LOG Systems - LOG Plus

See more

Interia

LOG Systems - LOG Plus

See more

PKP CARGO S.A.

LOG Systems - LOG Plus

See more

Rawlplug

LOG Systems - LOG Plus

See more

Institute of Cardiology in Warsaw

LOG Systems - LOG Plus

See more

The Marshal's Office of the Pomorskie Voivodeship

LOG Systems - LOG Plus

See more

Grupa Farmacol

LOG Systems - LOG Plus

See more

Poznań City Hall

LOG Systems - LOG Plus

See more

Black Red White

LOG Systems - LOG Plus

See more

IT Service Centre in Wrocław

LOG Systems - LOG Plus

See more

Ministry of Culture National Heritage and Sport of the Republic of Poland

LOG Systems - LOG Plus

See more

Koleje Mazowieckie

LOG Systems - LOG Plus

See more

GAZ SYSTEM

Sign up for the webinar

Check the topics and schedule of the next webinar. During our regular on-line meetings, we present the most important functions of the selected system or a specific group of topics.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings

15.10.2019

Interia

Paweł Chwaleba / Member of the Management Board

“(…) For over six years, the system has enabled us to efficiently manage the infrastructure. The LOG Systems solution fully meets our expectations and we can fully express our satisfaction with the decision regarding its purchase. Positive experiences resulting from cooperation with LOG Systems sp. z o.o. constitute the basis for recommending the company as a competent and reliable business partner, and the software itself as a comprehensive tool supporting the IT department.”

27.08.2019 

PKP CARGO S.A.

Tomasz Pierzchała / Manager of the Teleinformatics Office 

“(…) Due to the activity conducted in Poland and abroad and the intensive development, PKP CARGO SA decided to implement the System to supervise the processing of Personal Data and to support Software Assets Management. PKP CARGO S.A. decided to take advantage of the offer of LOG Systems sp. z o.o., an experienced company in this field, which specializes in providing software for license management (SAM). The extensive module for the management of GDPR Registers was also of great importance when choosing the LOG system. (…) 

 

 The entire project included pre-implementation analysis, implementation and configuration of the system along with the stabilization phase. (…) Deploying the system at such a large organisation as PKP CARGO S.A. required appropriate preparations and an adequate approach by the implementing specialists from LOG Systems. The project was carried out according to schedule, and all the works were completed properly and as expected by the client.”

02.08.2019

Rawlplug

Sebastian Węgrzynkiewicz / Head of the IT Support Section

“(…) The implementation of the data carriers management module turned out to be particularly important, thanks to which the organization was able to demonstrate an effectively implemented monitoring system and blocking the possibility of connecting unauthorized data carriers during the certification of information security according to ISO 27001:2013. We should also mention the module supporting license management (Software Asset Management – SAM), which turned out to be equally irreplaceable for the organization to show an adequate security level and the focus that Rawlplug put on software security and legality.

(…) the professional approach of LOG Systems employees allowed for the efficient launch of the system and implementation of modules necessary for certification in information security, which resulted in obtaining the ISO 27001:2013 Certificate for key companies of the Rawlplug Group.”

25.07.2019

Institute of Cardiology in Warsaw

Łukasz Zychewicz / Head of the IT Systems Department

“(…) LOG software is a tool that allows for efficient management of IT resources and ensures full control and simple solution of requests. The numerous system options make it a comprehensive tool that perfectly fits the needs of our institute. (…) (…)

We are satisfied with our existing cooperation and appreciate the professional client approach. The license delivery, implementation and training were carried out properly and met our expectations, and the software is perfect as a tool supporting the work of the IT department. We would like to recommend LOG Systems sp. z o.o. as an experienced and reliable supplier of the ITSM class system.”

25.07.2019

The Marshal's Office of the Pomorskie Voivodeship

Michał Potocki / Deputy Director of the Department of Information Society and Informatics

“LOG Systems (…) has delivered and implemented LOG software at the Marshal’s Office of the Pomorskie Voivodeship. The employer purchased 1,100 lifetime licenses. The software was delivered and implemented on time and with due diligence. From the moment of implementation to the present day, the company provides technical support services. The services are provided on time and with due diligence.”

