9 mitów ITIL

LOG Systems - LOG Plus

ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) to zbiór informacji na temat zarządzania usługami IT, w którym zawarte są specjalistyczne rozwiązania organizacyjne, pomagające w zakresie dostarczania wartościowych rozwiązań IT dla klientów. ITIL należy również traktować jako zbiór zaleceń lub bibliotekę, którą charakteryzuje całościowe podejście do IT. Wspomaga to uporządkowanie procesów w całej firmie i skupienie się na jej funkcjonowaniu.

ITIL – najlepsze parktyki

ITIL – zarządzanie w IT

Wdrażane do organizacji ITIL pomaga budować odpowiednio skonstruowane procesy w firmie. Aby działania się powiodły, wprowadzanie ITIL do przedsiębiorstwa powinno charakteryzować się elastycznością i stałym poszukiwaniem inspiracji w jego zapisach, które można dostosować do profilu działalności firmy. ITIL wpływa także na zwiększenie wydajności biznesowej organizacji, co jest niezwykle istotne, gdyż nieustannie, jednym z głównych wydatków na IT, jest infrastruktura i obsługa procesów. Jednak obok pozytywnego wpływu na organizacje, wokół ITIL narosły także różne mity.

9 najpopularniejszych mitów ITIL

MIT 1: ITIL jest tylko dla dostawców usług IT

ITIL został stworzony z myślą o integracji IT w przedsiębiorstwie z jej celami biznesowymi. Jednak nie oznacza to, że skierowany jest tylko do firm IT. Dzięki zastosowaniu ITIL organizacja poświęci mniej czasu na przeciwdziałanie np. przerwom w działaniu systemów, a w zamian może skupić się na znalezieniu rozwiązań, które będą wykluczać takie sytuacje w przyszłości. Dotyczy to zarówno firm IT, jak i z innych branż.

MIT 2: Certyfikat ITIL jest tylko dla osób decyzyjnych

W ITIL osoby zarządzające i właściciele firm mogą znaleźć informacje pomagające w tworzeniu długoterminowych, kompleksowych strategii. Nie oznacza to jednak, że tylko oni są w stanie wykorzystać potencjał tkwiący w ITIL. Wprowadzenie ITIL na każdym poziomie organizacji ma dużo większe szanse powodzenia i pozwala na szybsze osiągnięcie założonych celów. Dlatego certyfikacja ITIL jest dedykowana wszystkim pracownikom, także zatrudnionym w pierwszej linii. Na ITIL należy spojrzeć kompleksowo, gdyż przynosi korzyści zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i indywidualnym.

MIT 3: ITIL działa w pełni tylko po wdrożeniu wszystkich zapisów

Kolejne błędne założenie, to konieczność wprowadzenia wszystkich zapisów ITIL i stosowanie ich co do kropki. Bez sensu jest jednak rezygnować ze sprawnie działającego procesu na rzecz odpowiednika ITIL, tylko ze względu na brak wpasowania się w 100% w zestaw dobrych praktyk. ITIL nie musi być również wdrażany w całości, by mieć pozytywny wpływ na osiąganie korzyści biznesowych. Dla niektórych organizacji będzie wystarczające, jeśli wprowadzą np. zarządzanie zmianami zgodne z ITIL lub zarządzanie incydentami.  

MIT 4: ITIL nie dla małych organizacji i systemów IT

Pojawiają się wypowiedzi, że ITIL sprawdza się wyłącznie w dużych organizacjach i przy pracy na dużych systemach IT. Prawda jest taka, że ITIL można poddać skalowaniu i dostosować do potrzeb firmy. Dopasowanie do warunków danej organizacji uzależnione jest właściwie tylko od tego, czy istnieje uzasadnienie biznesowe dla danego przedsiębiorstwa.

