Wycena

Zasady licencjonowania produktów

Oprogramowanie stworzone, by sprostać potrzebom Twojej organizacji. Optymalny wybór w zakresie funkcji i parametrów konfiguracji licencji.

LOG Plus nie jest wyliczany na podstawie liczby pracowników, jednak wprowadzenie tej wartości w konfiguracji, pomoże ustawić najlepsze początkowe parametry wyceny. Należy pamiętać, że każdy z parametrów może być później dostosowany do potrzeb Twojej organizacji.

Wycena LOG Plus zależna jest od:

- wybranych modułów - im więcej kupujesz, tym większy rabat naliczamy,
- liczby administratorów systemu,
- liczby użytkowników systemu,
- liczby agentów na komputery,
- liczby agentów na urządzenia mobilne,
- liczby agentów na serwery.

Wycena FlowBoard (ITSM) zależna jest od:

- liczby projektantów procesów (ITSM),
- liczby szablonów procesów (ITSM),
- liczby użytkowników aplikacji mobilnej (ITSM).

Rozszerzenie

W zależności od potrzeb Twojej firmy dajemy możliwość rozszerzenia oferty w zakresie parametrów ujętych w konfiguracji. Oprogramowanie możesz uzupełnić o:
- dodatkowych administratorów systemu,
- dodatkowych użytkowników,
- dodatkowych agentów na urządzenia końcowe (komputery, serwery, urządzenia mobilne),
- dodatkowych projektantów procesów (ITSM),
- dodatkowe szablony procesów (ITSM),
- dodatkowych użytkowników aplikacji mobilnej (ITSM).

Maintenance LOG Plus

Wycena wsparcia technicznego aplikacji uzależniona jest od konfiguracji całego systemu.
- Maintenance Standard to wartość 20% ceny zakupu skonfigurowanego produktu rocznie,
- Maintenance Extended to wartość 30% ceny rocznie (zawiera dodatkowe dwa dni robocze do wykorzystania, np. na aktualizacje).

Grupa podstawowa

Baza oprogramowania LOG, której koszt uzależniony jest od liczby zasobów typu PC (komputerów i serwerów). Wycena oprogramowania sporządzana jest od 40 zasobów typu komputer.

Wycena modułów LOG

Zbiór dodatkowych funkcji do grupy podstawowej oprogramowania LOG. Koszt modułów zależny jest od:
- liczby zasobów typu PC - komputerów i serwerów 1
- liczby pracowników 2
- liczby tożsamości 3
- liczby profili osób 4

1 W przypadku modułów: CMDB, Zarządzanie Licencjami SAM, Monitoring Komputerów, Monitoring Użytkowników, Monitoring Ekranów, Zarządzanie Nośnikami Danych, Zarządzanie Komputerami, Automatyzacja Pracy, Zarządzanie Raportami, Zarządzanie Magazynem.
2 W przypadku modułu Rejestry RODO.
3 W przypadku modułu Zarządzanie Tożsamością.
4 W przypadku modułu Profil Osoby.

Wycena Helpdesk

Gotowy katalog procesów oparty o praktyki ITIL. Koszt Helpdesk zależny jest od:
- liczby Administratorów systemu,
- liczby Operatorów (Serwisantów) Helpdesk.

Administrator Helpdesk posiada uprawnienia do administrowania systemem w zakresie, m.in.: dodawania użytkowników, konfiguracji parametrów pracy systemu, tworzenia polityki haseł, konfiguracji serwerów poczty i reguł pocztowych. Operator (Serwisant) to użytkownik z dostępem do systemu Helpdesk, z dostępem do uprawnionych funkcji.

Liczba użytkowników zgłaszających nie jest ograniczona liczbowo.

Licencja Enterprise

Licencja Enterprise w przypadku oprogramowania LOG obejmuje nieograniczoną liczbę zasobów (komputery, serwery), natomiast w LOG Helpdesk nieograniczoną liczbę Administratorów i Operatorów (Serwisantów).

Administrator systemu

Administrator systemu to osoba, która posiada pełne uprawnienia do zarządzania aplikacją LOG Plus. W oprogramowaniu może zarządzać konfiguracją systemu i integracjami, czy użytkownikami. Rola administratora systemu pozwala również edytować wykorzystywane w organizacji szablony procesów w module ITSM.

Użytkownik systemu

Użytkownikiem systemu nazywany jest każdy pracownik z dostępem do własnych zasobów w LOG Plus, np. komputerów. Jeśli firma posiada moduł ITSM, użytkownik ma również dostęp do własnych zgłoszeń i zadań oraz może uruchamiać nowe procesy.

Agent na komputery

Liczba komputerów monitorowanych przez agenta systemu LOG Plus.

Agent na urządzenia mobilne

Liczba urządzeń mobilnych (Android) monitorowanych przez agenta systemu LOG Plus.

Agent na serwery

Liczba serwerów monitorowanych przez agenta systemu LOG Plus.

Szablony procesów (ITSM)

Szablon procesu to nic innego jak wzór jego przebiegu (formularz, zadania, realizatorzy). Na podstawie szablonu realizowane będą wszystkie zadania (kolejne procesy) uruchomione za jego pomocą przez użytkowników. Przykładem może być wniosek o nadanie dostępu, czy zatrudnienie pracownika.

Projektant procesów (ITSM)

Projektanci procesów mają uprawnienia tożsame dla użytkowników systemu, rozszerzone o możliwość edycji szablonów procesów w module ITSM. Do ich kompetencji można zaliczyć: projektowanie nowych oraz edycja istniejących przepływów i formularzy, określanie uprawnień do uruchomienia procesów, jak również możliwość określania odpowiedzialności za poszczególne procesy.

Liczba użytkowników aplikacji mobilnej (ITSM)

Każdy użytkownik systemu, który może zalogować się na swoje konto za pomocą aplikacji mobilnej ITSM (FlowBoard). Pracownik musi mieć zainstalowane oprogramowanie na swoim smartfonie.