Zarządzanie oprogramowaniem (SAM) – optymalizacja kosztów, ograniczenie ryzyka

LOG Systems - LOG Plus

Trudno wyobrazić sobie w dzisiejszych czasach przedsiębiorstwo, które nie wykorzystuje oprogramowania komercyjnego w codziennych działaniach. Zawdzięczamy to dynamicznemu rozwojowi i dostępności nowych technologii. Choć cyfrowe narzędzia są na wyciągnięcie ręki, firmy nadal borykają się z problemem niedopasowanego do organizacji oprogramowania. Taki stan można zmienić, wprowadzając zarządzanie oprogramowaniem (SAM) do firmy. Jak SAM odpowiada na współczesne wyzwania pojawiające się w biznesie oraz w jaki sposób wpływa na redukcję kosztów i zwiększenie bezpieczeństwa IT?

Sprawdź Software Assets Management w LOG System

Zmniejszenie kosztów z SAM

Koszty oprogramowania w firmie, mogą stanowić główne obciążenie finansowe działu IT. Mądre zarządzanie oprogramowaniem, wdrożenie praktyk Software Assets Management (SAM), pozwala zredukować te koszty nawet o kilkanaście procent. Wykorzystanie SAM, na równi z wirtualizacją zasobów, to jedno z najskuteczniejszych rozwiązań na znalezienie oszczędności, które nie będą zakłócały procesów firmowych. Wprowadzając m.in. standardy obsługi cyklu życia oprogramowania w organizacji, można świadomie kontrolować koszty wynikające np. z niedopasowanej liczby licencji do liczby i profilu działania pracowników.  

Budowanie świadomości na temat oprogramowania w firmie dzięki SAM, pozwala na dobranie realnej liczby i rodzaju narzędzi cyfrowych do potrzeb organizacji oraz dostosowanie procesów do wykupionych licencji. Takie podejście przynosi szereg korzyści:

 • pracownicy otrzymują narzędzie z oprogramowaniem o określonych parametrach,
 • powstaje działający proces zakupu, odnawiania i rezygnacji z licencji,
 • działania pochłaniające zbyt dużo zasobów (np. czas, finanse) zostają usunięte z procesu,
 • określone zostają warunki, w których można korzystać ze wsparcia oprogramowania,
 • pojawia się możliwość prognozowania kosztów licencyjnych.

SAM a wydatki na oprogramowanie

Wdrożenie zarządzania oprogramowaniem (SAM) nie tylko pozwala na analizowanie obecnych i przyszłych kosztów zakupionych licencji. SAM pomaga zmienić system planowania w taki sposób, by optymalizować ilość posiadanych licencji (zakup niezbędnych, eliminacja przestarzałych oraz bezużytecznych) i monitorować ich wykorzystanie w czasie. Oprogramowanie, które jednemu pracownikowi przestaje być potrzebne, może okazać się kluczowym narzędziem dla drugiego.

SAM może być źródłem oszczędności w następujących obszarach:

 • zapewnienie pracownikom licencji podstawowych,
 • dopasowanie liczby licencji do aktualnych potrzeb firmy,
 • przenoszenie licencji pomiędzy stanowiskami według aktualnego zapotrzebowania,
 • optymalizacja licencji migracyjnych,
 • ograniczenie kosztów z nieudokumentowanych licencji – pełen spis i monitoring licencji płatnych,
 • audyt dostawców oprogramowania (zmiany regulaminów i cennika),
 • monitoring zgodności oprogramowania z wykorzystywanym w firmie systemem,
 • przywracanie licencji (wynikające z zarządzania umowami i przedłużeniem okresu zakupu licencji).
LOG Systems - LOG Plus

Ograniczenie ryzyka z SAM

Ograniczenie ryzyka jest możliwe poprzez zwiększenie kontroli w zarządzaniu oprogramowaniem (SAM). Do najczęstszych błędów wynikających z niewłaściwego zarządzania należą m.in. posiadanie niechcianych narzędzi cyfrowych, którym brakuje wsparcia, nieautoryzowane instalacje, luki bezpieczeństwa w oprogramowaniu wynikające z niewłaściwego zarządzania aktualizacjami oraz nieprawidłowości w kontroli dostępu.

