Dofinansowanie dla JST – program „Cyfrowa Gmina” z LOG Systems

LOG Systems - LOG Plus

Już 18 października 2021 ruszył pierwszy nabór wniosków do programu „Cyfrowa Gmina”. Program jest dość atrakcyjny chociażby ze względu na oferowane dofinansowanie w formie grantu, którego minimalna wysokość dla jednej gminy wynosić będzie 100 tyś, a maksymalna 2 mln. Konkurs skierowany jest do wszystkich gmin w Polsce (miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich), a jego celem jest wsparcie JST w zakresie cyfryzacji, a także przeprowadzenie wymaganego audytu cyberbezpieczeństwa. 

Ogólne założenia programu

Wykorzystanie technologii cyfrowych przez samorządy ma ogromne znacznie nie tylko w samej pracy urzędów, ale również z perspektywy mieszkańców. Niestety mimo ogólnodostępnych rozwiązań i nowoczesnych technologii nie każda gmina ma możliwość przeniesienia swoich działań do sieci, chociażby ze względu na mały budżet czy braki sprzętowe. Stąd program Cyfrowa Gmina, który powstał z myślą o powyższych problemach i ma na celu zapewnienie jednostkom, przede wszystkim tym mniej zamożnym sprzętu i oprogramowania.  

Głównym założeniem konkursu jest wsparcie instytucji samorządowych w rozwoju cyfryzacji oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach działań związanych z dofinansowaniem, urzędy powinny przeznaczyć środki na poszczególne obszary związane m.in. z zakupem sprzętu i oprogramowania, szkoleniem urzędników, a także na przeprowadzenie diagnozy stanu cyberbezpieczeństwa zgodnie z KRI. Jednak rozdysponowanie takiego budżetu nie jest wcale oczywiste. Podjęcie niewłaściwych decyzji zakupowych wiąże się z nieefektywnym wykorzystaniem grantu, co w efekcie nie przełoży się na poprawę bezpieczeństwa ani pracy urzędów. Szczegóły programu na stronie Gov: https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina 

Cyberbezpieczeństwo – obowiązek samorządowy 

Coraz częstszym celem cyberprzestępców na systemy informatyczne są instytucje publiczne. Dlatego też szczególną uwagę w programie „Cyfrowa Gmina” należy zwrócić na punkt obowiązkowy do wypełniania, czyli audyt stanu cyberbezpieczeństwa, który samorządy mają wykonać do września 2023 roku. Przeprowadzone audyty zostaną przekazane do NASK, a na ich podstawie powstanie kompletny raport stanu cyberbezpieczeństwa we wszystkich JST w Polsce. Ocena poziomu aktualnych zabezpieczeń pomoże wdrożyć szereg działań zaradczych i naprawczych. Więcej o cyberbezpieczeństwie w samorządach w naszym poprzednim artykule: https://logsystem.pl/blog/cyberbezpieczenstwo-w-jednostkach-samorzadu-terytorialnego/ 

Kompleksowe rozwiązanie odpowiedzią na potrzeby JST

Na jakiej podstawie organizacje publiczne powinny wybrać rozwiązania, które zapewnią im nie tylko spełnienie wymogów programu, ale również kwestie związane z bezpieczeństwem, zarządzaniem zasobami (ITAM) czy dostępami (IAM)? Zdajemy sobie sprawę, że wybór odpowiednich narzędzi wśród gąszcza spływających ofert i propozycji nie jest łatwą sprawą. Czy da się wiec sprostać najważniejszym potrzebom JST za pomocą jednego rozwiązania?  

Odpowiedź brzmi TAK! Jako producent oprogramowania z wieloletnim doświadczeniem oraz klientami z różnych branż i sektorów szczególną uwagę zwracamy na aktualne wymagania stawiane organizacjom. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, razem z Partnerami Technologicznymi proponujemy kompletne wdrożenie usług i rozwiązań informatycznych zapewniających cyberbezpieczeństwo, zgodność z aktualnie wymaganymi przepisami z zakresu RODO oraz wiele innych.  

Obszary, które wspieramy: 

  • Zapewnienie bezpieczeństwa informacji, 
  • Audyt cyberbezpieczeństwa, 
  • Zgodność z aktualnymi wymogami RODO, 
  • Zarządzanie incydentami,  
  • Ewidencjonowanie zasobów informatycznych, 
  • Zarządzanie uprawnieniami i tożsamością, 
  • Zarządzanie licencjami i oprogramowaniem,  
  • Zdalne aktualizacje oprogramowania. 

Wszystkich zainteresowanych wdrożeniem kompleksowego rozwiązania do zarządzania infrastrukturą IT oraz wspierającego cyberbezpieczeństwo organizacji, zapraszamy na nasz najbliższy webinar!

Szczegóły wydarzenia: https://logsystem.pl/jst/ 

Powiązane artykuły