Wersja LOG 6.9 już dostępna

Z początkiem drugiego tygodnia lutego 2021 roku została opublikowana nowa wersji 6.9 systemu LOG. Nowości w systemie to dodatkowe funkcje związane z przetwarzaniem danych, a także integracja konsoli LOG i LOG Helpdesk z Azure AD. Pełna lista zmian wraz z plikami do pobrania, dostępna jest na stronie bazy wiedzy naszego Supportu.

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych funkcji jakie wprowadziliśmy w najnowszej aktualizacji:

  • Integracja konsoli LOG i LOG Helpdesk z usługą katalogową Azure Active Directory – możliwość importu pracowników i użytkowników z Azure AD, logowanie na poświadczeniu Azure AD.
  • Rozszerzono reguły biznesowe o możliwość ustawienia obserwującego lub grupy obserwującej do zgłoszenia w LOG Helpdesk.
  • Wprowadzono dodatkowe funkcje zabezpieczające system w zakresie podatności na ewentualne ataki.
  • Dodano checkbox „Dane wrażliwe” w konfiguracji Ról uprawnień do Systemów informatycznych wraz z opcją wyświetlania komunikatu na wnioskach o dostępy.
  • Dodano pole tekstowe umożliwiające podanie powodu przetwarzania danych wrażliwych na wybranej Roli uprawnień wraz z wyświetlaniem zawartości tego pola we wniosku. We wnioskach o dostępy pojawi się także komunikat o przetwarzaniu danych wrażliwych dla ról dostępowych (które dane wrażliwe zawierają), wraz z koniecznością potwierdzenie lub odrzucenia roli.
  • Dodano możliwość wyświetlenia zgłaszającemu dokumentu (regulaminu) wraz z koniecznością zaznaczenia checkboxu potwierdzającego zapoznanie się z wyświetlaną treścią. Dotyczy dostępów, dla których w ramach roli uprawnień przetwarzane są dane wrażliwe.
LOG 6.9 integracja z Azure Active Directory
Integracja z Azure Active Directory w LG 6.9
Ustawienia obserwujących (reguła biznesowa) LOG 6.9
Ustawienia obserwujących (reguła biznesowa) LOG 6.9
Opcja recznego importu zasobów z Azure AD w LOG 6.9
Opcja ręcznego importu zasobów z Azure AD w LOG 6.9
Checkbox z informacja o Danych wrażliwych w LOG 6.9
Checkbox z informacja o Danych wrażliwych w LOG 6.9

Powiązane artykuły