Zdalne Zarządzanie Komputerami, czyli jak szanować czas pracy

LOG Systems - LOG Plus

Zdalne zarządzanie komputerami to funkcja, wykorzystywana coraz częściej w biznesie. Wiele małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw nie wyobraża sobie funkcjonowania bez zdalnej pomocy technicznej świadczonej dzięki właściwemu oprogramowaniu. Za pomocą dostępu zdalnego administrator może m.in. w szybszy sposób dokonać zmian na komputerach pracowników, czego efektem są zaoszczędzone pieniądze oraz czas pracy.

Sprawdź Moduł Zdalnego Zarządzania w LOG System

Bezpieczeństwo w firmie

Istotną kwestią w przypadku zdalnego sterowania jest bezpieczeństwo. Mając na uwadze zapisy RODO, ale także kulturę organizacyjną należy pamiętać, że to człowiek stanowi najsłabsze ogniwo w utrzymaniu bezpieczeństwa. Przechodząc do aspektów technicznych, nie można zapomnieć o szyfrowaniu protokołów, które odbywa się za pomocą bezpiecznej sieci oraz używanie silnego hasła, do którego dostęp mają jedynie osoby łączące się ze sobą.

Najlepsi dostawcy oprogramowania do zdalnego sterowania komputerami korzystają z szyfrowania przez wymianę klucza prywatnego/publicznego RSA (Algorytm Rivesta Shamira Adlemana) i 256-bitowego szyfrowania sesji AES. Wymiana klucza zapewnia pełną ochronę danych podczas przepływu informacji. Wykorzystywana technologia bazuje na tych samych standardach, co protokoły SSL.

Kolejnym ważnym elementem jest również aspekt prawny, który ma na celu zagwarantowanie pracownikom prawa do prywatności. Jako pracodawca musisz pamiętać, by poinformować go o możliwości posiadania dostępu do jego pulpitu.

Korzyści z dostępu do pulpitu zdalnego

Funkcja zdalnego zarządzania komputerem przede wszystkim umożliwia działanie na masową skalę. Zarówno dla firmy, która ma kilka, jak i kilkaset zasobów, daje możliwość przeprowadzenia aktualizacji na wszystkich sprzętach oraz zdalnego modyfikowania konfiguracji programów na dowolnej jednostce.

Zdalny pulpit to funkcja, która pozwala także szybciej przeanalizować problem i zastosować rozwiązanie. Nie trzeba wykonywać żmudnych rozmów telefonicznych, czy wysyłać zrzutów ekranu w obszernej korespondencji e-mail. Możesz pozwolić technikowi działać bezpośrednio na urządzeniu. W celu połączenia zdalnego należy zainstalować na komputerze odpowiednie oprogramowanie i przekazać dane dostępowe osobie z działu wsparcia technicznego.

Odpowiednia konfiguracja sprzętu pozwoli Ci także na korzystanie z zasobów komputera służbowego poza miejscem pracy. Wykorzystując funkcję zdalnego pulpitu nie masz ograniczeń w przypadku pracy zdalnej. Jedyne o czym musisz pamiętać, to pozostawienie sprzętu włączonego ze stałym dostępem do sieci.

W jakich sytuacjach sprawdza się Zdalne Zarządzanie Komputerami?

Moduł Zdalnego Zarządzania Komputerami to 8 dodatkowych funkcji w oprogramowaniu LOG System, które mają na celu ułatwienie pracy. Im większa firma, tym więcej zgłoszonych dziennych incydentów. Doświadczasz podobnych sytuacji w Twojej firmie? Każde takie zgłoszenie wiąże się z koniecznością szybkiego wsparcia użytkownikom komputerów. Z pomocą przychodzi zdalny pulpit, który wykorzystasz m.in. do zarządzania skryptami Batch, PowerShell i repozytorium plików, zdalnego dystrybuowania plików, instalacji i deinstalacji oprogramowania, ustalania harmonogramu skryptów, zdalnego kontrolowania pulpitów komputerów i prac serwisowych, korzystania z bogatej bazy skryptów, czy wysyłania powiadomień na pulpit konkretnego komputera.

Zdalny Pulpit. Korzyści w LOG System

Niezależnie od konfiguracji sieci w Twojej firmie, dużo czynności zwyczajnie łatwiej jest wykonać zdalnie, wówczas użytkownicy mogą spokojnie obserwować prace wykonywane przez administratora. Unikatową korzyścią oprogramowania LOG System na tle innych produktów, jest niezależność od konfiguracji sieci. Oznacza to, że operator zdalnego pulpitu może połączyć się z komputerem użytkownika, nawet jeśli oba zasoby znajdują się w różnych sieciach. Mogą to być nawet sieci prywatne z translacją NAT (Network Address Translation).

Pozostałe zalety Zdalnego Zarządzania Komputerami to:

Zgoda na połączenie zdalne. LOG System wykorzystuje Ultra VNC, które posiada mechanizm wyświetlający pytania na komputerze użytkownika podczas próby połączenia. Użytkownik może również wyświetlić listę adresów IP aktualnie połączonych pracowników obsługi lub wymusić rozłączenie.

Logowanie na dowolnego użytkownika
Ta funkcja pozwala zalogować się na dowolnego użytkownika lub przelogować się na inne konto z uprawnieniami administratora.

Szyfrowanie
W oprogramowaniu LOG System masz możliwość szyfrowania z wykorzystaniem pluginów Ultra VNC.

Konfiguracja hasła zmiana będzie konieczna podczas uzyskiwania zdalnego dostępu.

Okno stanu
Ta funkcja zawiera wszystkie wpisy dotyczące aktualnie wykonywanych operacji.

Rejestr
Wszystkie potrzebne informacje o aktywności połączeń zdalnych znajdziesz w historii, w rejestrze LOG System.

Dodawanie ticketów
Każde zdalne połączenie możesz opisać za pomocą ticketów. Pozwalają one wprowadzać dodatkowe informacje na temat aktualnego połączenia w rejestrze.

Wbudowane filtry
Dzięki funkcji filtrów, wbudowanych w rejestr, masz szansę wyszukać interesujące Cię skrypty zdalnego pulpitu.

Zdalne sterowanie komputerami to funkcja, z której firmy od dawna korzystają z powodzeniem. Na rynku dostępna jest bogata oferta programów, które spełniają oczekiwania użytkowników. Przed wyborem właściwego oprogramowania warto dokładnie sprawdzić zabezpieczenia i sposób szyfrowania połączenia oraz oferowane możliwości.

Zobacz, jak działa Moduł Zdalnego Zarządzania w LOG System >>

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings