Zasady licencjonowania oprogramowania LOG Plus w dwóch wariantach dostaw. 

Licencja Free – licencja NFR, dla małych i średnich firm z wyłączeniem firm informatycznych. Licencja wieczysta z darmową aktualizacją oprogramowania.

Licencja Standard – dla średnich i dużych firm. Podstawowym i wymaganym modułem do posiadania licencji Standard jest CMDB dla min. 80 zasobów. 

No limit – dla dużych i bardzo dużych organizacji. Opcja nielimitowanej licencji w zakresie wybranych parametrów licencji, np. użytkowników oprogramowania.

LOG Plus Cloud – usługa dostępu do LOG Plus, świadczona w modelu prywatnej lub publicznej chmury.

Każdy z wariantów zawiera licencję wieczystą!

Licencjonowanie modułów

Licencja Free

Licencja Standard

ITAM

ITAM

BEZPIECZEŃSTWO

ITSM

ZDALNE ZARZĄDZANIE

Licencja Free

ITAM

Licencja Standard

ITAM

ITSM

BEZPIECZEŃSTWO

ZDALNE ZARZĄDZANIE

Opcja – oznacza możliwość wyboru modułu lub określenia wartości przy danym parametrze licencji. Moduł lub rozszerzenie parametru można zakupić w dowolnym momencie posiadania licencji.

Licencjonowanie - parametr osoby

Parametr

Licencja Free

Licencja Standard

Moduły: CMDB Ultra, SAM, Data Warehouse, Warehouse, Automation, Services, Helpdesk Standard, Helpdesk Professional, GDPR, Monitoring Standard, Monitoring Extended, AD Manager

MIN

NO LIMIT

Licencja Free

Licencja Standard

MIN

Licencja Standard

NO LIMIT

No limit – opcja dostępna po przekroczeniu maksymalnej wartości licencji standard.

Liczba zasobów licencjonowanych w CMDB

Parametr

Licencja Free

Licencja Standard

MIN

NO LIMIT

Licencja Free

Licencja Standard

MIN

Licencja Standard

NO LIMIT

Definicje

Administrator Oprogramowaniaosoba, która posiada pełne uprawnienia do zarządzania LOG Plus i dostępu do danych. W oprogramowaniu może zarządzać konfiguracją i integracjami, czy użytkownikami. Liczba Administratorów Oprogramowania jest wymagana do wyceny licencji podstawowej (moduł CMDB).

Użytkownik Oprogramowaniakażdy pracownik z dostępem do własnych zasobów w LOG Plus, np. komputerów. Jeśli firma posiada moduł ITSM, użytkownik ma również dostęp do własnych zgłoszeń i zadań oraz może zakładać nowe zgłoszenia. Liczba Użytkowników Oprogramowania jest wymagana do wyceny licencji podstawowej (moduł CMDB).

Zasoby CMDB – liczba wszystkich limitowanych (licencjonowanych) zasobów w bazie CMDB LOG Plus są to: Komputery, Serwery, Maszyny Wirtualne, Urządzenia sieciowe, Drukarki, Telefony / Tablety. Liczba Zasobów CMDB jest wymagana do wyceny licencji podstawowej (moduł CMDB).

Agent na komputeryliczba komputerów monitorowanych przez agenta oprogramowania  LOG Plus (Windows, Linux, MacOs). Liczba Agentów na komputery jest wymagana do wyceny licencji podstawowej (CMDB).

Agent na serweryliczba serwerów monitorowanych przez agenta oprogramowania LOG Plus (Windows, Linux). Liczba Agentów na serwerów jest wymagana do wyceny licencji podstawowej (CMDB).

Agent na maszyny wirtualne – liczba maszyn wirtualnych monitorowanych przez agenta oprogramowania LOG Plus (Windows, Linux). Liczba Agentów na maszyny wirtualne jest wymagana do wyceny licencji podstawowej (CMDB).

Agent na urządzenia mobilne (telefony, tablety) – liczba telefonów i tabletów (Android) monitorowanych przez agenta oprogramowania LOG Plus. Liczba Agentów na urządzenia mobilne (telefony/tablety) jest wymagana do wyceny licencji podstawowej (CMDB).

System Informatyczny – specjalny obiekt, który posiada moduły, role, uprawnienia, konta dla osób oraz może mieć natywne Connectory. Liczba Systemów Informatycznych jest wymagana do wyceny modułów SAM, SAM for ITS, SAM Optimizer, IDM, Hurtownia Danych.

Maksymalna liczba kont w Systemach Informatycznych – maksymalna liczba kont w największym posiadanym Systemie Informatycznym jest wymagana do wyceny modułów SAM for ITS, IDM.

Domena – liczba  domen LDAP, usług sieciowych dla systemów Windows umożliwiająca scentralizowane zarządzanie kontami, uprawnieniami i zasobami. Liczba Obsługiwanych Domen jest wymagana do wyceny Parametrów Sieciowych, moduły: SAM, Hurtownia Danych, Skrypty, Zdalny Pulpit, Nośniki, Sieć, Magazyn, Automatyzacja, Usługi, Helpdesk Standard, Helpdesk Professional, GDPR, Monitoring Standard, Monitoring Extended, AD Manager.

Sieć WLAN liczba sieci WLAN, bezprzewodowych sieci lokalnych. Liczba Sieci WLAN jest wymagana do wyceny Parametrów Sieciowych, moduł Sieć.

Aktywna Usługa – liczba Aktywnych w danym momencie usług. Liczba usług jest wymagana do wyceny modułów Usługi, Helpdesk Standard, Helpdesk Professional.

Klient Zewnętrzny – liczba Klientów Zewnętrznych jest wymagana do wyceny modułów Skrypty, Usługi, Helpdesk Standard, Helpdesk Professional, GDPR, AD Manager.

Operator Helpdesk – ma uprawnienia tożsame dla użytkownika oprogramowania, rozszerzone o możliwość edycji szablonów procesów w module ITSM. Do jego kompetencji można zaliczyć: projektowanie nowych oraz edycja istniejących przepływów i formularzy, określanie uprawnień do uruchomienia procesów, jak również możliwość określania odpowiedzialności za poszczególne procesy. Liczba Operatorów Helpdesk jest wymagana do wyceny licencji Helpdesk.

Liczba zasobów licencjonowanych w CMDB – jest to suma wszystkich zasobów licencjonowanych w module CMDB, tj.: komputery, serwery, maszyny wirtualne, urządzenia sieciowe, drukarki, telefony/tablety. Minimalna liczba zasobów licencjonowanych = 80. Po przekroczeniu 20 000 tys. zasobów wymagane jest przejście na opcję NO LIMIT w zakresie wszystkich parametrów w CMDB. 

Zasoby nieograniczone (nielicencjonowane) – w skład zasobów nielicencjonowanych wchodzą: umowy, licencje, oprogramowanie, monitory, peryferia komputerowe, karty SIM, nośniki danych.

 

Zasady płatności

Produkt / Usługa

Termin płatności

Termin płatności

Zapisz się na webinar

Sprawdź temat i agendę najbliższego webinaru. Podczas cyklicznych spotkań online prezentujemy najważniejsze funkcje wybranego systemu lub konkretna grupę tematyczną.