LOG Plus 2.0 – Agent na urządzenia mobilne

Rozwój firmy czy organizacji to także rozrastająca się infrastruktura informatyczna – przybywa serwerów, komputerów i ich urządzeń peryferyjnych. Nie należy zapominać także o urządzeniach mobilnych, zwłaszcza w obecnym trendzie pracy zdalnej, a także użytkowania sprzętu służbowego do celów prywatnych (COBO – Company-Owned, Business Only) i odwrotnie (BYOD – Bring Your Own Devices). 

Wzrost popularności smartfonów czy tabletów w użyciu biznesowym sprawia, że ich inwentaryzacja powinna być równie łatwa jak wspomniane komputery. Z tego powodu prezentujemy NOWOŚĆ w LOG Plus 2.0 – agenta na urządzenia mobilne z systemem Andorid. 

Łatwa inwentaryzacja urządzeń mobilnych 

Agent na urządzenia mobilne pozwoli na duże ułatwienie w inwentaryzacji tego sprzętu. Dotąd LOG i LOG Plus pozwalał na wprowadzenie smartfonów czy tabletów jako zasoby do CMDB, jednakże konieczne było ich manulane wprowadzenie do bazy. Instalacja agenta na urządzeniach mobilnych sprawi, że sprzęt automatycznie pojawi się w bazie wraz z jego cechami szczególnymi, takimi jak numer seryjny, model, numer telefonu i inne. Od wersji LOG Plus 2.0 będziemy także wiedzieć, czy urządzenie jest podłączone do internetu w każdym momencie. 

Widok ustawień profilu agenta Mobilnego

Powiadomienia dla administratora 

Oprócz łatwiejszej inwentaryzacji urządzeń mobilnych, zaletą nowej funkcjonalności będą także powiadomienia w systemie wskazujące na potencjalne problemy urządzenia. Komunikaty dotyczyć będą m.in. wystąpienia przepełnienia dysku urządzenia mobilnego, czy spadku żywotności baterii. 

Audyt aplikacji mobilnych 

Audyt aplikacji mobilnych zainstalowanych na urządzeniu wskaże informacje o instalacji lub deinstalacji programów zainstalowanych właśnie na smartfonach. W katalogu aplikacji mobilnych w LOG Plus zobaczymy także listę aplikacji zainstalowanych na wszystkich urządzeniach z agentem. Po wejściu w kartę szczegółów takiej aplikacji zobaczymy informacje o aplikacji (kategorii), link do sklepu Google Play, a także informacje, na których urządzeniach aktualnie jest ona zainstalowana. 

Lista aplikacji zainstalowanych na wszystkich urządzeniach z agentem
Szczegóły dotyczące aplikacji na urządzeniu mobilnym

Geolokalizacja urządzenia mobilnego 

W zapowiadanej wersji 2.0 pojawi się także możliwość śledzenia geolokalizacji urządzenia mobilnego. Co określony interwał czasu system zbierze informację o miejscu, w którym znajduje się urządzenie. Z zebranych danych system stworzy historie przemieszczania się urządzenia. 

Powiązane artykuły