Rola automatyzacji pracy IT

Wymagania wobec działów IT dynamicznie zwiększają swój zakres. Obsługa procesów biznesowych stanowi coraz większą część czasu pracy. W związku z dużym zapotrzebowaniem rynku i szybkim rozwojem biznesu, usługi muszą być dostarczane sprawnie. Aby temu sprostać, wykorzystuje się liczne aplikacje, które wymagają wewnętrznego zarządzania. W tym miejscu pojawia się automatyzacja, która ma wspomóc zachowanie kontroli nad ciągłymi zmianami. Jaką rolę obecnie odgrywa automatyzacja pracy IT?

Automatyzacja Pracy w LOG System

Automatyzacja pracy w IT

Firmy stoją dziś przed licznymi wyzwaniami. Jednym z nich jest poprawa elastyczności organizacji, w związku z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku i grup docelowych. Jednym z rozwiązań pozwalających na usprawnienie funkcjonowania działów informatycznych jest wprowadzenie automatyzacji pracy IT do cyklicznie wykonywanych czynności. Dotyczy to zarówno infrastruktury, jak i firmowych aplikacji.
Szeroka dostępność nowych technologii dla użytkowników końcowych i natychmiastowy dostęp do usług powoduje, że klienci oczekują zastosowania tego samego, szybkiego modelu dostarczania usług w relacjach B2B i B2C. Pierwszym, powszechnym rozwiązaniem tego rodzaju, było udostępnienie usług chmurowych. Dziś skupienie firm pada na procesy biznesowe, które jednak nie są bezpośrednio związane z monetyzacją ich oferty.

Różne poziomy automatyzacji

Automatyzacja pracy IT może kojarzyć się głównie z platformami do zarządzania sprzętem w organizacji. W rzeczywistości jednak, automatyzacja wykracza o wiele dalej i możemy o niej mówić na kilku poziomach:

 • niskim – gdzie zachodzi automatyzacja i harmonizowanie procesów związanych z infrastrukturą (np. parametry konfiguracyjne),
 • średnim – to automatyzacja czynności, które można zautomatyzować za pomocą interfejsów aplikacji,
 • wysokim – czyli udostępnienie prostych, zorganizowanych automatów, które będą wykonywały gotowe czynności, w ramach usług świadczonych przez dział/firmę IT.

Procesy automatyzacji IT

Rolą automatyzacji pracy w IT jest optymalizacja procesów firmowych oraz zwiększenie realizacji celów biznesowych. Wymaga to skrupulatnego opracowania procesów zachodzących w firmie oraz wprowadzenia w życie procedur ich obsługi. Cały proces dzielony jest na niewielkie, proste zadania. Firma rozdziela odpowiedzialności za każdy element i określa procedury ich obsługi (np. serwerów, wirtualizacji, testów). W ten sposób powstaje zbiór ról, gdzie automatyzowane będą kolejne czynności. Z takich elementów tworzone są zestawy działań.
Procesy automatyzacji tego typu dotyczą, nie tylko chmury (infrastruktura w modelu usługowym), ale dotyczą także takich elementów, jak:

 • zarządzanie kopiami bezpieczeństwa,
 • sprawdzanie stanu stacji roboczych,
 • serwerów,
 • zmiany parametrów systemowych,
 • instalowanie lub usuwanie aplikacji.

Współpraca między elementami pozwala na to, by zestaw automatów mógł realizować z góry zaplanowane zmiany. Wcześniej takie zadania były realizowane ręcznie przez administratorów.

Popularne rodzaje automatyzacji pracy w IT

Wprowadzenie automatyzacji pracy w IT przynosi największe korzyści wtedy, gdy jest częścią składową rozwoju firmy, a nie projektem “na boku”. Dzięki niej możemy spodziewać się:

 • skróconego czasu poświęconego na przygotowanie wejścia produktu na rynek (time to market),
 • niższych kosztów operacyjnych przy inwestycji w nową technologię,
 • zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędu.

Do najpopularniejszych form automatyzacji pracy w IT możemy zaliczyć:

 1. Automatyzacja onboardingu nowego pracownika na jego stanowisko – np. stworzenie konta w systemie uwierzytelnienia, poczty elektronicznej (w tym konfiguracja zasobów, przydział uprawnień i dostępów).
 2. Odciążenie załogi od powtarzalnych czynności (np. gotowe paczki kodu) oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa firmowych danych.
 3. Automatyzacja inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania.
 4. Automatyczna obsługa systemów do administrowania zasobami, licencjami.
 5. Dbałość o instalację aktualizacji i późniejszą weryfikację poprawności przebiegu tego procesu.
 6. Zinwentaryzowanie wirtualnych maszyn i oprogramowania tworzących środowisko IT klienta.
 7. Kontrolowanie liczby uruchomień danej aplikacji przez każdego użytkownika i czasu jej użytkowania.
 8. Automatyzacja rozliczania struktury kosztów infrastruktury w podziale na usługi
 9. Sprawne zarządzanie cyklem życia oprogramowania (w tym skrócenie czasu wydania nowych wersji produktów).

Podsumowanie

Podejmując się automatyzacji pracy w IT, uwalniamy potencjał pracowników oraz efektywniej wykorzystujemy zasoby informatyczne. Dzięki temu zespoły IT mogą w większym stopniu poświęcić się pracy kreatywnej oraz zwiększać efektywność działań w ramach IT. Automatyzacja wpływa na zwiększenie elastyczności firm i ich działów w stosunku do potrzeb klienta i zmieniających się realiów rynkowych. Nie będzie, więc żadną tajemnicą stwierdzenie, że automatyzacja pracy staje się koniecznością i standardem w obecnym funkcjonowaniu IT w kontekście technologicznym i biznesowym.

Sprawdź: Automatyzacja Pracy w LOG System

Powiązane artykuły