9 powodów, by poprawić zarządzanie IT w organizacji

CMDB, czyli bazy danych zarządzania konfiguracją, są często odbierane jako najważniejszy element systemu ITSM (ang. IT Service Management). Dane przechowywane w CMDB obejmują listy zasobów oraz relacje między nimi. CMDB i otaczające je procesy zarządzania konfiguracją stanowią rdzeń współczesnych operacji IT – umożliwiając firmie zarządzanie danymi o różnorodnym zestawie komponentów IT w jednym miejscu. Sprawdź 9 powodów by wprowadzić CMDB w celu wsparcia IT w Twojej organizacji.

Zarządzanie IT w oparciu o ITIL

Włączenie CMDB (czym jest CMDB, pisaliśmy tutaj) w oparciu o ITIL do procesów mających na celu poprawę zarządzania IT, ułatwia zrozumienie środowiska organizacji. Jest głównym źródłem informacji szczególnie w obszarach analizy wpływu usług, zarządzania zgodnością i zasobami, a także konfiguracji wszystkich jego komponentów. Odnosząc się do zarządzania wszystkimi zasobami, obejmuje kontrolę osób i technologii związanych z obsługą użytkowników usług, infrastrukturą i usługami w chmurze. Baza CMDB oparta na ITIL umożliwia uzyskanie pełnej widoczności infrastruktury i usług IT, jednocześnie dając większą kontrolę środowiska i pomagając w skutecznym podejmowaniu decyzji.

Biorąc pod uwagę wszystkie zalety, które sprzyjają wykorzystaniu CMDB w oparciu o ITIL w organizacji, warto zadać pytanie: dlaczego część firm nie decyduje się na wdrożenie lub pełne wprowadzenie tego rozwiązania? Odpowiedź jest prosta – proces jest czasochłonny i trudny. Należy wziąć pod uwagę, wyzwania związane z wdrażaniem całego procesu i narzędzi potrzebnych do osiągnięcia założonych celów od strony technicznej i biznesowej. 

9 zalet CMDB opartego o ITIL

Wykorzystując dane CMDB, organizacje IT mogą upewnić się, że informacje o ich zasobach są dokładne i aktualne. Pomaga to utrzymać m.in. zgodność oprogramowania w kontekście bezpieczeństwa i przepisów (np. HIPAA, RODO). Oczywiście to nie wszystkie możliwości, jakie oferuje CMDB organizacji w kontekście zarządzania ryzykiem w IT. 

Poniżej znajduje się 9 zalet, posiadania CMDB opartego o standardy ITIL.

 1. Zwiększenie wydajności i stabilności całej infrastruktury i usług IT, prezentującej ją w formie scentralizowanego wolumenu.
 2. Posiadanie bazy CMDB opartej na ITIL, umożliwia wyodrębnianie danych z wielu rekordów w celu wsparcia automatyzacji.
 3. Scentralizowana reprezentacja usług pozwala planować, dostarczać, obsługiwać, zarządzać i ustalać priorytety usług w danym środowisku.
 4. Jednoczesne przechowywanie i zarządzanie infrastrukturą oraz usługami środowiska IT za pomocą automatycznych rozwiązań, zmniejszających koszty i wysiłki, na rzecz ciągłego aktualizowania IT.
 5. Zwiększenie dokładności danych i szybkości przeprowadzanych procesów.
 6. Przełamanie bariery między IT a biznesem – CMDB pomaga ludziom, procesom i technologiom współpracować bardziej wydajnie, dzięki poprawie zarządzania zasobami IT w firmie. 
 7. Lepsze zarządzanie zmianami w środowiskach IT. Wraz ze wzrostem złożoności infrastruktury IT organizacji, CMDB pomaga uniknąć przestojów, dzięki bardziej wydajnemu planowaniu i lepszemu zrozumieniu wpływu tych zmian na środowisko IT.
 8. Poprawa bezpieczeństwa – organizacje mogą wykorzystać dane CMDB do oceny ryzyka związanego ze znanymi podatnościami na serwery. Zespół IT priorytetowo tworzy tzw. łatki i zabezpiecza najbardziej krytyczne luki.
 9. Śledzenie zmian w oprogramowaniu – dane w CMDB informują o nieautoryzowanym i nielegalnym oprogramowaniu.


CMDB oparte o ITIL – zastosowanie

Baza CMDB oparta na ITIL umożliwia aktywne zarządzanie całym środowiskiem IT, a wszystko to, dzięki lepszej ocenie ryzyka. Ułatwia to przeprowadzanie licznych procesów w organizacji. CMDB pomaga identyfikować i rozwiązywać problemy poprzez analizę ich prawdziwego pochodzenia w możliwie najkrótszym czasie. Koncentruje się na zdarzeniach, które wykraczają poza normalne parametry w rejestrze infrastruktury. Pozwala także zrozumieć przyczyny zdarzeń poprzez analizę ich prawdopodobnego powstania. Ponieważ CMDB pomaga śledzić wszystkie zmiany w elementach konfiguracji, przyspiesza rozwiązanie problemów dzięki plikowi dziennika zdarzeń analizy. Ponadto priorytetyzuje zadania o dużym wpływie i oferuje ich rozwiązanie dzięki zautomatyzowanym przepływom pracy. W jakich obszarach CMDB oparte na ITIL znajdzie w takim razie zastosowanie?

 • Zgłoszenia serwisowe i helpdesk: poprawa priorytetyzacji incydentów i problemów w oparciu o wymagania. Zmniejszenie kosztów obsługi i zwiększenie zadowolenia klienta z obsługi. 
 • Cykl oprogramowania w chmurze: wdrażanie produktów i łączenie z urządzeniami według założonych celów.
 • Zarządzanie zmianami: płynne modyfikacje w konfiguracji w oparciu o zmieniające się wymagania, z uwzględnieniem zależności i ryzyka występującego w procesach.
 • Zarządzanie zdarzeniami: korelowanie zdarzeń i usług w infrastrukturze, by identyfikować potencjalny wpływ na organizację w przypadku ewentualnych przestojów systemu. 
 • Wydajność: izolowanie problemów już w samej aplikacji, wykorzystywanie szczegółowych danych w celu szybkiego rozwiązania problemu. 

Podsumowanie

Posiadanie danych zawartych w CMDB może dosłownie skrócić czas potrzebny na rozwiązanie złożonego incydentu i skutecznego zarządzania strukturami/zasobami IT. Zarządzanie ryzykiem zmniejsza zagrożenia wynikające z braku kontroli nad infrastrukturą, licencjami i wersjami oprogramowania oraz wynikających z nich cyberzagrożeń. 

Prowadząc firmę działającą w świecie digital, CMDB umożliwia znaczną poprawę w działaniu infrastruktury i usług IT, przynosząc długoterminową realizację celów biznesowych. 

Powiązane artykuły