Jak zorganizować pracę zdalną w dziale IT? Poznaj możliwości LOG Plus

Praca zdalna jest obecnie bardzo popularną formą wykonywania obowiązków. Jak zorganizować pracę zdalną w dziale IT? Jakiej kontroli poddawany jest pracownik zdalny? Jak udokumentować pracę zdalną i czy taka forma pracy pozostanie z nami? Odpowiadamy na przykładzie narzędzia LOG Plus.

Jak zorganizować pracę zdalną w IT?

Pracodawcy z branży IT starają się znaleźć kompromis w związku z powrotem do pracy stacjonarnej. Większość programistów i pracowników działów IT opowiada się za pozostaniem w trybie home office. Argumentują to krótszym czasem pracy, brakiem dojazdu do biura oraz hałasem, który odbija się na produktywności.

Z drugiej strony managerowie i dyrektorzy IT obawiają się utraty kontroli nad czasem pracy pracownika zdalnego, eksploatacji sprzętu oraz nieprzestrzegania odpowiednich procedur bezpieczeństwa.

Jak zorganizować pracę zdalną w IT? Warto używać odpowiednich narzędzi do zdalnego zarządzania komputerem, mierzenia, kontroli i planowania czasu pracy.

Jakie są zagrożenia udostępnienia sprzętu pracownikowi na home office?

Podczas pracy zdalnej, pracodawca może mieć ograniczony dostęp do danych dotyczących wykorzystywania sprzętu firmowego. Bez skutecznego monitoringu, pracownik zdalny jak i pracodawca narażeni są na niebezpieczeństwa takie jak:

  • instalacja nieautoryzowanego oprogramowania,
  • niewystarczające zabezpieczenia przed atakami hakerskimi i wyciekiem danych,
  • przedawnienie licencji oprogramowania,
  • eksploatacja bez konserwacji urządzenia.

Przygotowanie do pracy zdalnej w IT wiąże się więc z korzystaniem z narzędzi klasy ITAM oraz ITSM, które dodatkowo pomagają uniknąć powyższych zagrożeń dzięki modułom do monitoringu i zdalnego zarządzania komputerem.

Pracownik zdalny i oprogramowanie LOG Plus

System LOG Plus wspiera inwentaryzację zasobów firmy dzięki bazie konfiguracji CMDB oraz zbieraniu aktualnych informacji o sprzęcie: jego parametrach, stanie, zajętości dysku i obciążeniu. Kontrolę zapewnia agent zainstalowany na każdym komputerze pracownika zdalnego, który może także pełnić rolę skanera sieci. Zbiera on dane o sprzęcie i jego użyciu oraz informuje managera IT o każdym odchyleniu. 

LOG Plus pozwala na oznaczenie i kontrolę lokalizacji zasobów. Filtrowanie umożliwia wyświetlenie informacji tylko dla zasobów używanych poza siedzibą firmy. Pomocnym narzędziem jest funkcjonalność nadawania konkretnych ról – można przypisać odpowiedni zestaw uprawnień i dostępów dla pracowników zdalnych.

Program monitoruje użytkowników pod kątem wykorzystywanego oprogramowania, jego legalności, licencji i odwiedzanych witryn www, wykonywania operacji na plikach i wydrukach.

Oprogramowanie LOG Plus pozwala również na zdalne zarządzanie zasobami i zdalną pomoc pracownikom. Mowa o instalacji oprogramowania przy użyciu skryptów oraz korzystaniu ze zdalnego pulpitu prosto z przeglądarki bez konieczności instalowania dodatkowego narzędzia.

LOG Plus i moduł ITAM w pracy zdalnej

System LOG Plus zapewnia kilka podstawowych funkcji. Są to:

  • sprawność działania,
  • wgląd i kontrola nad każdą informacją,
  • audyt oprogramowania,
  • możliwość zdalnych instalacji i zarządzania stanowiskami pracy,
  • bezpieczeństwo informacji.

