Zasady licencjonowania oprogramowania LOG Plus w trzech wariantach dostaw. 

Licencja Free – licencja NFR, dla małych i średnich firm z wyłączeniem firm informatycznych. 

Licencja Standard – dla średnich i dużych firm. 

Licencja Enterprise – dla dużych i bardzo dużych firm, które potrzebują nielimitowanej licencji w zakresie zakupionych modułów.

Każdy z wariantów zawiera licencję wieczystą!

Licencjonowanie modułów

Moduł/Limit

Licencja Free

Moduł/Limit

Standard

Moduł/Limit

Enterprise

Licencjonowanie inne parametry

Parametr

Licencja Free

Standard

Enterprise

Licencja Free

Standard

Enterprise

Opcja – Opcja oznacza możliwość wyboru modułu lub określenia wartości przy danym parametrze licencji. Moduł lub rozszerzenie parametru można zakupić w dowolnym momencie posiadania licencji.

Definicje

Administrator systemu – to osoba, która posiada pełne uprawnienia do zarządzania aplikacją LOG Plus.
W oprogramowaniu może zarządzać konfiguracją systemu i integracjami czy użytkownikami. 
Rola administratora systemu pozwala również edytować wykorzystywane w organizacji szablony procesów. 

Użytkownik systemu – czyli każdy pracownik z dostępem do własnych zasobów w LOG Plus, np. komputerów. Jeśli firma posiada moduł ITSM, użytkownik ma również dostęp do własnych zgłoszeń i zadań oraz może uruchamiać nowe procesy.  

Agent na komputery – liczba komputerów monitorowanych przez agenta systemu LOG Plus.  

Agent na urządzenia mobilne – liczba urządzeń mobilnych (Android) monitorowanych przez agenta systemu LOG Plus.  

Agent na serwery – liczba serwerów monitorowanych przez agenta systemu LOG Plus.  

Operator (ITSM) – ma uprawnienia tożsame dla użytkownika systemu, rozszerzone o możliwość edycji szablonów procesów w module ITSM. Do jego kompetencji można zaliczyć: projektowanie nowych oraz edycja istniejących przepływów i formularzy, określanie uprawnień do uruchomienia procesów, jak również możliwość określania odpowiedzialności za poszczególne procesy. 

Szablony procesów (ITSM) – to nic innego jak wzór jego przebiegu (formularz, zadania, realizatorzy). Na podstawie szablonu realizowane będą wszystkie zadania (kolejne procesy) uruchomione za jego pomocą przez użytkowników. Przykładem może być wniosek o nadanie dostępu, czy zatrudnienie pracownika.  

Liczba użytkowników aplikacji mobilnej (ITSM) – każdy użytkownik systemu, który może zalogować się na swoje konto za pomocą aplikacji mobilnej ITSM (FlowBoard). Pracownik musi mieć zainstalowane oprogramowanie na swoim smartfonie.  

Maintenance (support) – Wsparcie dla oprogramowania za pomocą kanału online, dostęp do pełnej aktualizacji bazy wzorców, słowników, raportów, skryptów, plików konfiguracji i innych. Zapewnia także dostęp do najnowszych wydanych wersji w okresie obowiązywania usługi w ramach zakupionej konfiguracji modułów. 

Zasady płatności

Produkt / Usługa

Termin płatności

Termin płatności

Zapisz się na webinar

Sprawdź temat i agendę najbliższego webinaru. Podczas cyklicznych spotkań online prezentujemy najważniejsze funkcje wybranego systemu lub konkretna grupę tematyczną.