Cyberbezpieczeństwo w JST -

program Cyfrowa Gmina

Wykorzystaj środki z programu Cyfrowa Gmina i popraw bezpieczeństwo oraz pracę urzędu!


Sprawdź jak wspieramy Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie cyberbezpieczeństwa wraz z oceną zgodności KRI, audycie oprogramowania, zarządzaniu zasobami czy incydentami i w wielu innych obszarach.

ZOBACZ NAGRANIE WEBINARU

Program „Cyfrowa Gmina” ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządowych. Skierowany jest do wszystkich gmin w Polsce (miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich), oferując atrakcyjne dofinansowanie w formie grantu, którego minimalna wysokość dla jednej gminy wynosi 100 tyś, a maksymalna 2 mln.

O programie Cyfrowa Gmina

WIĘCEJ INFORMACJI

Najlepsze rozwiązanie dla samorządów

1. Projekt „Cyfrowa Gmina”

18 listopada 2021

godzina 10:00

czas trwania 2 h

Szczegóły wydarzenia i agenda

 • Kto może ubiegać się o grant w ramach projektu “Cyfrowa Gmina”
 • Jak złożyć wniosek o grant w ramach projektu “Cyfrowa Gmina”
 • Czym jest diagnoza cyberbezpieczeństwa, jakie obszary obejmuje i jak się przygotować
 • Cyberbezpieczeństwo w JST - jak wykorzystać diagnozę do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w gminie?

2. Cyberbezpieczeństwo w JST

 • Studium przypadków związanych z cyberbezpieczeństwem w JST
 • Jak dbać o bezpieczeństwo IT w JST
 • Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa w JST. Jaką wartość niesie podnoszenie kwalifikacji personelu z zakresu cyberbezpieczeństwa w JST.

3. W jakich obszarach system LOG Plus wspiera JST

 • Funkcje narzędzia wpływające na bezpieczeństwa danych i informacji m.in. zgłaszanie i obsługa incydentu
 • Zarządzanie tożsamością i dostępem
 • Ochrona sygnalistów, RODO
 • Zarządzanie zasobami i audyt oprogramowania

4. Pytania i odpowiedzi - panel dyskusyjny

 • Odpowiedzi na pytania pojawiające się podczas webinaru
 • Dyskusja otwarta nt. projektu “Cyfrowa Gmina”

Prelegenci

Gość specjalny

Sebastian Strzech

Prezes Zarządu spółki CompNet. Ekspert z zakresu szkoleń (ochrona danych i bezpieczeństwo informacji). Audytor, Trener, Inspektor Ochrony Danych.

Prowadzący wydarzenie

Grzegorz Filarowski

Od 2001 roku ściśle związany z rynkiem IT w Polsce. Prezes Zarządu spółki LOG Systems. Product Manager systemu LOG Plus i LOG.

Współprowadząca Dominika Maciaszek

Specjalista ds. Produktu IT - LOG Plus. Doświadczenie w obszarze wdrożeń i integracji projektów IT.

Gość specjalny

Dariusz Jędryczek

Doradca Zarządu ds. Cyberbezpieczeństwa Smartech-It. Lider pierwszego w Polsce, samorządowego projektu utworzenia Centrum Usług Wspólnych IT (CUI).

Bazę wiedzy na temat możliwości wykorzystania programu Cyfrowa Gmina

Wiedzę jak zorganizować audyt bezpieczeństwa w swoim samorządzie

Możliwość udziału

w indywidualnych konsultacjach

Co otrzymasz po webinarze?

Kompleksowe rozwiązanie zapewniające cyberbezpieczeństwo organizacji

E-book ze zbiorem najważniejszych informacji

o cyberbezpieczeństwie

Dostęp do DEMO systemu wspierające pracę jednostek samorządowych

Partnerzy Technologiczni

Program „Cyfrowa Gmina” realizujemy razem z Partnerami Technologicznymi

CompNet Sp. z o. o. powstała w 2002. Jej głównym celem jest dbanie o bezpieczeństwo danych klientów. Firma specjalizuje się w Ochronie Danych Osobowych, Bezpieczeństwie Informacji oraz Zarządzaniu Oprogramowaniem, w ramach których wykonuje audyty, wdraża polityki bezpieczeństwa oraz przeprowadza szkolenia. Spółka zrealizowała kilka tysięcy projektów, przeprowadziła szkolenia dla kilkudziesięciu tysięcy uczestników, dzięki którym zdobyła doświadczenie i wiedzę. Wsłuchiwanie się w potrzeby klientów oraz dostosowanie usług do ich potrzeb sprawiło, że CompNet zaufało wiele firm i instytucji z całej Polski. Główną przewagą konkurencyjną spółki jest know-how, skuteczna metodyka oraz zgrany zespół, który dba o zadowolenie klientów.

