Cykl szkoleń LOG System

Szkolenia w formie online / cykl jest darmowy

Zapisz się na szkolenie 05

26 lutego (wtorek) 2019, godzina 10:00

30 min + 15 min panel dyskusyjny

  • Zarządzanie nośnikami danych - nowe elementy w module
  • Rejestr systemów zewnętrznych - API LOG System
  • Powiadomienia do użytkownika z Konsoli LOG System
  • Wykorzystywania wielu wątków serwera w konfiguracji LOG System

Szkolenie poprowadzi Marcin Świątek

Zobacz nagrania Cyklu szkoleń LOG System

Temat szkolenia: Wprowadzenie w najważniejsze funkcje LOG System 6.1: Monitoring, Katalog ITIL, CMDB, Zdalne Zarządzanie

Szkolenie 01

Szkolenie 02

Temat szkolenia: Omówienie podstawowych funkcji LOG Helpdesk 6.1: szablony mailowe, okna modalne, grupy akceptacji, karta zasobów

Szkolenie 03

Temat szkolenia: Omówienie podstawowych funkcji LOG Helpdesk 6.1, cz. 2: zarządzanie widocznością do zgłoszeń, zarządzanie uprawnieniami do poziomów w bazie wiedzy, zakres danych pobieranych do LOG HD z LOG System, reguły biznesowe w HD

Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi

Szkolenie 04

Temat szkolenia: Zarządzanie Nośnikami Danych - nowe elementy w module, rejestr systemów zewnętrznych - API LOG System, powiadomienia do użytkownika z Konsoli LOG System, wykorzystywanie wielu wątków serwera w konfiguracji LOG System

(+48) 71 750 42 00

Copyright LOG Systems sp. z o.o.