Uwaga na fałszywych kontrolerów RODO! (aktualizacja 7.11.2018)

Za nami dwa miesiące obowiązywania RODO. W tym czasie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpływało średnio 10 skarg naruszenia dyrektywy dziennie. Wzmożona aktywność obywateli w związku z obowiązywaniem Rozporządzenia to coś, czego mogliśmy się spodziewać. Jednak to nie wszystko – z RODO postanowili skorzystać również oszuści. Co ciekawe, nie są to jedynie cyberprzestępcy, ale również fałszywi kontrolerzy podający się za pracowników Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Urząd zaleca zachowanie ostrożności!

Tego, że RODO „uruchomi” cyberprzestępców, spodziewaliśmy się od dawna. Nowością są oszuści działający poza przestrzenią cyfrową.

Prezes UODO ostrzega!

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał oświadczenie, w którym ostrzega przed fałszywymi kontrolerami. Wyjaśnia również, jak weryfikować kontrolerów oraz jak, w razie wykrycia próby oszustwa, powinni zachować się przedsiębiorcy.

Jak możemy przeczytać na stronie uodo.gov.pl, polskich przedsiębiorców odwiedzają osoby, które podają się za kontrolerów UODO. Prezes wskazuje przykład, w którym opisuje sytuację, gdzie fałszywy kontroler pokazuje legitymację i upoważnienie do kontroli, rzecz jasna, fałszywe.

Jak ustrzec się przed fałszywymi kontrolerami UODO?

Prezes UODO zapowiada, że w najbliższym czasie przedstawiciele Urzędu (upoważnione do przeprowadzania kontroli) odwiedzą przedsiębiorców by przeprowadzić kontrole. Zachęca przy tym do weryfikacji ich tożsamości.

Sposobem na to jest m.in. porównanie legitymacji osoby podającej się za kontrolera ze wzorem Urzędowym. Oryginalna legitymacja posiada m.in. hologram z literami w kolorze niebieskim. Ponadto, Urząd przed każdą kontrolą uprzedza przedsiębiorcę o wizycie.

Rys. 1  – Legitymacja Służbowa Inspektowa Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Sprawdź kontrolera w UODO

Jeśli, pomimo weryfikacji za pomocą powyższych sposobów, przedsiębiorca nadal ma wątpliwości co do kontrolera, może zweryfikować jego tożsamość dzwoniąc na numer telefonu (22) 531-07-71. W ten sposób sprawdzi imię i nazwisko kontrolera, numer legitymacji oraz fakt wydania upoważnienia do prowadzenia kontroli w wybranym podmiocie.


Aktualizacja 7.11.2018

Wczoraj (tj. 6.11.2018) na stronie PUODO pojawił się komunikat ostrzegawczy przed próbą wyłudzenia pieniędzy. Oszuści wysyłają do przedsiębiorców pisma z wezwaniem do zapłaty za rzekome nieprawidłowości w stosowaniu RODO. Jak działają oszuści, możemy przeczytać na stronie PUODO:

Scenariusz działania oszustów jest bardzo prosty. Zawiadamiają przedsiębiorcę o tym, że w wyniku przeprowadzonych „czynności sprawdzających” wykryto u niego nieprawidłowości związane z wymienionymi w wezwaniu przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W związku z tym wzywają do zapłaty na podane konto w terminie 7 dni „opłaty fakultatywnej”. Straszą, że jej nieuiszczenie „grozi nałożeniem dodatkowej kary w wysokości do 20 mln euro lub do 4 % wartości wolumenu światowego obrotu przedsiębiorstwa”.

Po wizytach fałszywych kontrolerów UODO przyszedł czas na fałszywe zawiadomienia. Na wątpliwych dokumentach znajdują się wizerunek orła, pieczątka z imieniem i nazwiskiem oraz podpisem osoby. Nazwy instytucji podane w nagłówkach dokumentów oraz na pieczątce mogą kojarzyć się z UODO, stąd należy zwrócić na to szczególną uwagę.

Dr Edyta Bielak-Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ostrzega wszystkie osoby, które otrzymają taką korespondencję, by nie dokonywały żadnych przelewów, a o zaistniałej sytuacji powiadamiały organy ścigania. Przypomina też, że w Polsce jedyną instytucją uprawnioną do nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz do nakładania administracyjnych kar finansowych jest UODO.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/565

Powiązane artykuły