Zwiększenie kontroli nad licencjami i ich wykorzystaniem wymaga systemu monitorowania i raportowania zdarzeń. SAM z powodzeniem może być wykorzystany do sprawdzenia, czy oprogramowanie jest używane zgodnie z wymogami licencji. Zapewnienie zgodności z umowami pozwala na zmniejszenie ryzyka wynikającego z naruszenia warunków licencji oraz wewnętrznego regulaminu. Dodatkowy element, który łatwiej wychwycić w ramach SAM, to dokładny monitoring oprogramowania, które ma stwierdzone luki w zabezpieczeniach lub chętnie wybierane jest jako obiekt ataku. W kwestii zapewnienia cyberbezpieczeństwa oprogramowania i zapobiegania incydentom, zaleca się w firmach utworzenie rejestru autoryzowanego oprogramowania, które dzięki SAM wpływa na wzrost bezpieczeństwa IT w firmie. Warto również zwrócić uwagę na możliwość dokonania z SAM skutecznej inwentaryzacji, dzięki której określona zostanie liczba oraz rodzaj poprawek do systemu zabezpieczeń.

Techniki ograniczenia ryzyka z SAM

W celu zwiększenia bezpieczeństwa IT w organizacji, warto wykorzystać poniższe techniki stosowane w zarządzaniu oprogramowaniem (SAM):

 1. Utrzymanie katalogu autoryzowanego oprogramowania – elementy w katalogu powinny być wstępnie sprawdzane i zatwierdzane z punktu widzenia zarówno funkcjonalności, jak i bezpieczeństwa firmy.
 2. Wprowadzenie formalnego procesu żądania oprogramowania – zbudowanie i zautomatyzowanie procesu żądania oprogramowania, które obecnie nie znajduje się w katalogu.
 3. Proces zabezpieczenia przed instalacją nowego oprogramowania – narzędzia w katalogu oprogramowania przed ich włączeniem powinny zostać sprawdzone przez eksperta ds. bezpieczeństwa.
 4. Monitoring i proces usunięcia luk lub oprogramowania niedozwolonego – narzędzia do zarządzania lukami w oprogramowaniu mogą skanować sieć i znajdować informacje o znanych lukach. Podobnie zarządzanie zasobami systemu i narzędzia do optymalizacji licencji mogą gromadzić dane o zapasach, rozpoznawać aplikacje i porównywać zainstalowane programy z listą zabronionego oprogramowania.
 5. Monitoring i prowadzenie umów za pomocą narzędzi do zarządzania zasobami oprogramowania. Dzięki utrzymywaniu aktualnych umów licencyjnych, organizacje mogą zapewnić aktualizację oprogramowania i wdrażanie dostępnych poprawek.
 6. Zarządzanie racjonalizacją oprogramowania – nadmiarowe i przestarzałe oprogramowanie w środowisku IT nie tylko podnosi koszty konserwacji i wsparcia, ale także zwiększa ryzyko związane z bezpieczeństwem. Korzystając z narzędzi do racjonalizacji aplikacji, można wyeliminować zbędne oraz przestarzałe oprogramowanie w swoim środowisku.
 7. Optymalizowanie licencji pomaga określić, który pracownik oraz do jakich aplikacji potrzebuje dostępu. Zarządzanie użytkownikami, którzy opuszczają organizację lub przyjmują różne role, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i kontroli kosztów. Odpowiednie narzędzia mogą pomóc w znalezieniu i usunięciu bezczynnych użytkowników oraz umożliwiają ponowne zbieranie niewykorzystanych licencji.

SAM – podsumowanie

Software Assets Management jest zbiorem dobrych praktyk, które mają wpłynąć na poprawę zarządzania i optymalizację oprogramowania wykorzystywanego w przedsiębiorstwach. Odpowiednio zagospodarowane licencje pozwalają w racjonalny sposób nimi zarządzać i dostosowywać do potrzeb pracowników, jak i samej organizacji. Efektem tego działania jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz minimalizacja możliwych kosztów poniesionych z tytułu używania nielegalnego oprogramowania. Jak pokazują ostatnie badania, blisko połowa firm (46%) korzysta z programów bez odpowiednich licencji, co w przeliczeniu daje wartość kar na poziomie globalnym około 415 mln USD (https://biznes.newseria.pl/news/firmy-traca-359-mld-dol,p107015329).

Sprawdź Software Assets Management w LOG Plus

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings