Aktualizacja LOG Plus do wersji 2.1

LOG Systems - LOG Plus

Rozwój oprogramowania LOG Plus przebiega zgodnie z założoną przez nasz zespół roadmapą i już dzisiaj informujemy o wydaniu kolejnej wersji systemu. Wersja 2.1 wzbogaca zakres funkcjonalny rozwiązania m.in. o nowy obiekt Faktury i proces Zamówienia, a także nowy sposób instalacji Agenta (WMI), konektory Active Directory, Sharepoint i Exchange oraz Dziennik Zdarzeń. Czytaj więcej w materiale.👇

LOG Systems - LOG Plus

W Państwa ręce oddajemy nową wersję LOG Plus 2.1, która z pewnością odmieni dotychczasowy sposób zarządzania zamówieniami i fakturami. Aplikacja prowadzi użytkownika przez cały proces dodawania nowych obiektów w module CMBD. Począwszy od zapotrzebowania, realizację zamówienia, rejestrację faktur i na dodaniu zasobu kończąc. Projektując nową wersję dążyliśmy do uproszczenia procesu z zamiarem zachowania wszystkich najważniejszych informacji. Ponadto wersja 2.1 wprowadza nowy moduł dziennika zdarzeń administracyjnych, funkcje zdalnej instalacji agenta za pomocą WMI oraz graficzną wizualizację stopnia obciążenia komputerów.

– Mateusz Gniewek, Product Designer LOG Plus

Nowy obiekt w bazie – Faktura (moduł CMDB)

W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie, do systemu został wprowadzony nowy obiekt Faktury. Zarządzanie fakturami odbywa się podobnie jak innymi zasobami w bazie CMDB. Użytkownik może je ręcznie dodawać, edytować lub usuwać,  a także importować wiele faktur z pliku .csv i autonumerować zasoby z wykorzystaniem reguły automatyzacji.

Celem nowej opcji w systemie  jest uzupełnienie informacji w cyklu życia zasobu o obiekt faktury. Użytkownik może powiązać ją z: komputerem, serwerem, maszyna wirtualną, urządzeniem sieciowym, urządzeniem mobilnym, monitorem, drukarką, nośnikiem danych, licencją i innymi zasobami w bazie już na pierwszym etapie cyklu życia.

WAŻNE: Faktury możesz połączyć także z Zamówieniami (więcej informacji w kolejnym akapicie)

LOG Systems - LOG Plus
LOG Plus 2.1: Szczegóły zasobu Faktura

Nowy obiekt w bazie – Zamówienia (moduł CMDB Ultra)

Dopełnieniem opisanego wyżej obiektu Faktura jest obiekt Zamówienie dostępny w module CMDB Ultra. Użytkownik może zarządzać swoimi zamówieniami i gromadzić wszystkie informacje w jednym miejscu, począwszy od zebrania zapotrzebowania, przez jego realizację  i skompletowanie faktur, po wprowadzenie zakupionych zasobów do bazy CMDB na podstawie zamówienia. W efekcie proces ewidencji nowo zakupionego sprzętu jest znacznie ułatwiony.

LOG Plus: Zamówienia
LOG Plus 2.1: Widok Zamówień w bazie

Użytkownik (z odpowiednimi uprawnieniami) w zakresie obiektu Zamówienie może:

