Wyzwania IT w dobie pandemii covid-19

Pandemia uderzyła w praktycznie każdą gałąź gospodarki i wiele branży. IT, tak jak inne sektory muszą zmierzyć z nowo pojawiającymi się wyzwaniami. Aby poznać skalę i zakres zmian jakie dotykają dostawców rozwiązań cyfrowych, jak i działy IT w innych gałęziach biznesu, przeprowadzono szereg badań, które uwypukliły najważniejsze wnioski.

Zjawiska globalne zostały ujęte m.in. w badaniu Citrix, gdzie podkreślono znaczący wzrost zarządzania instalacjami oraz transformacji cyfrowej. O sytuacji w Polsce możemy natomiast dowiedzieć się z badania Devire „Branża IT w nowej rzeczywistości”. 

Perspektywa szefów IT na Covid-19

Raport Citrix powstał na bazie danych zebranych w kwietniu i maju 2020 roku. Szefowie IT z największych, rozwiniętych technologicznie krajów, działający w ramach średnich i dużych firm podzielili się swoimi obserwacjami na temat wpływu pandemii na stan branży IT.   

Covid-19 okazał się sporym wyzwaniem praktycznie dla wszystkich podmiotów. Jednym z wyzwań była konieczność szybkiego stworzenia zdalnego trybu pracy oraz dostosowanie do tego procesu środowisk organizacyjnych. Ważne było tutaj zachowanie elastycznego podejścia i odpowiedniego zabezpieczenia zasobów, a następnie wdrożenia ich monitoringu. I choć firmy opanowały początkowy chaos, sytuacja obnażyła kilka problemów, które często nadal czekają na rozwiązanie. Jednym z nich jest brak monitoringu instalacji nowego oprogramowania przez pracowników, na sprzęcie firmowym oraz związanego z tym przestrzegania zabezpieczeń, a także licencji. Na ten problem zwróciło uwagę blisko 54% ankietowanych. 

Transformacja cyfrowa

Przejście na tryb pracy zdalnej było i nadal jest wyzwaniem dla organizacji. Jednakże, jest to niewątpliwie katalizator dla szybszych wdrożeń nowych rozwiązań cyfrowych oraz tworzenia lub uruchomienia procesów transformacji cyfrowej w ogromnej ilości organizacji. Jednym z kluczowych elementów (wskazanie 62% respondentów) było przeniesienie infrastruktury IT do chmury oraz hybrydowe lub całkowite oparcie na rozwiązaniach typu cloud computing. 

Przeprowadzone badanie ujawniło również, że w 42% przypadków rozważa wprowadzenie chmury jako podstawowego środowiska pracy dla zespołów i pracowników. Dodatkowo 44% z respondentów jest w trakcie poszukiwań odpowiednich narzędzi i rozwiązań w chmurach publicznych, które mają zoptymalizować procesy pracy zdalnej w dłuższym przedziale czasu.  

Gwałtownie pojawiające się trudności i wyzwania sprawiły także, że działy IT stały się najważniejszymi działami organizacji, co podkreśliło 77% respondentów, a 55% wręcz uważa je za “wybawiciela”, który uratował firmy przed ogromnymi problemami czy wręcz upadkiem.  

IT w Polsce a nowa rzeczywistość – badanie Devire

Badanie, którego efektem jest raport „Branża IT w nowej rzeczywistości” to efekt 3-miesięcznego ankietowania blisko 500 specjalistów z sektora IT w Polsce. Dla większości (62%), COVID-19 wpłynął na procesy w pracy (np. przejście na pracę zdalną – 84%), nie wpłynął na jej warunki, choć odbił się na zapisach w umowach (38% respondentów). Pandemia i wywołany nią kryzys gospodarczy miał także wpływ na awanse i podwyżki (42%) oraz wykorzystanie zaległych urlopów.  Dokładna charakterystyka zjawiska opisanego w raporcie oraz płynące z niego wnioski, pomimo częściowych zmian, zdają się być optymistyczne.  

Źródła:

Powiązane artykuły