Wdrożenie LOG System w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie

O Kliencie

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie – organ wymiaru sprawiedliwości powołany do rozstrzygania spraw w II instancji mieszczący się w Rzeszowie przy alei Piłsudskiego 28.

W związku z tym, że Sąd Administracyjny jest instytucją publiczną, zobowiązany jest do funkcjonowania zgodnie z przepisami prawa, również w zakresie IT. Do 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie korzystał z komercyjnego oprogramowania do zarządzania zasobami IT w firmie, które z wielu powodów nie spełniło oczekiwań kadry.

Cele projektu

Celem wdrożenia aplikacji LOG System w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie było wsparcie Sądu w wywiązaniu się z wymagań prawnych stawianych przez powyższą instytucją. Klient zwrócił się do nas z prośbą o wsparcie m.in. w zakresie:

 • inwentaryzacji sprzętu,
 • rozliczania zakupionych licencji,
 • automatyzacji zadań,
 • blokady urządzeń zewnętrznych (np. pendrive) podłączanych do komputerów,
 • zbierania logów zdarzeń,
 • monitoringu sprzętu,
 • monitoringu udostępnianych zasobów,
 • monitoringu ekranów,
 • monitoringu użytkowników,
 • wsparcia wymogów RODO.

Ponadto, kadra IT Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, potrzebowała wygodnego w korzystaniu, scentralizowanego, lecz modułowego oprogramowania, które wraz z rosnącymi potrzebami, można rozbudowywać.

Jak przebiegało wdrożenie

Z Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie współpracujemy od 2013 r. Na początku współpracy, Klient zdecydował się na zakup licencji na 20 PC. Wówczas, poza licencją bazową (licencją podstawową), wdrożyliśmy 4 dodatkowe moduły:

 • skrypty,
 • automatyzacja,
 • zdalna dystrybucja,
 • monitoring.

W kolejnych latach, Sąd Apelacyjny w Rzeszowie zakupił licencję na kolejne stacje oraz dodatkowe moduły. Na 2018 stan wynosi: 240 PC + moduły:

 • CMDB,
 • zarządzanie raportami,
 • zarządzanie licencjami,
 • automatyzacja pracy,
 • monitoring komputerów,
 • monitoring użytkowników,
 • monitoring ekranów,
 • zarządzanie nośnikami danych.

Niebywale istotnym elementem wdrożenia było zapewnienie kontroli nad obecnym stanem inwentarza Zamawiającego, co wymagało skrupulatnego podejścia oraz rzetelnej weryfikacji każdego z zasobów – wspomina Adam Wachnowski (Konsultant działu technicznego firmy LOG). Po uzyskaniu oczekiwanego rezultatu, rozpoczęto II etap projektu polegający na wdrożeniu procedur zgodnych z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. W tym celu Producent przygotował pakiet procesów, które wypracował latami swoich doświadczeń. Dzięki takiemu podejściu Zamawiający przy współpracy z analitykiem firmy LOG mógł wypracować własne rozwiązanie bazując na sprawdzonych praktykach.

Efekty

Dzięki wdrożeniu wyżej wymienionych modułów oraz zastosowaniu odpowiedniego podejścia przy realizacji projektu, Zamawiający w szybkim czasie uzyskał możliwość płynnego zarządzania oraz kontrolowania zasobów firmy. Moduły wyposażone w rozbudowane funkcje umożliwiają Zamawiającemu raportowanie oraz pełen monitoring firmy wykazując niekorzystne zachowania użytkowników lub problemy sprzętowe.

Ponadto, Zamawiający jest w stanie odpowiednio zabezpieczyć własność firmy, jak również sprostać wymaganiom rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w tym zapewnić odpowiednią komunikację pomiędzy Pracownikami sądu a IOD (Inspektorem Ochrony Danych).

Podsumowanie

Z firmą LOG Systems Sp. z o.o. nawiązaliśmy relację w 2013 roku. Współpraca przebiega w sposób zadowalający, zarówno od strony kontaktu, jak i dostarczonego produktu. Oprogramowanie LOG System wraz z funkcjonalnościami, z których korzystamy, w pełni realizuje postawione przed nim zadania, a zespół wsparcia technicznego firmy właściwie reaguje na zgłoszone żądania. Dzięki satysfakcjonującej współpracy, Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, na początku 2018 roku zdecydował się rozszerzyć dotychczasową funkcjonalność o pakiet RODO przygotowujący  organizację do wymagań stawianych przez Unię Europejską w zakresie ochrony danych osobowych.

Z pełną odpowiedzialnością możemy potwierdzić wysokie kwalifikacje i profesjonalizm pracowników LOG Systems Sp. z o.o., w związku z czym rekomendujemy firmę, jako odpowiedzialną, rzetelną i kompetentną.” – Kierownik II Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, Przemysław Knutel

Powiązane artykuły