Covid-19 a finansowanie IT – ogólny obraz sytuacji w Europie i trendy na 2021 rok

Rozwój pandemii zmusza organizacje do częściowego zamknięcia, a następnie przebudowy wewnętrznych procesów. Najbardziej widocznym przykładem jest praca zdalna. Jednak zmiana funkcjonowania organizacji wymusiła również odpowiednią alokację finansów.

Jak transformacje biznesu wpłynęły na koszty i finansowanie działów IT? Jak wpłynęło to na inwestycje, poziom kosztów, a także poprzez to na wzrost znaczenia IT na świecie? Odpowiedzi szukaliśmy m.in. w badaniach PwC: Pulse Survey w krajach europejskich.

Wyzwania działów IT spowodowane przez Covid-19

W ankiecie przeprowadzonej przez PwC wzięły udział osoby odpowiedzialne w organizacjach za kierunek rozwoju IT (CIO lub CTO). Mieli oni określić, jak pandemia wpłynęła na ich biznes i procesy firmowe. Znaczny jej wpływ zaznaczyło aż 92% respondentów powiązanych z sektorem konsumenckim. Rozprzestrzenianie się wirusa wpłynęło gwałtownie także na przejście w tryb pracy zdalnej (72% organizacji), który skrócił się nawet do 3 dni.

Home office

Decydenci środowiska IT spośród wyzwań spowodowanych prze Covid-19 zwracają uwagę na rolę doświadczenia użytkownika końcowego i jego optymalizację (CX – Customer Experience). Inne wiodące zagadnienia to ochrona prywatności i cyberbezpieczeństwo (którego rola staje się coraz bardziej istotna w przypadku wzrostu znaczenia pracy zdalnej). Ponadto, kluczowe w tej perspektywie staje się tworzenie nowych modeli biznesowych, których trzon oparty jest na nowych technologiach. Wynika to z ich potencjalnego znaczenia w nowej rzeczywistości gospodarczej, która aktualnie się tworzy.

Zmiany w finansowaniu IT spowodowane pandemią

Badanie przeprowadzone przez PwC w znacznym stopniu skoncentrowało się na aspekcie finansowym funkcjonowania IT. Z ankiet wynika, że optymalizacja organizacji pod nowe warunki od strony technologicznej kosztowała średnio 5% rocznego budżetu. Jednocześnie ten nakład funduszy przełożył się na dalsze plany finansowania IT i na planowane obniżenie kosztów wśród 41% respondentów (co jest znacznie niższym wynikiem niż w przypadku managerów finansowych – tutaj to 55%). Odwoływane lub przesuwane będą również nowe inwestycje (odpowiednio dla 37% dyrektorów finansowych i 24% dyrektorów IT). Natomiast bieżące operacje mają być intensyfikowane – świadczyć ma o tym oczekiwanie na zwiększony budżet (43%) i zatrudnienie (45%).

Zmieniła się jednocześnie tendencja decyzyjna w organizacjach. Blisko 60% ankietowanych dostrzega wzrost znaczenia działów IT w procesach decyzyjnych w firmach. Wśród problemów wymienia się nieprzewidywalność rynku, która przekłada się na problem ze skutecznym planowaniem kolejnych kroków. Dlatego tak ważna będzie realizacja założonych celów i priorytetów, takich jak optymalizacja działań związanych z komunikacją, transformacją customer experience oraz cyberbezpieczeństwem (np. zaobserwowano wzrost ataków phishingowych w przypadku pracy zdalnej).

IT Finance

Jak widać sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Obecnie bardzo poukładany i zaplanowany świat IT mierzy się z niestandardowymi wymaganiami post-epidemicznego rynku, wpływając na dotychczasowe funkcjonowanie. Na szczęście, przy podjęciu odpowiednich kroków wnioski mogą być całkiem optymistyczne.

Jak firmy planują wydatki na IT w 2021?

Po przewidywania dla rynku IT oraz dokładniejsze dane na temat wydatków w ciągu najbliższych 12 miesięcy dla krajów zachodnich, sięgnęliśmy do badań Gartnera oraz Spiceworks Ziff Davis (linki na dole strony). Oczywistym punktem odniesienia jest Covid-19 i gwałtowna optymalizacja procesów pracy pod zdalne działania operacyjne. W obu badaniach zweryfikowano ponad 1000 podmiotów gospodarczych, a wyniki są interesujące.

Dużym wyznacznikiem sytuacji rynkowej będą budżety roczne. Czterech na pięciu respondentów spodziewa się, że ich pułap nie zmieni się lub wręcz wzrośnie, a 17% spodziewa się spadku dostępnych finansów. Pod koniec 2020 roku, 33% podmiotów planowało wzrost budżetu na działania IT.

Do powtarzających się, ważnych pojęć trzeba zaliczyć:

  • zachowanie elastycznej polityki zatrudnienia,
  • długotrwałe zmiany dla oddziałów IT w organizacjach spowodowanych Covid-19 (dla prawie 75% organizacji),
  • czy w przypadku blisko 45% podmiotów wzrostu znaczenia i inwestycja w plany transformacji cyfrowej.

Dla firm szczególnie istotny będzie również wzrost nakładów na cyfrowe bezpieczeństwo oraz szkolenia związane z pracą zdalną.

Wyniki badań wskazują na to, że po wykonaniu kopii zapasowych baz danych i zasobów, uwaga w organizacjach zostanie przeniesiona na inwestycje w produkty oraz usługi w formacie subskrypcyjnym, czy usług chmurowych. Będziemy mogli to zaobserwować poprzez większą ilość konferencji online oraz rozwiązań typu infrastruktura jako usługa (IaaS).

Źródła:

  1. https://www.pwc.com/us/en/library/pulse-survey.html 
  2. https://swzd.com/resources/state-of-it/
  3. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-07-13-gartner-says-worldwide-it-spending-to-decline-7-point-3-percent-in-2020
  4. https://www.helpnetsecurity.com/2020/07/21/covid-19-digital-transformation/
  5. https://www.virtualmetric.com/blog/it-budget-2021

Powiązane artykuły