Moduł ITAM wspiera kontrolę stanu sprzętu firmowego. Należą do nich: zliczanie ilości sprzętu na stanie firmy, zbieranie informacji o używanym oprogramowaniu i jego legalności. ITAM zapobiega instalowaniu na komputerach niedozwolonych lub niewiadomego pochodzenia programów.

Funkcjonalności modułu ITAM to:

Jest to relacyjna baza danych, która zawiera wszystkie istotne szczegóły o każdym elemencie konfiguracji, sprzęcie i komponentach oprogramowania wykorzystywanych w usługach IT.

Baza CMDB umożliwia dodatkowo dostęp do danych na podstawie schematu organizacyjnego i zarządzanie dostępem do danych i systemu. Powiązania między pracownikiem zdalnym, a zasobami pozwalają wyszukać informacje, w tym te dotyczące cyklu życia zasobów. Pełna integracja z managerami wirtualizacji umożliwia dynamiczne inwentaryzowanie wirtualnych maszyn. Konektory do systemów informatycznych pozwalają budować harmonogramy synchronizacji danych, podczas których system wykrywa wszelkie zmiany związane z kontami użytkowników.

Jest rozszerzeniem możliwości modułu CMDB. Umożliwia tworzenie własnych typów zasobów wraz z polami dedykowanymi, a dzięki mapie powiązań użytkownik może dostrzec jeszcze więcej zależności.

Zautomatyzowany moduł SAM umożliwia zarządzanie licencjami przy jednoczesnym optymalizowaniu ich użycia przez użytkowników. Wykorzystuje w tym celu  bazę wzorców oprogramowania wraz z tysiącami pozycji z kodami producentów i ich cenami, które są aktualizowane z rynkiem. Moduł SAM wspiera generowanie oszczędności na podstawie informacji, zbyt niskim zużyciu, czy wysokich kosztach zakupów licencji.

Rozwiązanie to pozwala na inwentaryzację i monitoring urządzeń sieciowych dzięki skanerowi sieci wbudowanemu w Agenta. Skaner uzupełnia bazę CMDB zasobami sieciowymi z możliwością zdalnej instalacji agenta na urządzeniach niepowiązanych. Alertuje jeżeli urządzenie w sieci nie odpowiada, dzięki czemu, można szybko identyfikować i reagować na krytyczne incydenty.

Jak jeszcze bardziej wspierać pracę zdalną?

Dodatkowe wsparcie pracy zdalnej umożliwia moduł ITSM oraz moduł Monitoring. 

Moduł ten daje możliwość sprawdzania na jakie strony www wchodzą pracownicy, kiedy się logują, w jaki sposób używają oprogramowania, a nawet jakie operacje na plikach i wydruki wykonują.

Zezwala na wykonywanie czynności wzajemnie ze sobą powiązanych w celu uzyskania konkretnego rezultatu. Efektem sformalizowania tych procesów jest wgląd w przebieg ich realizacji, co ułatwia pracownikom zdalnym dostosowanie się do panujących reguł organizacji bez względu na miejsce pracy.

Punkt kontaktu pracowników i/lub klientów w celu zgłaszania problemów i incydentów. Pozwala zarządzać zadaniami z poziomu kreatora zadań, listy zadań, czatu i kontroli terminów zadań. Już w wersji Basic Helpdesk wyposażony jest w zautomatyzowany kalendarz pracy, który zawiera wszystkie zadania przypisane pracownikowi zdalnemu.

Jak zorganizować pracę zdalną z systemem LOG Plus?

Mając na uwadze powyższe potrzeby, wyposażenie firmy w oprogramowanie LOG Plus może przynieść korzyści zarówno dla pracodawcy jak i pracownika zdalnego. Poza opcją sprawdzania stanu użytkowania sprzętu możliwy jest stały monitoring pracy za pomocą narzędzi do organizacji zadań i pracy oraz kontroli zabezpieczeń. Dzięki szerokim możliwościom modułów ITAM i ITSM dostarczanych przez LOG Systems, pracodawca i pracownik zdalny mogą w bezpieczny i efektywny sposób wykonywać swoją pracę.

Powiązane artykuły