Aktualizacja LOG Plus do wersji 1.9

LOG Plus 1.9

Z końcem lutego 2021 udostępniamy kolejną aktualizację LOG Plus. Istotną zmianą w wersja 1.9 jest aktualizacja w zakresie ról i uprawnień dostępu do oprogramowania oraz nowa reguła automatyzacji. Zapraszamy do zapoznania się z listą zmian 👇

Role i prawnienia

➡️ Ograniczenie dostępu do funkcji LOG Plus dla określonych grup użytkowników.

Aktualizacja LOG Plus do nowej wersji wprowadza możliwość zaproszenia użytkowników do korzystania z oprogramowania, którzy nie wymagają pełnego dostępu administracyjnego. Od teraz utworzysz własne role dostępowe określające poziom uprawnień do zasobów w CMDB w zakresie podglądu, tworzenia, edycji, czy usuwania, a także uprawnienia do pozostałych modułów.

Role i uprawnienia w LOG Plus

Naszym celem było także zautomatyzowanie procesu zarządzania rolami i uprawnieniami. Z tego względu wraz z wersja 1.9 została wprowadzona została funkcja automatycznego przypisania roli Wprowadziliśmy funkcję automatycznego przypisywania roli. Przykład z załączonego poniżej screena: przypisanie nowej roli o nazwie „Pracownik IT” do działu IT spowoduje, że każda osoba, która jest także przypisana do tego działu, otrzyma tę rolę automatycznie.

Automatyzacja działa także w zakresie skonfigurowanej integracji z LDAP/AD – system automatycznie przypisze rolę dostępową do osób, które zostały przypisane do działu, np. IT jak w poniższym przykładzie.

Automatyzacja przypisania roli uprawnień do działu w LOG Plus.

Reguła automatyzacji: Zmień status zasobu po przekroczeniu daty

➡️ Automatyczna zmiana statusu zasobu, przy przekroczeniu ważnych zdarzeń ich cyklu życia.

W module Automatyzacja wprowadziliśmy regułę, która zmienia status wybranego rodzaju zasobu po przekroczeniu daty. Przykłady zastosowania:

  • Zmiana statusu licencji na „Przedawniona” po przekroczeniu terminu jej ważności*,
  • Zmiana statusu licencji na „Aktywowana” po przekroczeniu terminu jej aktywacji,
  • Zmiana statusu komputera i telefonu na „Do wymiany” po przekroczeniu terminu planowanej wymiany zasobu,
  • Zmiana statusu sprzętu z „Zamówiony” na „W magazynie” po przekroczeniu terminu wpływu na magazyn.
  • Zmiana statusu umowy na „Nieaktywna” po przekroczeniu terminu jej daty ważności.

*reguła, jako systemowa, została wprowadzona w wersji 1.9 dla wszystkich Klientów – również nie posiadających modułu Automatyzacja.

Ustawienia reguły automatyzacji w LOG Plus.

Powiązane artykuły