Licencjonowanie

Zasady licencjonowania

Oprogramowanie dobrane do potrzeb organizacji! Optymalny wybór licencji w zakresie funkcji systemu, a także zasobów, które zostają objęte oprogramowaniem.

Licencja Basic

Licencja podstawowa na oprogramowanie LOG to baza do sprawnego zarządzania zasobami informatycznymi w organizacji. Koszt licencji uwarunkowany jest liczbą zasobów typu PC (komputerów i serwerów). Sprawdź zakres funkcjonalny Licencji Podstawowej.

Licencja Moduł

Zbiór dodatkowych funkcjonalności do Licencji Podstawowej oprogramowania LOG. Koszt licencji modułów: CMDB, Zarządzanie Licencjami SAM, Monitoring Komputerów, Monitoring Użytkowników, Monitoring Ekranów, Zarządzanie Nośnikami Danych, Zarządzanie Komputerami, Automatyzacja Pracy, Zarządzanie Raportami, Zarządzanie Magazynem , zależny jest od liczby zasobów typu PC (komputerów i serwerów). W przypadku modułu Rejestry RODO koszt licencji bazuje na liczbie pracowników, a w przypadku modułu Zarządzanie Tożsamością - na liczbie tożsamości.

Licencja Helpdesk

Moduł oprogramowania LOG, którego koszt licencji uwarunkowany jest liczbą Administratorów i Operatorów (Serwisantów). Administrator Helpdesk to użytkownik, który ma uprawnienia do administrowania systemem w zakresie m.in.: dodawania użytkowników, konfigurowania parametrów pracy systemu, tworzenia polityki haseł, konfigurowania serwerów poczty i reguł pocztowych. Sprawdź zakres funkcji modułu Helpdesk i Helpdesk Professional.

Licencja Enterprise

Licencję na oprogramowanie LOG, można określać jako nieograniczoną w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich zakłada nielimitowaną liczbę użytkowników korzystających z konkretnego modułu. Druga sytuacja dotyczy licencji Enterprise, która odwołuje się do nieograniczonej liczby zasobów, typu komputery, serwery oraz użytkownicy. Zatem z licencji no-limit można skorzystać dwojako - na moduł lub na całe oprogramowanie LOG (Enterprise).

Licencja Moduł

Zbiór dodatkowych funkcjonalności do Licencji Podstawowej oprogramowania LOG. Koszt licencji modułów: CMDB, Zarządzanie Licencjami SAM, Monitoring Komputerów, Monitoring Użytkowników, Monitoring Ekranów, Zarządzanie Nośnikami Danych, Zarządzanie Komputerami, Automatyzacja Pracy, Zarządzanie Raportami, Zarządzanie Magazynem , zależny jest od liczby zasobów typu PC (komputerów i serwerów). W przypadku modułu Rejestry RODO koszt licencji bazuje na liczbie pracowników, a w przypadku modułu Zarządzanie Tożsamością - na liczbie tożsamości.

Licencja Helpdesk

Moduł oprogramowania LOG, którego koszt licencji uwarunkowany jest liczbą Administratorów i Operatorów (Serwisantów). Administrator Helpdesk to użytkownik, który ma uprawnienia do administrowania systemem w zakresie m.in.: dodawania użytkowników, konfigurowania parametrów pracy systemu, tworzenia polityki haseł, konfigurowania serwerów poczty i reguł pocztowych. Sprawdź zakres funkcji modułu Helpdesk i Helpdesk Professional.

Rozszerzenie

Dostosuj zakres licencji Basic do potrzeb Twojej organizacji. Możesz poszerzyć ofertę w zakresie dodatkowych zasobów: stacji roboczych, serwerów, urządzeń mobilnych, urządzeń sieciowych oraz drukarek.