Zmiany w systemie LOG 6.6, cz. 2

Ostatnio na naszym blogu pojawiła się pierwsza część artykułu Zmiany w systemie LOG 6.6. Poprzedni wpis poświęcony był głównie nowym funkcjom w LOG Helpdesk. Dziś omówimy pozostałe najważniejsze nowości, jakie pojawiły się w oprogramowaniu.

Importowanie ról uprawnień

W aktualizacji systemu LOG do wersji 6.6 została wprowadzona funkcja, która umożliwia import danych z plików tekstowych. Dokładnie chodzi o pliki zawierające dane o rolach uprawnień do systemów informatycznych. Funkcjonalność ta umożliwia sprawne przenoszenie danych z innych programów służących, np. do ewidencjonowania pracowników.

Import ról z pliku wywołany poprzez edycję wybranego systemu informatycznego

Zmiany w uprawnieniach osób obserwujących zgłoszenie

Od wersji 6.6 w LOG Helpdesk wprowadzono ograniczenia akcji wykonywanych przez osoby dodane jako obserwujące zgłoszenie. 

Przypominając, w systemie istnieje możliwość zarządzania widocznością zgłoszeń (dla określonych grup) według warunków. Po nadaniu uprawnień dotyczących widoczności, zalogowany użytkownik będzie miał dostęp do zgłoszeń i zadań, spełniających odpowiednie kryteria. 

Funkcjonalność odbierania wiadomości e-mail w systemie Helpdesk również podlega pod odpowiednią konfigurację widoczności zgłoszeń. Przykładowo, uniemożliwi dodanie komentarza z wiadomości e-mail do zgłoszenia osobie nieposiadającej do niego uprawnień.

Zakładka Uprawnienia sekcji ITIL – checkbox Pokaż zgłoszenia i zadania

Od wersji LOG Helpdesk 6.6 użytkownicy dodani jako obserwujący zgłoszenie, jeśli nie mają uprawnień z innej grupy, nie mogą:

 • edytować zgłoszenia,
 • usuwać zgłoszenia,
 • zarządzać obserwującymi,
 • zarządzać relacjami,
 • edytować, wybierać checklisty,
 • wznowić/zatrzymywać SLA,
 • dodawać i podglądać notatki,
 • przypisywać Realizującego (grupę realizującą).

Mogą natomiast:

 • wykonywać akcje workflow (jeżeli mają uprawnienia ustawione w workflow),
 • dodawać komentarze i załączniki (jeśli stan pozwala),
 • dodawać i podglądać czas pracy,
 • klonować zgłoszenie,
 • zdejmować obserwacje samego siebie.

Warunkiem działania funkcjonalności jest określenie odpowiednich uprawnień grup.

Zawijanie komentarzy/notatek

Zmiany w LOG Helpdesk w zakresie komentarzy i notatek, oprócz opisanego w poprzednim artykule Unieważniania wpisów, dotyczą także ich widoczności.

W przypadku dużej ilości znaków została wprowadzona funkcja zawijania notatki lub komentarza. Funkcja widoczna i dostępna jest w oknie obsługi zgłoszenia, kiedy komentarz lub notatka przekracza 200px wysokości.

Zwinięty komentarz z możliwością podglądu całości po kliknięciu w więcej

Nowe raporty dotyczące Magazynów

Wraz z aktualizacjami systemu od wersji 6.4 wprowadzone zostały nowe raporty dotyczące modułu Magazyny. Raporty wspomagają sprawne zarządzanie stanem zasobów na magazynie oraz wspierają ich inwentaryzację.

Raport stanu magazynowego 

Funkcja ta pozwala na wydruk aktualnego stanu magazynowego dla wybranego Magazynu.

Przykładowy raport Stan magazynowy

Przyjęcie oraz wydanie z magazynu

Funkcja pozwala na wydruk dokumentu przyjęcia pozycji magazynowych do konkretnego Magazynu lub ich wydania i przekazanie go do podpisu osobie przyjmującej oraz dostawcy.

Parametry raportu przyjęcia na magazyn
Parametry raportu wydania z magazynu

Podsumowanie

Zmiany w oprogramowaniu LOG, to nie tylko nowości, ale również poprawki, które wpływają na poprawę funkcjonowania systemu. Dokładny spis zmian możesz znaleźć na naszej bazie wiedzy, do której dostęp mają jedynie zalogowani użytkownicy. 

Już w ten czwartek (30.01.2020) organizujemy webinar, podczas którego pokażemy jak zmienił się obszar Helpdesk, RODO oraz Zarządzanie Tożsamością.

Powiązane artykuły