18.03.2019

Grupa Farmacol

Marcin Goł / Member of the Management Board

“(…) The system was deployed smoothly and on time. The implementation, training and the maintenance support provided by LOG Systems staff were carried out properly and with full professionalism. LOG software satisfied our expectations, especially in terms of current administrative tasks automation and the supervision over IT fixed assets management.

We recommend LOG Systems, we would like to emphasize the professionalism and high quality of services provided so far.”

15.03.2019

Poznań City Hall

Andrzej Piechowiak / Director of the Department

“(…) LOG Systems (…) delivered and implemented LOG and LOG Helpdesk software at the Poznań City Hall. In addition, (…) this company provides the service of the above-mentioned website. Software, including the delivery of its new versions, corrections, dictionaries and patterns as well as error removal. The Contractor has fulfilled and is currently fulfilling the contracts for the delivery and implementation of the software and its maintenance without reservations.”

11.03.2019

Black Red White

Grzegorz Dubiel / IT Director

“(…) Due to the complexity of its processes, Black Red White S.A. chose the LOG System and LOG Helpdesk software which – as an ITSM class system (consistent with the ITIL methodology) – has satisfied and even surpassed our needs. The implementation of the software was carried out professionally and on time, with great commitment from the implementation team. The user interface is intuitive and fully addresses the business needs. An additional but very important asset of the system lies in its flexibility. This allowed us to support all the required business processes. (…)

In accordance with the above, we recommend LOG Systems, which is an experienced and reliable supplier for us. At the same time, we would like to emphasize the high quality of the services provided and the professionalism of LOG Systems employees. ”

31.10.2018

IT Service Centre in Wrocław

Dariusz Jędryczek / Director

“(…) LOG software is an innovative and constantly developed tool. This is the basis for the continuous use of the system, the annual purchase of the offered support, and the presentation of the tool as recommendable. (…)

We were looking for a solution supporting license management, and specifically supporting our organization in the area of managing the software capital of the Municipality of Wrocław (registration of license documents). (…)

Due to the period of use (almost 3 years), as well as the range of functionalities offered, I state with full awareness that the tool fully performs the task set for it. I also confirm the high qualifications and professionalism of LOG Systems sp. z o.o. employees, therefore I recommend the company as competent, reliable and responsible.”

18.10.2018

Ministry of Culture National Heritage and Sport of the Republic of Poland

Piotr Dobrzyński / Head of the IT Department

“The software provided by LOG Systems Sp. z o. o. has been used by the Ministry of Sport since December 2015. (…) Both the contact with sales representatives, technical support and the product itself are of the highest quality. The functionalities of the LOG and LOG Helpdesk software that we use fully carry out the tasks assigned to them, and the company’s technical support team responds properly to the submitted requests.

“Owing to a satisfactory collaboration, since May 2015 the Ministry of Sport has been continuously extending the software functionalities and using the technical support by LOG Systems. We recommend LOG Systems as responsible, reliable and competent company.”

18.10.2018

Koleje Mazowieckie

Tomasz Jędrysa / Head of the Department of Teleinformatics

“(…) The constantly developed and supported LOG software is a product worth recommending, both from the administrative, logistic and financial point of view. (…) we appreciate the opportunity to select modules (functionalities) in relation to the expectations that we set for this type of solution. An additional advantage, in favour of choosing LOG software, is the possibility of extending the license with additional resources and Helpdesk operators (…). Considering the period of using the system, the complexity of the solution, the developed and supported functionality, as well as the quality of technical and commercial support, I definitely recommend the LOG solution. ”

26.08.2016

GAZ SYSTEM

Adam Lubik / Coordinator of the Service Desk Department

“(…) The LOG software met our expectations in terms of content and functionality. The system provides us with clear and reliable knowledge about the resources we have and how to use them. The advantage of LOG is a clear interface, thanks to which its operation is very intuitive.

LOG Systems Sp. z o.o. carried out the program implementation and software audit in a professional and quick manner, and at the same time provided our employees with competent training. Positive experiences from cooperation with LOG Systems Sp. z o.o. constitute the basis for recommending the solutions they offer. ”