Aktualizacja LOG Plus do wersji 1.7

Z końcem roku wydaliśmy kolejną aktualizację systemu LOG Plus. Wersja 1.7 to przede wszystkim nowy moduł Hurtowania Danych, ale także integracja z Active Directory w module SAM for ITS. Zapraszamy do zapoznania się z listą zmian 👇

Nowy moduł Hurtownia Danych

Możliwość tworzenia własnych raportów za pomocą zapytań SQL.

W pasku nawigacyjnym aplikacji pojawiła się zakładka Raporty, w której znajduje się edytor i przeglądarka raportów. Tworzenie zapytań umożliwia edytor wspierający składnię SQL* oraz panel pomocy wyświetlający zawartość tabel.

*MS SQL lub PostgreSQL zależnie od infrastruktury

LOG Plus: Hurtownia Danych i Raporty

Wyniki raportu można podejrzeć w aplikacji lub wyeksportować do formatów XLS, CSV i XML. W paczce systemowych raportów znajdziesz raporty monitoringu procesów i stron www, których możesz używać po uzupełnieniu wartości wskazanych w komentarzach, w treści zapytania. Lista systemowych raportów będzie regularnie rozszerzana wraz z aktualizacją słowników przez LOG CRM.

SAM for ITS: integracja z Active Directory

Automatyczne przygotowanie zestawienia kont dostępowych Active Directory wymagających licencji.

Moduł SAM for IT Systems został rozbudowany o integrację z Active Directory w zakresie synchronizacji i licencjonowania kont użytkowników.

LOG Plus SAM for ITS: AD

Po skonfigurowaniu integracji z serwerem AD, system pobierze jego listę kont, a następnie powiąże je automatycznie z osobami o zgodnych loginach. Każda z tych osób otrzyma relację z oprogramowaniem dostępowym, dzięki czemu w ekranie szczegółów systemu informatycznego Active Directory zobaczymy podsumowanie niezgodności licencji dostępowych oraz serwerowych.

W najbliższych wersjach LOG Plus pojawią się connectory do Azure AD, Exchange, Sharepoint oraz SAP. 

SAM: Automatyczne rozwiązywanie niezgodności licencyjnych w oprogramowaniu

Przypisanie licencji do wszystkich komputerów lub osób, które jej wymagają za pomocą jednego kliknięcia!

Do widoku szczegółów każdego komercyjnego oprogramowania dodaliśmy przycisk ”Rozwiąż niezgodności”. Jak sama nazwa wskazuje, funkcjonalność pozwala na grupowe rozwiązanie niezgodności poprzez przypisanie dostępnych wolnych licencji do zasobów, u których niezgodność występuje.

Pozostałe zmiany w LOG Plus 1.7

CMDB: Rozbudowa licencji: subskrypcje i wsparcie procesów zakupowych

Inwentaryzacja licencji subskrypcyjnych. Możliwość wskazania etapu zakupu licencji za pomocą własnych podstatusów oraz wpisania informacji o zamówieniu (m.in. nazwa dostawcy).

Katalog produktów licencyjnych został rozbudowany o wyróżnienie licencji subskrypcyjnych od licencji wieczystych (w zakresie m.in. Microsoft 365 oraz Adobe). Wszystkie licencje utworzone w CMDB przed wersją 1.7 zostaną zaktualizowane o ten parametr.

Licencje otrzymały również własną konfigurację podstatusów, aby lepiej wskazywać, na jakim etapie procesu zakupowego się znajdują oraz z jakiego powodu zostały zutylizowane. Dodatkowo każdy zasób licencja może zostać uzupełniony o informacje związane z zamówieniem, m.in. nazwę dostawcy i numer zamównienia. 

CMDB: Loginy domenowe z prefiksem i dodatkowe loginy osób

Automatyczne powiązanie osoby z raportami monitoringu komputera, na których używa konta domenowego. Możliwość powiązania osoby z raportami wielu kont o różnych loginach.

W sytuacji kiedy Agent zainstalowany jest na komputerze z kontem osoby w domenie, dane zawierające listę używanego oprogramowania oraz raporty monitoringu opatrzone są nazwą użytkownika w formacie domena\login. LOG Plus potrafi powiązać dane od Agenta z zasobem osoba pod warunkiem, że zasób w polu Główny login lub Dodatkowe loginy posiada login w takim samym formacie jak Agent: domena\login. 

W wersji 1.7 konfiguracja integracji z LDAP/AD zawiera pole na prefiks loginu. Pole umożliwia dodanie nazwy domeny, tak aby Główny login został o niego uzupełniony wszystkim osobom przy kolejnej synchronizacji. Dzięki temu dane z monitoringu zostaną automatycznie powiązane z osobami.

CMDB: Automatyczne przypisywanie osób do działów na podstawie LDAP / AD

Automatyczne przypisanie osoby do działu w schemacie organizacyjnym po dodaniu lub zmianie konta w domenie.

Dzięki funkcji mapowania kont w LDAP/AD i działów w schemacie organizacyjnym można zautomatyzować synchronizację osób w domenie wraz z tworzeniem ich relacji do działu.

Funkcja ta będzie szczególnie istotna w kolejnej wersji LOG Plus 1.8, ale o tym opowiemy w następnym changelogu Smile :)  Jeśli chcesz dowiedzieć się nad czym będziemy pracować w kolejnych miesiącach, sprawdź naszą roadmapę.

Powiązane artykuły