Aktualizacja LOG Plus do wersji 1.8

W drugiej połowie stycznia 2021 udostępniamy kolejną aktualizację LOG Plus. Wersja 1.8 to przede wszystkim nowy moduł z Grupy ITSM – Zarządzanie Usługami (Services). Zapraszamy do zapoznania się z listą zmian 👇

Nowy moduł z grupy ITSM: Usługi

➡️ Inwentaryzacja usług świadczonych wewnętrznie na rzecz organizacji wraz z relacjami do wymaganych przez nie zasobów i innych usług.

➡️ Inwentaryzacja usług świadczonych dla klientów wraz z wyliczaniem wyniku finansowego w bieżącym roku.

Nowy rok zaczynamy aktualizacją systemu o nowy modułem z grupy ITSM – Zarządzanie Usługami (Services). Moduł pozwala na tworzenie portfela usług zgodnie ze standardem ITIL wraz ze wskazaniem kto i dla kogo świadczy usługi.

Struktura portfela pozwala na stworzenie profilu usługi, np. Dostęp do sieci WiFi, który można wykorzystać jako szablon dla wielu instancji usługi – w tym przypadku dla każdej osobnej sieci WiFi w Twojej organizacji.

LOG Plus Usługi (Services)
Widok Portfela Usług w LOG Plus 1.8
Widok Aktywnych portfeli w grupie Usług IT LOG Plus 1.8

Nowość w CMDB: Zarządzanie Kontrahentami

➡️ Przedstawienie usług i zasobów świadczonych na rzecz klientów zewnętrznych w jednym miejscu. Inwentaryzacja dostawców.

Baza zasobów CMDB została rozbudowana o Kontrahentów, np. dostawców czy klientów zewnętrznych. Od teraz każdy zasób i usługę „zewnętrzną” można przypisać do Kontrahenta. Celem jest podgląd wszystkich usług świadczonych na rzecz danego Kontrahenta wraz z datami aktywności i wartością danej usługi, a także posiadanie informacji o zasobach, które przykładowo zostały jemu wynajęte*.

*jeżeli zasób wchodzi w skład usługi, polecamy powiązać zasób z usługą, a dopiero usługę z kontrahentem.

Kontrahenci LOG Plus 1.8
Zasób Kontrahenci w LOG Plus 1.8
Widok Kontrahentów LOG Plus 1.8
Widok listy Kontrahentów w LOG Plus 1.8

Powiązane artykuły