 1. Zarządzać zamówieniami tak jak zasobami.
 2. Ręcznie tworzyć, edytować, klonować i usuwać Zamówienia (o statusie: nowe, otwarte, wstrzymane, anulowane), automatycznie je numerować (autonumeracja), dołączać pliki, zmieniać statusy.
 3. Łączyć Zamówienia z:
  • zasobami (zasoby zyskują cechę “Numer zamówienia”),
  • licencjami (zasoby zyskują cechę “Numer zamówienia”),
  • fakturami (zasoby zyskują cechę “Numer zamówienia”),
  • umową (zasoby zyskują cechę “Numer zamówienia”),
  • plikami.
 4. Zbiorczo usuwać Zamówienia (o statusie: nowe, otwarte, wstrzymane, anulowane).
 5. Eksportować listę zamówień do PDF i CSV.
 6. Z panelu zamówień przejść do koszyka zasobów, tak aby na podstawie złożonego i zaakceptowanego zamówienia dodać nowe pozycje do ewidencji i od razu powiązać je z zamówieniem i fakturą. Można dodać także cenę.
 7. W miejscu zbiorczego dodawania zasobów z bazy produktów handlowych użytkownik może wywołać panel boczny, w którym można odszukać zamówienie po jego numerze (warunkiem jest ustawiony status “W realizacji”).
LOG Systems - LOG Plus
LOG Plus 2.1: Koszyk zasobów dodawanych na podstawie Zamówienia

Zdalna instalacja Agenta LOG Plus za pomocą WMI (moduł Network)

Funkcjonalność modułu Network została rozszerzona o możliwość zdalnej instalacji Agenta za pomocą WMI. W chwili, gdy Skaner sieci wykryje urządzenie niepowiązane, automatycznie zainstaluje na nich Agenta LOG Plus. W efekcie ograniczona zostaje konieczność manualnej instalacji czy deinstalacji Agenta na komputerach, serwerach lub  maszynach wirtualnych (w sieci), a ciągłość pracy użytkownika nie zostaje naruszona.

Zasada działania nowej funkcji może odbywać się w trzech scenariuszach:

 1. Użytkownik odpowiednio konfiguruje Profil Agenta, który podczas skanowania sieci automatycznie zainstaluje Agenta na urządzeniach,
 2. z wyników skanowania sieci użytkownik wybiera zasoby, które chce dodać do ewidencji i zainstalować na nich Agenta (checkbox Automatycznie zainstaluj agenta),
 3. zdalna instalacja/deinstalacja Agenta za pomocą WMI na wybranym komputerze, serwerze, maszynie wirtualnej z poziomu listy zasobów.
LOG Plus 2.1: Profil agenta WMI
LOG Plus 2.1: Konfiguracja profilu agenta WMI
LOG Plus 2.1: Dodanie zasobu ze skanowania
LOG Plus 2.1: Dodanie zasobu w wyniku skanowania

Dziennik zdarzeń (moduł Network)

Kolejną nowością jest Dziennik Zdarzeń systemowych w module Network. Jest to wydzielona przestrzeń administracyjna, która umożliwi podgląd wszystkich zdarzeń systemowych wykonywanych po stronie serwera, wraz z ich statusami. W efekcie system pozwoli na szybkie wykrycie (identyfikację) i reakcję na krytyczne błędy.

Z nową funkcją w LOG Plus związane będą także powiadomienia systemowe. To użytkownik (o określonych uprawnieniach) będzie decydował o rodzaju zdarzeń, o których chce być informowany.

LOG Plus 2.1: Rejestr zdarzeń systemowych
LOG Plus 2.1: Rejestr zdarzeń systemowych

Konektory do Systemów Informatycznych

Rozszerzenie mechaniki konektora Active Directory

Wersja 2.1 LOG Plus rozszerza możliwości konektora Active Directory o cykliczną synchronizację czasową systemu z AD (według ustalonego harmonogramu). Wprowadzona zostaje nowa mechanika dotycząca relacji osób z oprogramowaniem. System nie tylko utworzy nową relację na podstawie pobranych kont, ale także usunie je w LOG Plus w przypadku, kiedy te są nieaktywne lub zostały usunięte w AD. Dodatkowo zdarzenie zostanie odnotowane w cyklu życia zasobów LOG Plus.