LOG Systems - LOG Plus

MIT 5: ITIL to rozwiązanie instant dla firm

Dobre praktyki ITIL można wprowadzić w ciągu kilku tygodni do organizacji. Jednak to nie oznacza, że rozwiązanie w krótkim czasie odmieni funkcjonowanie firmy. Wdrożenie ITIL wymaga dokładnego projektu z zakresu zarządzania zmianami, tak aby skutecznie dotrzeć do pracowników i wpłynąć na procesy skrywające głęboko zakorzenione problemy operacyjne. ITIL wspiera w identyfikacji i naprawie problemów. Kluczem jest tu intensywna praca całych zespołów nad zmianą, jak również branie odpowiedzialności za toczące się procesy. Przejście z poprzednich rozwiązań na ITIL mogą trwać od kilku miesięcy do nawet lat (w zależności od stopnia złożoności organizacji). Dodatkowo, jeśli projekt przejścia jest niedokładnie skonfigurowany lub nie został zoptymalizowany w trakcie wdrażania, chaos w organizacji może narastać w początkowym stadium.

MIT 6: ITIL to standard w branży IT

W branży potocznie mówi się o “zgodności z ITIL”, co daje złudzenie, że ITIL jest standardem IT. Jak na pewno wiecie, ITIL to “zbiór dobrych praktyk”, nie jest standardem (nie posiada np. charakteru ISO / IEC) i w związku z tym, nie gwarantuje zgodności z ITIL oraz nie zajmuje się zarządzaniem IT w sposób kompleksowy. Obecnie korzystamy z ITIL 4.

MIT 7: Tylko DevOps i Agile – ITIL jest przestarzały

ITIL powstał w latach 80. poprzedniego wieku i z tego tytułu jest odbierany jako przestarzały. W jego miejsce stawia się DevOps i Agile, które poprzez zwinne podejście mają podobno lepiej dostosowywać się do dzisiejszych wymagań wobec branży. Krytycy nie dostrzegają jednak, że ITIL ciągle ewoluuje i wypuszcza zaktualizowane formaty (np. ITIL4). Ponadto za bardzo skupiają się oni na różnicach, zamiast dostrzegać podobieństwa pomiędzy podejściami do zarządzania.

MIT 8: Ogromne koszty i oszczędności – dwa sprzeczne synonimy ITIL

Jedni widzą w ITIL złote rozwiązanie na obniżenie kosztów IT (infrastruktura, eksploatacja), drudzy uważają, że wdrożenie projektu z ITIL od zera, wymaga zaangażowania zbyt dużej ilości zasobów finansowych i ludzkich. ITIL powstał, by dostosować usługi IT do biznesu, co pozwala na wychwycenie ukrytych opłat i miejsc, w których przepłaca się za procesy (choć końcowa suma wcale nie musi się obniżyć). Prawdą jest również, że całościowa implementacja ITIL jest kosztowna, jednak z perspektywy czasu pozwala zaoszczędzić np. na kosztach zewnętrznych i pozwala się skalować do potrzeb własnego biznesu.

MIT 9: Wdrożenie narzędzia ITSM = wdrożenie ITIL

W dzisiejszym, pędzącym świecie dążymy do upraszczania. Jednak postawienie znaku równości pomiędzy wdrożeniem narzędzia ITSM a wdrożeniem ITIL jest przekłamaniem. Wprowadzenie do firmy oprogramowania ITSM jest tylko elementem składającym się na ITIL. Potencjał narzędzia nie będzie wykorzystany, jeśli nie będzie obsługiwany przez pracowników z odpowiednim przygotowaniem i doświadczeniem.

Mity ITIL – podsumowanie

Na przestrzeni prawie 40 lat wokół metodyki ITIL narósł szereg mitów. Wiele z nich wynikać może z przeświadczenia o przestarzałości tej techniki. Jednak jest to metodyka stale rozwijana, a jej elastyczność pozwala na dostosowanie dobrych praktyk ITIL do swoich potrzeb. Korzyści z jej zastosowania widoczne są przede wszystkim w obszarach wymagających sprawnych przepływów IT.

ITIL – najlepsze parktyki

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings