Aktualizacja LOG Plus do wersji 2.2

Wersja 2.2 to początek zapowiadanych nowości w oprogramowaniu LOG Plus, związanych przede wszystkim z grupą modułową ITSM. Aktualizacja wprowadza do systemu zupełnie nowe funkcje m.in. zarządzanie procesami, zarządzanie zadaniami, profil stanowiska pracy, dodanie czynności serwisowych oraz rejestr czynności przetwarzania i nadawanie upoważnień.

Zarządzanie procesami (moduł Process Management)

Zarządzanie procesami to osobny moduł w grupie ITSM, za pomocą którego można mapować procesy oraz inwentaryzować związane z nimi istotne informacje. Dzięki temu masz wgląd w przebieg realizacji zadań czy identyfikację wąskich gardeł. Procesy mogą być powiązane z innymi zasobami w bazie CMDB i usługami.

LOG Plus 2.2: Zarządzanie procesami

Rejestr czynności przetwarzania i nadawanie upoważnień (moduł GDPR)

Do procesów można nadawać czasowe upoważnienia o różnym stopniu i zakresie, tak aby spełniać wymogi posiadania rejestru przetwarzania danych osobowych przez konkretne jednostki w organizacji. Dzięki tej funkcji zredukujesz ręczne czynności administracyjne do niezbędnego minimum i przyspieszysz zarządzanie, a wszystkie nadane upoważnienia zostaną zarejestrowane.

LOG Plus 2.2: Widok nadawania upoważnienia

Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie zadaniami umożliwia organizację czasu dla siebie i podwładnych. Zadania mają swoje kategorie, priorytety i mogą tworzyć relacje z innymi zasobami. Każde zadanie posiada swój cykl życia, na którym zapisane są wszystkie zmiany i akcje podjęte na zadaniu. Listę zadań można otworzyć z dowolnego miejsca w aplikacji.

LOG Plus 2.2: Zarządzanie zadaniami

Profil stanowiska pracy (moduł CMDB Ultra)

W profilu stanowiska pracy można określić wymagania jakie powinna spełniać osoba. Dotyczą one zarówno sprzętu, oprogramowania, dostępów (np. do SI) ale także kompetencji i kwalifikacji. Profil można przypisać bezpośrednio do osób lub poprzez dział i lokalizację. Osoba może mieć przypisany więcej niż jeden profil. W przypadku gdy więcej niż jeden profil pasuje do osoby, wówczas zostanie przypisany pierwszy według kolejności z listy. System na bieżąco sprawdza zgodność osoby z profilem i powiadamia o wykrytych nieprawidłowościach.

LOG Plus 2.2.: Profil stanowiska pracy

Dodanie czynności serwisowych (moduł CMDB)

Dzięki tej funkcjonalności można ręcznie dodawać takie wydarzenia do cyklu życia wraz ze wszystkimi istotnymi informacjami: koszt czynności, jej czasochłonność, czy jest powiązana z kontrahentem oraz kto ją wykonał. Czynności serwisowe są dodawane w postaci szablonu przypisanego do konkretnych grup zasobów.

LOG Plus 2.2: Szablon czynności serwisowej

Zakres zmian dostępny jest również na stronie z dokumentacją.

Sprawdź szczegółowe opisy możliwości nowych funkcji.

Powiązane artykuły