika

Funkcja logowanie użytkownika w module monitoringu daje bezpośredni wgląd w historię danego komputera i szansę zliczenia użytkowania godzinowego. Po pierwsze mamy możliwość ustalenia kto logował się na konkretnym sprzęcie i w jakim czasie. Jest to ważne, gdy z jednego zasobu korzysta kilka osób. Po drugie, widzimy wszystkie podjęte akcje przez użytkownika, w tym także złożone procesy.

2. Podgląd adresów IP oraz IP użytkowników

Adresy IP oraz IP użytkowników stanowią zbiór wszystkich interfejsów dostępnych na danym komputerze, z podziałem na aktywne i nieaktywne. Włączając tę funkcję w module, możemy uzyskać wszystkie informacje o danym adresie IP.

3. Monitorowanie procesów

Widok procesów umożliwia wgląd w historię użytkowania programów na danym komputerze. W ten sposób możesz pozyskać informacje o czasie korzystania z oprogramowania i długości akcji, a także otrzymujesz dokładną nazwę zachowania użytkownika. Rozróżnienie form aktywności jest ważne z punktu widzenia Agenta.

4. Śledzenie stron www

Opcja strona www odnosi się do monitorowania ruchu użytkownika. W ten sposób można dokładnie określić domenę, na jaką wchodził użytkownik wraz z dokładnym adresem www. Oprócz powtarzalnych elementów, jakimi są czas i nazwa użytkownika, mamy możliwość przejrzenia tylko i wyłącznie historii przeglądarki. Istotną informacją jest to, że system monitoruje jedynie aktywne okna, na których pracuje użytkownik.

5. Monitoring usług

Dzięki funkcji monitoringu usług możesz zdobyć informacje na temat każdej usługi wykonywanej na danym komputerze oraz poznać status, w jakim się znajduje sprzęt. Funkcja działa na podstawie listy systemowej. Odnotowywane jest każde odstępstwo od normy, wraz z dokładną datą i godziną oraz statusem, w jakim obecnie się znajduje.

6. Zrzuty ekranu

Ta funkcja pozwoli Ci wykonywać zrzuty dowolnych ekranów w firmie. Po podpięciu zasobów, wyświetli się lista wybranych komputerów. Klikając w konkretny sprzęt, możesz przejrzeć listę zrzutów ekranu. Gdy użytkownik korzysta z większej ilości ekranów, program zrobi zrzuty każdego z nich. Obrazy bez problemu zapiszesz na dysku.

7. Monitoring wydruków

Korzystając z monitoringu wydruków, masz informację o drukarkach konkretnego użytkownika m.in. nazwy, rodzaju załadowanego papieru. Funkcja sprawdza ile stron zostało wydrukowanych lub skopiowanych oraz przedstawia kosztorys na podstawie danych o koszcie wydrukowania jednej strony. System sprawdza też przeciążenie sprzętu.

8. Miernik obciążenia

Miernik obciążenia pozwoli Ci na ustalenie jakie aplikacje i usługi najbardziej obciążają procesor, pamięć i sieć komputera. Poziom obciążenia to indywidualna kwestia każdego komputera i znajdziesz ją w szczegółach zasobu. Decyzje o monitorowaniu danych komputerów podejmuje administrator systemu.

9. Profile pracowników

Funkcja profile pokazuje, które komputery są obserwowane przez administratora. Dodając nowy profil, możesz zdecydować o włączeniu mierników obciążenia. Na komputerach, na których masz zainstalowanego agenta, możesz przełączać się między profilami. Konfigurując agenta, przypisujesz do konkretnego komputera wybrany profil. Wszystko zależy od tego, jakie dane chcesz zbierać.

Korzyści z monitoringu pracowników a przepisy prawne

Wprowadzając jakąkolwiek formę monitoringu działań pracowników w Twojej firmie, pamiętaj o konieczność implementacji przepisów RODO. Przesłanką do stosowania monitoringu musi być: zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona mienia, kontrola informacji lub zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie naraża pracodawcę na szkodę. Jednym z obowiązkiem jest także poinformowanie pracownika o wprowadzonej formie kontroli.

Zapisz się na darmowe szkolenie już 5 lutego 2019, godzina 10!

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings