Administrator IT – odpowiedzialna funkcja w dziale IT

Administrator IT, zarobki w IT, LOG Plus, narzędzia administratora IT, praca jako administrator IT, praca w IT

Zakres obowiązków administratora IT

Administrator IT ze względu na charakter swojej pracy obejmuje bardzo ważne stanowisko. Warto wiedzieć, że osoba profesjonalnie zajmująca się oprogramowaniem, jego instalacją oraz konfiguracją jest w pełni odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury oraz cyberbezpieczeństwo w całym przedsiębiorstwie. Sprawdź, na czym w praktyce polega praca administratora w IT.

Dział IT występuje praktycznie w każdej większej firmie. Dobra znajomość zagadnień sieciowych w branży IT to klucz do sukcesu. Jesteś osobą, która ma głowę do rozwiązywania problemów w systemach informatycznych? Konfiguracja oprogramowania oraz użytkowników nie stanowi dla ciebie żadnego problemu? Praca jako administrator IT prawdopodobnie przeznaczona jest właśnie dla Ciebie!

Administrator IT – czym charakteryzuje się ten zawód?

Praca jako administrator IT to odpowiedzialna funkcja w wielu korporacjach oraz mniejszych firmach korzystających z systemów IT. Warto wiedzieć, że administrowanie danymi w sieci oraz użytkownikami nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Osoby na tym stanowisku sprawują opiekę nad systemami informatycznymi w firmie, a do ich głównych obowiązków, zaliczamy:

W dzisiejszych czasach administrator IT zajmuje się wieloma zadaniami. Organizacja systemów i oprogramowania to nie wszystko. Dowodzenie zasobami, kontrola właściwego działania oraz stałe monitorowanie bezpieczeństwa – to główne zadania osoby na tym stanowisku pracy.

Co robi administrator IT? Praca jako administrator IT

W dużej mierze wiele zależy od zapotrzebowania danego przedsiębiorstwa na usługi tego typu. Administrator IT jako pracownik dużej organizacji ma o wiele więcej pracy, aniżeli ten zajmujący się niewielką lokalną firmą oraz ich infrastrukturą.

Warto jednak wiedzieć, że do skutecznego usunięcia ewentualnej usterki potrzebne będą wysokie umiejętności analityczne i matematyczne, a także wiedza na temat programowania.

Kiedy należy powołać administratora IT?

Osobę na stanowisko administratora IT należy powołać bezwzględnie wtedy, kiedy systemy i oprogramowanie wymagają konfiguracji i zarządzania. Warto wiedzieć, iż pracownika na takie stanowisko zatrudnia się najczęściej w przypadku powiększania infrastruktury informatycznej w firmie lub wykrycia zagrożeń np. kradzieży danych osobowych.

Praca jako administrator IT, praca w IT, zarobki w IT, LOG Plus

Dodatkowe obowiązki administratora IT– najważniejsze informacje

Do dodatkowych obowiązków osoby pełniącej tę funkcję, zaliczamy:

 • aktualizację aplikacji dla użytkowników sieci;
 • identyfikowanie zagrożeń;
 • przeciwdziałanie awariom;
 • współpraca z dostawcami usług telekomunikacyjnych;
 • oferowanie wsparcia użytkownikom (często 24/7) (LOG Plus – Moduł Helpdesk);
 • prowadzenie pełnej dokumentacji administrowania siecią i wprowadzanych zmian.

Oczywiście pełna lista obowiązków administratora IT zależy od miejsca pracy. Im większa infrastruktura, tym więcej zadań do zrealizowania.

Jak zostać administratorem IT? Krok po kroku

Aby zostać administratorem IT, warto przede wszystkim zadbać o takie elementy, jak:

 • wykształcenie;
 • certyfikaty;
 • doświadczenie;
 • wiedza w zakresie konfiguracji, kierowania oraz administrowania sieciami;
 • znajomość baz danych;
 • znajomość oprogramowania do zarządzania zasobami i usługami IT
 • doskonała znajomość języka angielskiego;
 • i wiele innych czynników…

Każdy, kto zastanawia się nad objęciem tego typu stanowiska , powinien posiadać praktyczną wiedzę z zakresu budowania struktur sieciowych oraz podstawowej znajomości, chociażby jednego języka programowania. Systemy, z jakimi najczęściej mają do czynienia administratorzy to Linux, DOS, Unix, a także Windows i MacOS. Warto więc znać wszystkie, aby nawet w sytuacji kryzysowej szybko poradzić sobie z konfiguracją urządzeń sieciowych i nie tylko.

Czy warto zostać administratorem IT?

Zdecydowanie warto zostać osobą na stanowisku administratora IT w dużej organizacji. Pracownik, który na co dzień zajmuje się administracją IT może zarabiać nie tylko duże pieniądze, ale i stale poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.

Warto jednak pamiętać, że praca w IT to ogromna odpowiedzialność, samodzielność, a także konieczność dbania o najdrobniejsze szczegóły podczas pracy. Istotna jest także odpowiednia organizacja swojej pracy oraz komunikatywność. Tylko w ten sposób osoba na tym stanowisku będzie w stanie skutecznie realizować działania.

Ile zarabia administrator IT?

Według najnowszych danych statystycznych mediana zarobków administratora IT wynosi 6750 złotych. Osoby początkujące mogą liczyć na zarobki w IT na poziomie do 4000 złotych. Doświadczony administrator IT ma szansę na zarobki nawet powyżej 10 000 złotych. Podsumowując, praca administratora IT to bardzo dobrze płatne i wymagające zaangażowania zajęcie.

Stanowiska związane z administracją IT

Administrator IT poszukując pracy nie powinien skupiać się tylko na pojęciu “administrator IT”. Stanowisk związanych z zadaniami administratora IT jest mnóstwo: 

 • IT manager – osoba, która zarządza działem IT w firmie;
 • IT Asset Manager – osoba, która odpowiada za zarządzanie zasobami IT
 • DevOps – nazwa powstała ze słów development i operations – osoba, która zajmuje się m.in. instalacją i konfiguracją oraz aktualizacją narzędzi wspierających proces tworzenia oprogramowania, prowadzi monitoring infrastruktury, odpowiada za usprawnienie komunikacji z zespołem odpowiedzialnym za infrastrukturę IT
 • Security Engineer – osoba na tym stanowisku odpowiada za bezpieczeństwo infrastruktury IT w firmie
 • i wiele innych stanowisk…

Decydując się na pracę jako administrator IT można wybrać jedną z wielu dróg rozwoju. Bez wątpienia jest to przyszłościowy zawód, który jeszcze przez wiele lat będzie pożądany przez pracodawców.

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings