Eksperci o trendach w cyberbezpieczeństwie

LOG Systems - LOG Plus

Coraz więcej ekspertów i praktyków z branży IT Security wypowiada się w temacie trendów w cyberbezpieczeństwie na kolejne lata. Przewidywania są w większości zgodne – ataków będzie coraz więcej, zatem wydatki na ochronę wzrosną. Temat dotyczy dosłownie każdej organizacji! Na co szczególnie zwracają uwagę eksperci z branży?

Sprawdź funkcję Monitoringu Użytkowników z LOG System

Cyberprzestępczość to najszybciej rosnąca kryminalna statystyka USA. W 2016 roku firma Cybersecurity Ventures przewidziała, że do 2021 r. cyberprzestępstwa będą kosztowały świat 6 bilionów dolarów rocznie. Jak do tej pory, przewidywania te utrzymują się (…)”

Źródło: Raport firmy Xopero Software S.A. “Cyberbezpieczeństwo: Trendy 2019”

Z początkiem roku firma Xopero Software S.A. opublikowała raport o trendach w cyberbezpieczeństwie na 2019 rok, który powstał z myślą o małych i średnich organizacjach, jednoosobowych działalnościach oraz freelancerach. W raporcie, poza statystykami z badania, znalazły się również eksperckie rekomendacje. Pełny dokument można pobrać tutaj.

Raport powstał w kooperacji firm m.in. Komputronik Biznes, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Microsoft, Orange Polska, QNAP, Zaufana Trzecia Strona, F-Secure i Asseco Data Systems.

Istotne źródło oprogramowania

Dla cyberprzestępców najbardziej zyskowne wciąż pozostają ataki ransomware, czyli doprowadzenie do całkowitej blokady lub braku możliwości odczytu danych, a następnie żądanie okupu.  W innym raporcie, opublikowanym przez firmę Cisco (patrz: pełen raport bezpieczeństwa Cisco), twórcy opisują zjawisko ewolucji tego rodzaju cyberataków oraz wskazują istotną kwestię. Ta metoda ataku, oprócz pierwotnego celu wymuszania pieniędzy, coraz częściej wykorzystywana jest do zniszczenia infrastruktury IT atakowanego przedsiębiorstwa.

O tym jak istotne w cyberbezpieczeństwie jest m.in źródło oprogramowania oraz wysoka świadomość zarządzania oprogramowaniem pisaliśmy: 

Jak źródło oprogramowania wpływa na bezpieczeństwo danych?

LOG Systems - LOG Plus

Wydatki na bezpieczeństwo danych

Według raportu Xopero Software S.A. w 2019 roku firmy zapłacą aż 124 miliardy dolarów, by zapewnić sobie cyberbezpieczeństwo. Czynniki, które na to wpływają to m.in. rozwój technologiczny, większa specjalizacja, rozproszenie zagrożeń, czy rosnąca w zatrważającym tempie ilość danych generowanych w każdej sekundzie. Za co zapłacimy?

Głównie będzie to edukacja pracowników w zakresie bezpieczeństwa sieci. Nieodłącznym elementem dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa jest monitoring użytkowników (Sprawdź 9 korzyści monitorowania pracy). Wiąże się to zakupem odpowiednich systemów do blokowania witryn, śledzenia pracowników i kontrolowania firmowych sprzętów. Przewiduje się także, że dużo organizacji skupi się na skutecznym wykrywaniu incydentów bezpieczeństwa i reagowaniu oraz lepszej ochronie danych osobowych (dostosowanie się do przepisów RODO). W branży cyberbezpieczeństwa popularność zyskają rozwiązania z zakresu EDR (Endpoint Detection and Response).

Z badań wynika, że 30% ankietowanych przedsiębiorstw zainwestuje w usługi doradcze i wdrożeniowe związane z RODO. Ponad 40% zwiększy swoje wydatki na usługi związane z zarządzaniem ryzykiem i prywatnością. Do 2010 roku ich udział w ogólnej sprzedaży oprogramowania zabezpieczającego sięgnie 50%.”

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że największe inwestycje obejmą działania backupu i rozwiązania disaster recovery (64,7% ankietowanych). 48% firm planuje zwiększyć budżet na antywirusy, programy antyspyware lub firewall. Zaś 45% organizacji zadba o odpowiednie szkolenie pracowników.

Jakie trendy w 2019 roku?

Eksperci z branży IT przewidują, że coraz częściej hakerzy będą posługiwać się wykradzionymi kontami, aby nawiązać kontakt z ofiarami. Istotna jest więc kwestia zarządzania dostępami (przeczytaj: Kontrola praw dostępu w firmie, jak wykorzystać Zarządzanie Tożsamością IdM). Będziemy obserwować też niespotykane dotąd formy ataków. To z kolei znacznie utrudni ochronę przed tzw. phishingiem.

Prawdopodobnie doświadczymy też pierwszego skutecznego ataku na światową sieć Internet, który zablokuje na określony czas dostęp do pewnego jej obszaru. Będziemy również obserwować powstanie kolejnych botnetów IoT (tzw. internet rzeczy) i duże ataki DDos (tzw. rozproszona odmowa usługi) oraz te, wykorzystujące przejęte karty SIM.

Na pewno wzrośnie też liczba zgłaszanych naruszeń i incydentów bezpieczeństwa, co jest spowodowane wejściem w życie przepisów RODO. W związku z Rozporządzeniem, istnieje szansa, że rozwiną się ataki, wymuszające okup (ransomware). Jeśli nie zapłacimy, hakerzy doprowadzą do wycieku danych. Na tym polu ofiarami mogą paść firmy, które dotychczas nie były atrakcyjne dla cyberprzestępców. Miejmy nadzieję, że te najgłośniejsze sprawy, zwiększą świadomość społeczeństwa odnośnie ochrony danych osobowych.

Według twórców raportu, rok 2019 przyniesie nam również więcej fałszywych informacji, o coraz lepszej jakości. Wykorzystanie inteligentnych algorytmów do cyberataków, pozwala skutecznie manipulować opinią publiczną np. udając głos konkretnej osoby. W ostateczności odróżnienie fake newsów od prawdy, stanie się sporym wyzwaniem. Natomiast rozpowszechnienie się komunikacji między maszynami nada cyberatakom nowy wymiar.

Skuteczna ochrona danych

Warren Buffett, amerykański ekonomista i inwestor giełdowy, podczas konferencji Berkshire Hathaway Annual Meeting nazwał “cyberbezpieczeństwo największym problem ludzkości”. Skuteczna ochrona danych wymaga świadomości problemu. Wielu organizacjom wciąż tego brakuje, dlatego tak ważne jest edukowanie pracowników z zakresu bezpieczeństwa danych i wyposażenie się w specjalistyczne oprogramowanie. Pamiętajmy, że nie można traktować bezpieczeństwa IT w sposób abstrakcyjny. Realne zagrożenie wymaga podjęcia zdecydowanych kroków.

Ochrona Danych Osobowych z Modułem RODO od LOG System

Źródło: https://lp.xopero.com/raport-2019-trendy-cyberbezpieczenstwo

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings