Dlaczego powinniśmy monitorować narzędzia IT?

Monitorowanie narzędzi IT

Im większa organizacja, tym monitoring tego co dzieje się w firmie jest dużo trudniejszy. Często złożone sytuacje mają miejsce w dziale IT, gdzie ilość zasobów, sprzętu, oprogramowania i licencji jest tak duża, że bez odpowiedniego narzędzia trudno zapewnić jego sprawne funkcjonowanie w tym kontekście. Rozwiązaniem jest oprogramowanie do monitorowania narzędzi IT, które umożliwia sprawne zarządzanie zasobami. Dotyczy to zarówno przypisanych elementów do danego pracownika, stopnia wykorzystania zasobów, daty odnowienia umów, czy weryfikacji i optymalizacji kosztów.

Monitoring narzędzi IT – po co?

Monitoring narzędzi IT ma na celu uproszczenie procedur i procesu zarządzania nimi w związku z wykorzystanymi zasobami. Taka optymalizacja, to nie tylko trzymanie ręki na pulsie od strony administracyjnej. To również sprawnie funkcjonujący dział oraz zespół skupiony na przydzielonych mu zadaniach, zamiast blokujących go elementach.

Monitoring a wskaźnik i poprawa wydajności w organizacji

Narzędzia monitorujące mają na celu określenie wskaźnika wydajności realizacji zadań przez dział IT. Analiza działań i użycia oprogramowania pozwala estymować i określać realizację projektów, z uwzględnieniem ewentualnego zapasu na korekty i optymalizację projektową oraz eliminację już wcześniej pojawiających się luk lub błędów w zarządzaniu. Trudno będzie wymyślić strategię IT bez kompletnych danych na temat infrastruktury IT oraz wiedzy, jak dobrze działa Twój zespół. Monitoring pozwala na budowanie strategii w organizacjach, które są oparte na twardych danych zamiast na domysłach. 

Źle realizowane i opracowane projekty odbijają się na zespołach IT, jego zaangażowaniu, co przekłada się na brak realizacji celów biznesowych, straty finansowe, czy ogólny wizerunek organizacji. Monitoring pozwala dokonywać analizy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zyskujesz jasny obraz działania aplikacji i infrastruktury. Takie dane przekładają się na dopracowane strategie, podejmowanie celów realnie możliwych do osiągnięcia w projekcie oraz zwiększenie świadomości na temat tego, gdzie ulepszać procesy lub spodziewać się strat. To wszystko po to, by mieć pewność, że zmierza się we właściwym kierunku.

Narzędzia do monitorowania świetnie nadają się do pokazania stanu infrastruktury IT i kondycji organizacji. Są także elementem cyberbezpieczeństwa, które pozwala zrozumieć tajniki infrastruktury, dzięki czemu można skoncentrować się na obszarach mogących stanowić zagrożenie dla organizacji, zaoszczędzając czas i pieniądze dzięki wczesnemu wykrywaniu incydentów.

monitoring IT

Monitoring narzędzi IT a wzrost automatyzacji

Narzędzia monitorujące mogą nie tylko wykrywać problemy, ale także automatycznie wdrażać procedury naprawcze oraz informacyjne dla odpowiednich członków organizacji. Korzystając z reguł, odpowiednich algorytmów oraz machine learning, narzędzia mogą poznać zasady pracy aplikacji i wdrożyć działania naprawcze oraz powiadomić dział obsługi klienta w przypadku problemów. Ważne jest także uczenie się na przeszłych zdarzeniach, pozwalających lepiej i szybciej reagować na pojawiające się problemy.  Przekłada się to na oszczędność czasu i zasobów na obsługę infrastruktury IT i pozwala skoncentrować się na ważniejszych i najpilniejszych wyzwaniach. To dobre rozwiązanie, tym bardziej, że rośnie presja, by działy IT były bardziej rentowne i przewidywalne, dla nietechnicznych osób zarządzających.

Estymacja kosztów a monitoring narzędzi IT

Dzięki zastosowaniu narzędzi do monitorowania, można sprawdzić, jak funkcjonuje środowisko IT i czy wszystkie operacje zachodzą w nim sprawnie. Monitorując wydajność, możesz znacznie lepiej wiedzieć, które elementy wymagają aktualizacji, wymiany lub odpowiedniego przydziału względem projektu lub klienta. W ten sposób narzędzia monitorowania pozwalają znacznie efektywniej zarządzać ograniczonym budżetem IT i zapobiegają pojawianiu się nieoczekiwanych kosztów.

Konfiguracja narzędzi do monitorowania, umożliwia ustawienie alertów na wypadek problemów w projekcie lub infrastrukturze. Wychwycone odpowiednio wcześniej, mogą zostać naprawione. Umożliwiają wprowadzenie procedur naprawczych oraz postępowania na wypadek kryzysu, nim klient poniesie straty.

Monitoring narzędzi IT – podsumowanie

Narzędzia do monitorowania to znakomite rozwiązania służące do wspomagania zespołów IT. Częściowa automatyzacja i trzymanie ręki na pulsie gwarantują sporą oszczędność czasu i pieniędzy, zwykle przeznaczanych na działania naprawcze źle funkcjonujących procedur i nieprawidłowego zarządzania zasobami.

Powiązane artykuły