LOG Plus 2.1: harmonogram synchronizacji SI
LOG Plus 2.1: Harmonogram synchronizacji SI

Nowe konektory: SharePoint, Exchange

Wprowadzenie nowych konektorów do oprogramowania ma na celu rozszerzenie metod zasilania danymi LOG Plus o integrację z Systemami Informatycznymi (Exchange 2016-2019, SharePoint). Za pomocą konektora system pobierze informację o SI i o utworzonych w nim Kontach użytkowników, automatycznie utworzy zasób Oprogramowanie wraz z relacją: SI – Serwer, SI – Oprogramowanie, Konto – Osoba, Osoba – Oprogramowanie.

LOG Plus 2.1: Konektor SI (Exchange)
LOG Plus 2.1: Konektor SI (Exchange)

Nowe reguły automatyzacji (Automation)

Reguła automatyzacji: jeżeli usunę relację między zasobami, zmień status

Zasada działania: po usunięciu relacji między zasobami, ich status zmieniał się automatycznie na wskazany przez użytkownika (o określonych uprawnieniach), w efekcie nie ma konieczności manualnego wprowadzania zmian.

Przykład: Zmiana statusu zasobu typu Komputer po usunięciu zasobu typu Osoba z LOG Plus. W przypadku usunięciu konta osoby, powiązanej z zasobem komputer, status komputera automatycznie zmieni się ze statusu “W użyciu” na “W magazynie”.

Reguła automatyzacji: jeżeli powiążę zasoby relacją, zmień status zasobu na X

Zasada działania: po powiązaniu zasobów, ich status zmieniał się automatycznie na wskazany przez  użytkownika (o określonych uprawnieniach), w efekcie nie ma konieczności manualnego wprowadzania zmian.

Przykład: Zmiana statusu zasobu typu Komputer po powiązaniu z zasobem typu Osoba. W przypadku powiązania zasobu komputer o statusie “W magazynie” z zasobem osoba, status komputera automatycznie zmieni się ze statusu “W magazynie” na “W użyciu”.

LOG Plus 2.1: Reguły automatyzacji
LOG Plus 2.1: Reguły automatyzacji

Pozostałe nowości w LOG Plus 2.1

Nowe pozycje w katalogu produktów handlowych

Katalog produktów handlowych LOG Plus został wzbogacony o kolejne pozycje. Z poziomu CMDB (Dodaj zasób) użytkownicy będą mieli do dyspozycji nowe zasoby z zakresu: urządzeń mobilnych, monitorów i drukarek, wraz z ich szczegółowymi danymi.

Informacje o obciążeniu komputera

W karcie zasobu Komputer w bazie CMDB zostały dodane dodatkowe informacje o:

 • średniej zajętości dysku twardego,
 • średnim obciążeniu procesora,
 • średnim obciążeniu pamięci RAM.
 • TOP 5 procesów obciążających CPU
 • TOP 5 procesów obciążających RAM
 • TOP 5 procesów obciążających sieć.

Celem prezentacji powyższych informacji (w formie widżetów) jest optymalizacja produktywności, dzięki możliwości zdiagnozowania stopnia wykorzystania zasobów przez konkretnych użytkowników.

LOG Plus 2.1: Widget obciążenia komputera
LOG Plus 2.1: Widget obciążenia komputera

Rozbudowa protokołu zdawczo-odbiorczego

Do znanego i często wykorzystywanego w LOG Plus Protokołu zdawczo-odbiorczego dodaliśmy pole tekstowe, którego celem jest wprowadzenie np. formułki o odpowiedzialności za powierzony sprzęt. Raport został uzupełniony także o pole Numer Ewidencyjny.

Wraz z aktualizacją pojawi się także opcja wygenerowania raportu ze wszystkimi zasobami aktualnie przypisanymi do danej osoby.

LOG Plus 2.1: nowe pole w Protokole zdawczo-odbiorczym
LOG Plus 2.1: nowe pole w Protokole zdawczo-odbiorczym

Zakres zmian dostępny jest również na stronie z dokumentacją.

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings