Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Pragniemy poinformować, iż przedsiębiorstwo
LOG SYSTEMS sp. z o.o., uzyskało dofinansowanie dla projektu pt.:

„Internacjonalizacja oferty LOG Systems sp. z o.o.”.

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Projekt realizowany jest w terminie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.


Głównym celem jest wzrost konkurencyjności firmy Log Systems Sp. z o.o., poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności firmy poprzez wejście na nowe rynki zbytu oraz zdobycie klientów na rynkach zagranicznych.

Wartość projektu: 297 800,00 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 223 350,00 zł.