Aktualizacja LOG Plus do wersji 1.5

18 września 2020 udostępniliśmy najnowszą aktualizację systemu LOG Plus, a wraz z nią nowy moduł Monitoring Standard oraz funkcję powiadomień w aplikacji! Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą zmian w changelogu.

Nowy moduł Monitoring Standard

Funkcjonalność nowego modułu pozwala na wgląd do danych statystycznych użyci komputera w zakresie m.in. logowania użytkownika, użycia strony www, czy działań na plikach. Dane zbierane są przez agenta pod warunkiem odpowiedniej konfiguracji jego profilu w sekcji Monitoring.

Już dzisiaj zapowiadamy, że rozszerzone dane z monitoringu będę niebawem dostępne w module Hurtownia Danych.

Raport użycia oprogramowania w nowym module Monitoring Standard

Powiadomienia w aplikacji

Kolejną nowością wprowadzoną w wersji 1.5 są wyczekiwane powiadomienia w aplikacji. Panel powiadomień pokazuje informacje o ważnych zdarzeniach związanych z m.in. terminami licencji, gwarancji i wymiany zasobów oraz alertuje o problemach wykrytych przez agenta, np. zbyt wysokie użycie procesora, mało miejsca na dysku czy alerty SMART.

Aplikacja umożliwia wybranie rodzaju powiadomień jakie będą wysyłane oraz kto powinien je otrzymywać. Dodatkowe ustawienia alertów dotyczące funkcjonowania komputera, takich jak poziom zajętości dysku czy procent użycia procesora, można ustawić osobno dla każdego profilu agenta w sekcji Alerty.

Powiadomienia w podstawowym zakresie są częścią modułu CMDB. W kolejnej wersji systemu pojawią się również powiadomienia email.

Lista powiadomień w LOG Plus

Pozostałe zmiany w LOG Plus 1.5

SAM – uwagi o zmarnowanej licencji

Do systemu wprowadzono uwagę o „zmarnowanej licencji”. Pojawi się ona w sytuacji kiedy licencja na oprogramowanie zostanie przypisana do urządzenia lub osoby, która nie posiada jeszcze zidentyfikowanego oprogramowania. Uwaga będzie wyświetlała się do czasu, aż na komputerze lub osobie zostanie zidentyfikowane oprogramowanie, którego dotyczy licencja.

System zachowa się podobnie, jeśli do komputera przypisaliśmy licencję, a później odinstalujemy powiązane oprogramowanie. 

Uwaga o „zmarnowanej licencji”

Przeglądarka ścieżek LDAP

Konfiguracja integracji z LDAP została rozbudowana o graficzną przeglądarkę ścieżek, dzięki której można w łatwy sposób odnaleźć ścieżki, z których chcemy zaimportować konta użytkowników.

Dodanie ścieżki LDAP

Tworzenie relacji do organizacji w schemacie

Do tej pory schemat organizacyjny opierał się na działach, do których można było tworzyć relację z zasobami. Rozszerzyliśmy tę funkcjonalność o możliwość tworzenia relacji z głównym obiektem drzewa – organizacją. Będzie to szczególnie przydatne dla puli licencji, która jest współdzielona przez całą spółkę. Dzięki temu filtrowanie danych SAM będzie pokazywać dokładniejsze informacje o niezgodności dla wielu lub jednej spółki. 

Poprawki błędów i usprawnienia

Oprócz głównych funkcji wprowadziliśmy też mniejsze poprawki wizualne i użytkowe, takie jak zapamiętywanie sortowania i ostatnio otwartej zakładki w szczegółach zasobu.

Powiązane artykuły