Helpdesk IT. Jak usprawnić komunikację między użytkownikami a działem IT?

Helpdesk IT

Dowiedz się, jak usługa Helpdesk usprawnia komunikację i poprawne działanie IT w firmie. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze narzędzia Helpdesk.

Każda firma doświadcza problemów związanych z obszarem IT, które mogą, w zależności od stopnia skomplikowania, wpłynąć na jej działalność. W związku z tym przedsiębiorstwa korzystają z rozwiązań typu Helpdesk, których głównym zadaniem jest sprawne przekazywanie informacji w przypadku wystąpienia awarii. Podpowiadamy, czym jest Helpdesk IT, jak działa i w jaki sposób usprawnia komunikację między użytkownikami a działem IT.

Co to jest Helpdesk IT?

Narzędzia typu Helpdesk odpowiadają  za przyjmowanie zgłoszeń dotyczących problemów informatycznych.

W systemie Helpdesk specjaliści w szybki sposób są w stanie udzielić odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania użytkowników, w przypadku zaawansowanych problemów, zgłoszenia są przekazywane do bardziej zaawansowanych linii wsparcia customer service.

Usługa Helpdesk IT – to kompleksowa pomoc techniczna

Wybierając usługę Helpdesk IT, warto zwrócić uwagę, czy jej dostawca zapewnia:

 • sprawny kontakt za pośrednictwem wielu kanałów komunikacyjnych,
 • szybką naprawę błędów oraz proponowanie skutecznych i jak najlepszych rozwiązań na każdej linii wsparcia,
 • natychmiastowe kierowanie zapytań i spraw do odpowiednich osób w firmie.

Ponadto, kompleksowa pomoc techniczna Helpdesk IT powinna oferować rozbudowane działania na rzecz customer service, czyli:

 • wsparcie w rozwiązaniu problemów systemowych, operacyjnych i biznesowych,
 • zdalne szkolenie użytkowników w zakresie obsługi i rozwiązywania incydentów,
 • monitoring awarii i napraw przy jednoczesnym gromadzeniu danych dotyczących zgłoszeń i raportów,
 • zdalna pomoc w obsłudze sprzętu, oprogramowania i aplikacji,
 • testowanie nowych rozwiązań i wdrażanie dobrych praktyk,
 • projektowanie i rozwój infrastruktury IT.

Dlaczego warto korzystać z usługi Helpdesk IT?

Helpdesk IT jest usługą zintegrowaną z przedsiębiorstwem.

Takie rozwiązanie pozwala na:

 • oszczędność czasu pracy pracowników,
 •  niezbędne wsparcie (zdalne lub stacjonarne) techniczne,
 • najwyższy poziom obsługi zgłoszeń III linii.

Jakie problemy pomaga rozwiązać I, II i III linia wsparcia?

Realizacja zadań Helpdesk IT odbywa się na trzech poziomach.

Pierwsza linia wsparcia

Jako SPOC (Single Point of Contact – jeden punkt kontaktu) przyjmuje wszystkie incydenty. Pomoc koncentruje się na:

 • Szybkiej diagnostyce incydentu IT;
 • Zdalnym szkoleniu klientów z obsługi systemów, oprogramowania i sprzętu;
 • Zarządzaniu danymi dostępu i wykonywaniu aktualizacji oprogramowania;
 •  Pomocy w tworzeniu wewnętrznych standardów IT;
 • Operacjach optymalizujących działanie sprzętu i systemu.

Pierwsza linia wsparcia helpdesk sprawnie przekazuje problemy do II i III linii.

Druga linia wsparcia

Rozwiązuje bardziej skomplikowane problemy IT, zapewniając pomoc w zakresie:

 • Zaawansowanej diagnostyki sprzętu i oprogramowania;
 • Opieki technicznej nad urządzeniami;
 • Usuwania błędów konfiguracyjnych.

Druga linia wsparcia helpdesku nadzoruje wykonywanie umów przez podwykonawców i dostawców sprzętu oraz oprogramowania.

