LOG Plus 3.0 już dostępny! Odkryj Helpdesk jakiego jeszcze nie było

ITSM, ITAM, LOG Plus, LOG Plus 3.0, Helpdesk

Najnowsza wersja oprogramowania LOG Plus 3.0 jest już dostępna! Zapowiadana aktualizacja LOG Plus z Helpdesk na czele już została udostępniona naszym Klientom. Szereg nowości i zaawansowanych funkcji oprogramowania zostało podanych w niezwykle intuicyjnym interfejsie. Już dziś wypróbuj LOG Plus 3.0 korzystając z wersji DEMO.

Od premiery oprogramowania LOG Plus 2.0 minął już rok. Przez ten czas zespół projektantów i developerów na najwyższych obrotach realizował zadanie po zadaniu, aby wersja 3.0 była nie tylko w pełni funkcjonalna i dostępna pod względem interfejsu. To także zupełnie nowe podejście do zagadnień związanych z komunikacją działów IT z użytkownikami. To właśnie moduł Helpdesk, który udostępniliśmy w tej wersji nadaje rytm i trend w branży ITSM. Nowe spojrzenie na prezentację danych i dostęp do zaawansowanych funkcji poprzez niespotykany na rynku interfejs.

Co znajdziesz w wersji LOG Plus 3.0?

Ostatnia zapowiedź naszej premiery LOG Plus 3.0 (podczas webinaru na żywo) zainicjowała ogromne poruszenie wśród osób, które na co dzień zajmują się zagadnieniami związanymi z ITSM oraz ITAM. Nie tylko nasi Klienci doceniają kierunek rozwoju oprogramowania LOG Plus. Dzięki opracowanej strategii szybkiego wdrożenia oprogramowania, organizacje, które korzystają do tej pory z innych rozwiązań mogą w szybki i prosty sposób “przesiąść” się na oprogramowanie LOG Plus 3.0 i zacząć korzystać z pełnej funkcjonalności.

Zarządzanie zgłoszeniami (Helpdesk Standard)

Zarządzanie zgłoszeniami w LOG Plus 3.0 umożliwia zgłaszanie i obsługę wszelkiego rodzaju spraw w organizacji. Czynności te są bardziej złożone niż praca na zadaniach – przebiegają według etapów ustalonego procesu, mogą mieć wiele składowych, relacji, czy zawierać quorum akceptacyjne. Każde zgłoszenie można powiązać relacją z zasobami w CMDB, zadaniami i osobami. Lista zgłoszeń pozwala efektywnie zarządzać sprawami, a podgląd szczegółów zgłoszenia zawierający wszystkie niezbędne informacje ułatwia ich obsługę. Każde zgłoszenie posiada swój cykl życia z funkcją czatu i dodawania wewnętrznych notatek.

lista zgłoszeń LOG Plus 3.0
szczegóły zgłoszenia LOG Plus 3.0

Utworzenie zadania i zgłoszenia z wiadomości e-mail (Helpdesk Basic i Standard)

Funkcja umożliwia tworzenie zgłoszeń i zadań poprzez wysyłkę wiadomości e-mail. Administrator może skonfigurować pocztę na potrzeby tworzenia adresu e-mail przetwarzającego wiadomości na zgłoszenia i zadania tak, aby automatycznie były im przypisywane pewne cechy, np. tytuł czy kategoria.

dodanie zadania / zgłoszenia e-mailem LOG Plus 3.0

Katalog spraw (Helpdesk Standard)

Katalog spraw w LOG Plus 3.0 umożliwia sporządzanie uporządkowanej struktury spraw w organizacji, dzięki czemu użytkownicy mogą w prosty sposób uruchomić odpowiedni proces. Każda sprawa jest powiązana z konkretnym procesem wywołującym ciąg zdarzeń, odpowiednie formularze oraz akcje.

katalog spraw LOG Plus 3.0 ITSM ITAM
nowa sprawa LOG Plus 3.0 ITAM ITSM

Katalog formularzy (Helpdesk Standard)

Formularze w LOG Plus 3.0 są wykorzystywane w procesach do zbierania informacji. Możesz tworzyć je w prosty sposób definiując pola jakie ma wypełnić użytkownik. Katalog formularzy pozwala na utworzenie struktury formularzy w oparciu o wygodny dashboard.

incydenty LOG Plus 3.0 ITAM ITSM

Graficzny edytor procesów (Process Management)

Graficzny edytor w LOG Plus 3.0 umożliwia w prosty i przejrzysty sposób projektować i konfigurować przepływy oraz akcje w procesie. Możesz określać parametry akceptacji, dodawać formularze, tworzyć podprocesy. W efekcie, wykonywane przez użytkowników czynności związane z procesami odbywają się według scenariusza zgodnego ze standardami organizacji. Użyte w kreatorze założenia są zgodne z UML.

graficzny edytor LOG Plus 3.0 ITSM ITAM

Hurtownia danych 

Moduł umożliwia tworzenie własnych raportów za pomocą zapytań SQL.  Zawiera paczkę gotowych do użycia raportów m.in. monitoring procesów i stron www. 

procesy katalog procesów LOG Plus 3.0 ITAM ITSM

Baza wiedzy (CMDB)

Baza wiedzy pozwala na utworzenie i przechowywanie istotnych informacji w postaci skatalogowanych artykułów. Dzięki dostępowi prosto z aplikacji użytkownik nie musi się wylogowywać ani przełączać się pomiędzy ekranami. Moduł posiada wygodną wyszukiwarkę artykułów z poziomu dahboardu.

baza wiedzy LOG Plus 3.0 ITAM ITSM

Grupy i kategorie osób (CMDB)

Grupy osób mogą być tworzone aby wykorzystywać je w powiadomieniach i do obsługi procesów – na przykład do tworzenia kworum akceptacyjnych. Kategorie pozwalają tworzyć słownik i katalogować grupy.

LOG Plus 3.0 – oprogramowanie, które każdy Administrator i Manager IT musi znać!

Oprogramowanie LOG Plus 3.0 to niezbędne narzędzie dla Administratorów i Managerów IT. LOG Plus to przede wszystkim sprawne zarządzanie zasobami i usługami IT, doskonały Helpdesk, możliwość pracy zdalnej czy realizacja anonimowych zgłoszeń w bezpiecznym kanale dla sygnalistów i wiele innych niezbędnych rozwiązań w codziennej pracy Administratorów IT. Dostęp do szeregu zaawansowanych funkcji odbywa się w przyjazny i intuicyjny sposób co zdecydowanie przyspiesza proces wdrożenia nowych pracowników do korzystania z oprogramowania LOG Plus. Nasi specjaliści opracowali również szytą na miarę procedurę migracji, która pozwala na ucieczkę od topornych, nieintuicyjnych i skomplikowanych w użyciu systemów i wejście w przestrzeń LOG Plus 3.0.

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings