Aktualizacja LOG Plus do wersji 1.6

LOG Plus 1.6

Z początkiem miesiąca listopada udostępniliśmy aktualizację systemu LOG Plus ! Wraz z wersją 1.6 został wprowadzony nowy moduł – Zarządzanie Nośnikami Danych, a także szereg udogodnień i poprawek. Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą zmian w changelogu oraz komentarzem Product Managera LOG Plus.

Nowy moduł Zarządzanie Nośnikami Danych

Zarządzanie Nośnikami Danych to kolejny zestaw funkcji, które dają możliwość egzekwowania zasad bezpieczeństwa danych w organizacji. Od teraz, w każdym profilu agenta, można określić rodzaje nośników danych, które będą blokowane, są to: nośniki USB, Bluetooth, CD/DVD, modemy i wydruki. W przypadku pojedynczych nośników USB możliwa jest autoryzacja ręczna. Kiedy oznaczymy nośnik jako urządzenie zaufane, będzie ono dozwolone do użycia na komputerach z określonym profilem agenta.

Moduł Nośniki danych i czytniki w LOG Plus

Udogodnieniem dla administratorów jest możliwość automatycznego dodawania do bazy CMDB każdego nośnika podłączonego do komputerów z agentem. Dzięki temu mamy szybki dostęp do informacji o tym kiedy oraz do jakich urządzeń dany nośnik był podłączony i możemy go autoryzować.

Widok Profilu Agenta i możliwość blokowania wybranych nośników danych

System zbiera także infomacje o historii nośników – dane zbierane są w zasobach CMDB a także komputrze, do ktorego był podłączony. Informacje uzupełnia historia przesyłania plików z nośnika na nośnik, która możliwa jest dzięki konfiguracji monitoriwania plików w profilu agenta (sekcja Monitoring > Operacje na plikach). Informacje o zmianach będą zapisywane w cyklu życia nośnika i komputera.

Historia połączeń nośnika danych

Wersja LOG Plus 1.6 wprowadza kolejny moduł: Zarządzanie Nośnikami Danych wspierający egzekwowanie bezpieczeństwa danych m.in. przez blokowanie i monitorowanie nośników zewnętrznych. Oprócz tego, baza zasobów CMDB została rozbudowana o Urządzenia Sieciowe, umowy oraz Systemy Informatyczne (w module CMDB Ultra). Rozbudowana została też mechanika integracji z Hyper-V. Teraz możemy podłączyć się do jednego, dowolnego hosta w klastrze, aby pobrać wszystkie inne hosty (węzły) i ich wirtualne maszyny.

– mówi Przemysław Tomulik, Product Manager LOG Plus

Nowe rodzaje zasobów

Systemy Informatyczne v 1.0

Zasób Systemy Informatyczne pozwala na prowadzenie inwentaryzacji wewnętrznych systemów, takich jak: Exchange, Sharepoint, Active Directory, SQL a nawet produkty SAP, IBM i inne, dowolne systemy. Dzięki aktualizacji do wersji 1.6 możemy wprowadzać systemy, ich moduły, zbiory danych, a także role oraz wiązać je w relacje z osobami, umowami i schematem organizacyjnym.

W kolejnej wersji (1.7), systemy informatyczne zostaną rozbudowane o zarządzanie kontami i relacjami kont z osobami, a także o relacje z zasobami wchodzącymi w skład systemów, np. serwery, oprogramowanie czy licencje.

Urządzenia sieciowe

Urządzenia sieciowe w systemie zostały podzielone na dwa obszary (dwa kafelki w dashbordzie): Główna infrastruktura sieciowa i Pozostałe elementy sieci. Ten rodzaj zasobów pozwala na inwentaryzację m.in.: routerów, switchy, UPSów, bramek, a nawet szaf rakowych i telefonów VoIP. Urządzenia sieciowe mogą być powiązane także z innymi urządzeniami sieciowymi, aby później zobaczyć ich zależności na mapie powiązań.

Umowy

Zasób typ Umowy powstał w celu inwentaryzacji umów m.in. na zakup sprzętu, licencji, wsparcia, gwarancyjnych oraz wiele innych, które mogą być wprowadzone do CMDB. Umowy wprowadzone jako zasób można uzupełnić o najważniejsze parametry dokumentu oraz skan jako załącznik w formie pliku. Umowy można powiązać z dowolnym innym zasobem, którego dotyczą.

Pozostałe zmiany w LOG Plus 1.6

Powiadomienia Email

Funcjonalność powiadomień w aplikacji rozszerzyliśmy o powiadomienia e-mail. Podstawowa mechanika pozostaje taka sama, możemy natomiast oznaczyć, czy wybrane osoby mają otrzymać powiadomienie o ważnym zdarzeniu dotyczącym zasobów, w formie wiadomości e-mail na adres zapisany w ich profilu użytkownika.

Wymagana jest konfiguracja własnego serwera poczty (SMTP).

Integracja z klastrami Hyper-V

Integrację z Hyper-V rozszerzyliśmy o obsługe klastrów. Podczas podłączania się do hypervisora, system sprawdzi, czy docelowy serwer jest hostem czy klastrem. W drugim przypadku utworzy nie jeden, a dwa poziomy powiązanych zasobów: hosty (nody) oraz ich maszyny wirtualne. Każdy zasób należący do klastra wyświetla od wersji 1.6 dodatkową wartość: Nazwa klastra.

Migracje zasobów na klastrze będą monitorowane i cyklicznie aktualizowane w LOG Plus jako zmiany relacji klaster – host – maszyna wirtualna.

Import licencji z plików CSV

Do importu zasobów IT dodaliśmy możliwość zaimportowania licencji. Metoda importu licencji ma jedną dodatkową warstwę logiki – system wyszukuje licencje w naszych produktach handlowych, aby tworząc ją jako zasób pobrać prawa licencyjne i inne szczegółowe informacje. Dzięki temu użytkownik nie musi wprowadzać szczegółów licencjonowania i powiązania z oprogramowaniem ręcznie. W efekcie import licencji zadziała jak zbiorcze wprowadzanie wielu licencji w ekranie koszyka zasobów.

Poprawki błędów i usprawnienia

Oprócz głównych funkcji wprowadziliśmy też usprawnienia w aplikacji i działaniu agenta, takie jak możliwość wymuszenia audytu z poziomu konsoli webowej (akcje w szczegółach komputera/serwera).

Powiązane artykuły