Trzecia linia wsparcia

Zapewnia dostęp do zewnętrznych dostawców dodatkowych usług i aplikacji. Oferuje:

 • Implementację i testowanie niezbędnych zmian w aplikacjach desktopowych i mobilnych z jednoczesnym dostosowaniem ich do potrzeb klienta;
 • Monitoring instalacji dodatkowych funkcjonalności;
 • Możliwość rozbudowy strony lub infrastruktury IT;
 • Aktualizację BIOS, UEFI i sterowników.

Najnowsze na rynku oprogramowanie pomocy technicznej IT – Helpdesk w LOG Plus

Helpdesk IT
Widok listy zgłoszeń w LOG Plus Helpdesk

W oprogramowaniu LOG Plus, które dostarcza producent LOG Systems z początkiem kwietnia 2022 roku pojawi się duża nowość – najnowocześniejsze narzędzie Helpdesk! Proponowany przez nas program pomocy technicznej jest przyszłością w zarządzaniu zgłoszeniami i incydentami. Helpdesk w LOG Plus maksymalnie wspiera zespół techniczny w codziennej pracy nad obsługą incydentów. Zarówno użytkownicy jak i Operatorzy Helpdesk od razu dostrzegą intuicyjność, szybkość, doskonałą widoczność oraz kontrolę nad zgłoszeniami. Z nowym modułem załatwienie sprawy jest banalnie proste i bezproblemowe! Dzięki Helpdesk w LOG Plus cała firma oraz jej klienci w żadnym stopniu nie odczują przestojów.

Dodatkowo pomoc techniczną IT możesz mieć zawsze pod ręką! Helpdesk w LOG Plus jest w pełni responsywny (czyli dostępny przez urządzenia mobilne), dzięki czemu niezależnie od miejsca w jakim się znajdujesz masz dostęp do zgłoszeń na swoim telefonie lub tablecie.

Najnowsze oprogramowanie pomocy technicznej – Helpdesk w LOG Plus zawiera m.in.:

 • wydajną tabelę z listą zgłoszeń, dzięki której masz możliwość zaawansowanego eksportu do Excel oraz szybkiego usuwania filtrów,
 • prosty mechanizm tworzenia katalogu spraw, dzięki któremu masz pewność, że zgłoszenie będzie zawierało wszystkie niezbędne informacje do jego realizacji,
 • możliwość wyszukiwania spraw dla użytkownika, dzięki czemu jest on w stanie naprawdę szybko założyć zgłoszenie od razu wie jakie informacje muszą zostać podane,
 • katalog formularzy z możliwością edycji,
 • katalog procesów z możliwością zarządzania,
 • możliwość zarządzania SLA,
 • graficzny edytor przepływu procesów,
 • akcje API,
 • możliwość łączenia procesów z usługami,
 • kreator i lista zadań,
 • czat,
 • kalendarz pracy,
 • bezpieczny kanał dla sygnalistów.

Podsumowanie

Nowoczesny Helpdesk to rozwiązanie wspierające szybkie wychwytywanie i usuwanie błędów, awarii, incydentów i zmian w systemach. Przedsiębiorcy poważnie traktujący kwestie komunikacji i ciągłości pracy, powinni rozważyć zakupienie specjalistycznego oprogramowania pomocy technicznej IT, które wspomogłoby zespół Helpdesk/Dział IT, ale również pracowników i klientów. Organizacje, które jeszcze nie są zaznajomione z tematyką ITSM, ale widzą problem ze spływającymi incydentami powinny zastanowić się nad utworzeniem odpowiedniej jednostki wsparcia technicznego, która wyposażona w odpowiednie narzędzie odpowiedziałaby na potrzeby i bezpieczeństwo działania firmy.

Już dziś zapraszamy na premierową prezentację najnowszego na rynku narzędzia Helpdesk w LOG Plus!

Helpdesk IT

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings