CMDB - Zarządzanie konfiguracją

Moduł CMDB (Configuration Management Database) wspomaga zarządzanie zasobami IT - komputerami, serwerami, licencjami czy ludźmi. Funkcja ta pozwala na tworzenie relacji między pracownikiem a urządzeniami, a także powiązanie ich ze schematem organizacyjnym. Dzięki temu znane jest fizyczne miejsce zasobu oraz osoba za niego odpowiedzialna. Wszelkie zmiany w relacjach zapisywane są w cyklu życia.

Funkcje bazy konfiguracji LOG Plus

ROZBUDOWANY KATALOG PRODUKTÓW

Zbiorcze dodawanie nowych zasobów dzięki funkcji słownika produktów handlowych. Rozbudowany katalog produktów z kodem producenta (komputery, serwery, licencje oprogramowania).

TWORZENIE RELACJI

Inwentaryzacja dużej ilości urządzeń i tworzenie relacji między nimi, nawet w dużym i zróżnicowanym środowisku informatycznym. Przypisywanie konkretnych zasobów do użytkowników.

PREZENTACJA WYDARZEŃ

Graficzna prezentacja najważniejszych wydarzeń z cyklu życia zasobów, takich jak: działanie agenta, zmiany użytkowników, zmiany lokalizacji.

PEŁNY WGLĄD W ZASOBY

Obraz infrastruktury firmy, podgląd we wszystkie zasoby w danym środowisku IT wraz z aktualnymi danymi konfiguracyjnymi.

SZYBKIE WYSZUKIWANIE

Schemat organizacyjny i lokalizacyjny pozwalający na filtrowanie zasobów według działów i lokalizacji.

  • większa kontrola środowiska IT
  • płynne zarządzanie dzięki wszystkim zasobom przeniesionym do jednej platformy
  • zwiększone bezpieczeństwo
  • oszczędność czasu dzięki możliwości zbiorczego dodawania zasobów
  • eliminacja zagrożenia posiadania nieuprawnionych licencji
  • szybkie sprawdzanie zasobów i ich przypisanie do użytkownika