SmarTech IT sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych oraz systemów z zakresu cyberbezpieczeństwa zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego. Firma przeprowadza szkolenia podnoszące stopień świadomości dot. cyberbezpieczeństwa, audyty zerowe, audyty pozwalające określić poziom dojrzałości organizacji oraz audyty zgodności. Firma posiada wieloletnie doświadczenia z zakresu cyberbezpieczeństwa również na rynku amerykańskim, będące wynikiem realizacji projektów dla rządu oraz armii USA przez głównego inwestora Smartech-IT. Na rynku krajowym firma współpracuje m.in. z Ministerstwem Cyfryzacji oraz jednostkami samorządu terytorialnego świadcząc usługi związane z bezpieczeństwem cyfrowym.

DECSOFT S.A. jest polską spółką informatyczną świadczącą zaawansowane technologicznie usługi na rzecz szerokiej gamy klientów instytucjonalnych, między innymi: przedsiębiorstw, organów administracji państwowej i samorządowej, służb mundurowych, uczelni. Wyróżnikiem oferty DECSOFT S.A. jest dostarczanie, wdrażanie i świadczenie wsparcia dla kompleksowych rozwiązań infrastrukturalnych i systemowych, przeznaczonych do pracy w trybie wysokiej dostępności i niezawodności oraz spełniających wysokie kryteria odnośnie bezpieczeństwa gromadzonych, przetwarzanych i udostępnianych danych. Spółka specjalizuje się również w doborze i wdrażaniu narzędzi służących optymalizacji wykorzystania infrastruktury IT.

ZOBACZ NAGRANIE WEBINARU

Zapewnij cyberbezpieczeństwo organizacji

Przeprowadzenie audytu stanu cyberbezpieczeństwa. Weryfikacja poziomu aktualnych zabezpieczeń.

Ocena zgodności z KRI

Zalecenia

Wdrożenie rozwiązań

Sugerowane działania naprawcze i zaradcze, eliminacja zagrożeń. Zgodność z aktualnymi wymogami prawa.

Szkolenia, procedury oraz wdrożenie odpowiednich narzędzi zapewniających bezpieczeństwo organizacji.

Konsultacje indywidualne

Jeśli jesteś już na etapie wypełniania wniosków i chcesz przeznaczyć środki z grantu na zakup kompleksowego rozwiązania do zarządzania infrastrukturą IT oraz wspierającego cyberbezpieczeństwo organizacji, umów się na prezentację indywidualną!

UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ

Opinie wybranych klientów

„W 2016 roku powróciliśmy w Urzędzie Miasta Łodzi do korzystania z oprogramowania dostarczanego przez spółkę LOG Systems. Decydującym czynnikiem była narastająca potrzeba sprawnego zarzadzania licencjami na oprogramowanie. Wykorzystywane wówczas narzędzia (arkusz kalkulacyjny, notatki) nie były efektywne i sprawiały coraz więcej problemów, a używane wówczas narzędzie do zarzadzania zasobami IT nie posiadało modułu SAM. (...) Kluczowym dla Urzędu Miasta Łodzi była decyzja o rozszerzeniu licencji LOG o moduł Helpdesk Professional, który wykorzystywany jest do realizacji zgłoszeń od pracowników. (...) W efekcie praca zespołu IT została usprawniona, a zgłoszenia realizowane są terminowo (przypisane SLA).”


– Radosław Brzozowski, kierownik Oddziału Wsparcia Użytkownika w Wydziale Informatyki

Urząd Miasta Łodzi

Urząd Miasta Tarnowa

„Z firmą LOG Systems sp. z o.o. współprace nawiązaliśmy w 2018 roku, (...). Poszukiwaliśmy wówczas narzędzia do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT Gminy Miasta Tarnowa. Projekt obejmował dostarczenie i wdrożenie oprogramowania LOG wraz z modułem do obsługi zgłoszeń – LOG Helpdesk. (...) Kompleksowość narzędzia LOG – zarządzanie infrastrukturą IT wraz z pakietem wspomagającym spełnienie wymogów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), okazała się bardzo dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia administracyjnego i logistycznego. Rekomendujemy firmę LOG Systems wraz z dostarczanym oprogramowaniem i świadczonymi usługami, jako godne polecenia.”


– Dyrektor Wydziału Informatyzacji Urzędu Miasta Tarnowa

DUW Wrocław

„Ze względu na dużą liczbę stanowisk komputerowych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu oraz bardzo zróżnicowaną bazę sprzętową, w pewnym momencie reagowanie na zgłoszenia użytkowników stało się nieefektywne i czasochłonne. Po przeglądzie ofert dostępnych na rynku systemów do zarządzania infrastrukturą sprzętową, spotkaniach z potencjalnymi Wykonawcami oraz przeprowadzeniu testów oferowanych rozwiązań, zdecydowaliśmy się na zakup i wdrożenie systemu LOG. (...) Moduły, z których korzystamy skupione są na zarządzaniu zasobami IT (CMDB), w tym licencjami (SAM), oraz zdalnej pomocy użytkownikom, czyli moduł zdalnego pulpitu (VNC). Zawarte w systemie funkcje są dla nas w pełni wystarczające i spełniają nasze oczekiwania. (...).”


- Piotr Szagdaj / Informatyk Wojewódzki

ZOBACZ NAGRANIE WEBINARU

© 2021 LOG Systems sp. z o.o.