Pytania i odpowiedzi

1. Czy monitoring jest opcją, czy jest standardowo dostępny w wersji 6.1?

W wersji 6.0 nie ma tej opcjiSystem jest modułowy, omawiany zakres dotyczył Monitoringu Użytkowników, Ekranów i Komputerów. Z poziomu licencji podstawowej LOG 6.1 jest dostęp do monitoring komputerów w zakresie:Rejestr logowania użytkownika do komputera,Rejestr nadawanych adresów IP dla komputera.


2. Możliwość przestawiania kolumn nie działa w wersji 6.1.43

W wersji 6.1.68 jest wprowadzona ta funkcja.


3. Kiedy dokumentacja do wersji 6.1?

Aktualna dokumentacja znajduje się na dokumentacja.logsystem.pl.


4. Czy na tej samej zasadzie (przypisanie automatycznie relacji) można automatycznie przypisać relacje na licencje oprogramowania - np. Windows, Office, antywirus?

Tak. Można skonfigurować wniosek o przypisanie licencji, a tym samym przypisanie relacji.


5. Czy w drzewku Sprzęt, można dodać swoja nazwę np. Telefony stacjonarne itp.?

Tak. Każdą jedną gałąź można rozbudować o kolejne elementy (rozbudować drzewo).


6. Czy pulpit zdalny umożliwia podgląd pulpitu użytkownika bez jego zgody?

Zdalny pulpit jest konfigurowalny. Jeżeli istnieje potrzeba, aby osoba, której pulpit chcemy uzyskać musiała wyrazić zgodę, można taki warunek określić w LOG System.

7. Czy jest możliwe wydzielenie uprawnień dla pojedynczego użytkownika np. do zarządzania tylko fakturami, bez dostępu do reszty zasobów?

Tak. W oparciu o konfiguracje, tzw. Role użytkowników, a dokładnie zdefiniowaną Widoczność, umożliwia granulacje uprawnień.


8. Czy planujemy zmanić licencjonowanie (wyłączenie licencjonowania z komputerów bez agentów)?

Nie planujemy zmiany w zakresie licencjonowania komputerów bez agentów ponieważ nawet jeśli taki komputer nie posiada agenta to istnieje możliwość przeprowadzenia skanowania tego komputera za pomocą agenta off-line i zaimportowania wyników do systemu. Jest również możliwość wprowadzenia ręcznie takich wyników, a posiadanie w systemie informacji o wykorzystywanym oprogramowaniu (choćby informacji wprowadzonych ręcznie) powoduje, że uzyskujemy możliwość wykonania rozliczenia licencji. Ponadto system daje też możliwość pełnego opisywania takich zasobów co daje kolejne możliwości w zakresie np. zdalnego zarządzania komputerami.


9. Czy planujemy wprowadzić ikonki w HD mówiące o tym ile np. jest załaczników w zgłoszeniu?

Tak. Zmiany w zakresie wyświetlania informacji o ilościach np. załączników jest planowana.

Odpowiedzi na pytania uczestników szkoleń

Szkolenie 01
Zapisz się na szkolenie

Weź udział w darmowym szkoleniu LOG System 6.1

Szkolenie 02

5. Jak uruchomić ekran agenta i Plan Pracy?

W pliku, który odpowiada za boczne menu, określone są domyślnie widoczności na grupy systemowe. Należy określić nowe parametry w pliku odnoszące się do widoczności dla grup w systemie. Modyfikację można wykonać w: pliku: Menu.ascx (lokalizacja: ViewsShared). Należy ustawić warunkowe wyświetlanie na poszczególne Taby boczne.


6. Czy jest możliwe tworzenie zgłoszeń bezpośrednio z maila do Helpdesk?

Tak


7. Czy jest możliwość utworzenia automatycznego, okresowego (powiedzmy co pół roku) formularza akceptacji przez użytkownika sprzętu do niego przypisanego? Coś na zasadzie karty sprzętu.

W module Automatyzacja można utworzyć regułę, która według harmonogramu będzie wykonywała akcję "dodaj zgłoszenie Helpdesk".


8. W jaki sposób możemy wyłączyć komputer z audytów (np. komputer IODO)

Komputery nie musza podlegać pod audyt (skanowanie). W przypadku uruchomienia audytu zaznaczamy tylko te komputery które mają być przeskanowane (pomijamy komputery należące do osoby pełniącą rolę IOD. Więcej na temat skanowanie zawiera artykuł: dokumentacja.logsystem.pl


9. Jak włączyć Ekran agenta w 6.1.?

Jest taka możliwość, gdyż automatycznie jest on wybrany dla grup operatorów 1 i 2 linii oraz dla grup administratorów. Kwestia rozszerzenia o inne grupy, które występują w systemie klienta.1. Jak działa przenoszenie kolumn między grupami?

Dostępny od wersji 6.1.68. Jeśli opcja nie działa warto przywrócić ustawienia domyślne. Wystarczy kliknąć na jakimkolwiek nagłówku kolumny prawy przycisk myszy i wybrać "przywróć układ domyślny kolumn" (temat poruszony był podczas szkolenia 01). Wystarczy przeciągnąć wybraną kolumnę do wybranej grupy.


Jeśli pierwsza opcja nie rozwiązuje problemu należy przywrócić domyślne parametry konsoli - dokumentacja.logsystem.pl


2. W jaki sposób można przekierować konto głównego administratora na innego?

Wystarczy połączyć osoby w odpowiednie grupy i wybrać dla nich warunki widoków.


3. Czy osoba akceptująca (np. kierownik działu) musi posiadać licencję na dostęp do systemu Helpdesk?

Nie potrzebuje licencji.


4. Czy jest możliwość tak ustawienia uprawnień aby: Admin z jednostki nadrzędnej widział tylko zgłoszenia od Adminów z jednostek podległych, Admini z jednostek podległych widzieli tylko swoje zgłoszenia do Admina nadrzędnego oraz zgłoszenia z poszczególnych działów tylko swojej jednostki, użytkownicy w poszczególnych działach widzieli tylko swoje zgłoszenia?

Należy ustawić grupy, a następnie dodać osoby do grup dokumentacja.logsystem.pl. W grupie należy ustawić odpowiednie warunki widoków. Realizujący jednostka biznesowa ='<wartość bieżąca użytkownika>


(+48) 71 750 42 00

Copyright LOG Systems sp. z o.o.