Proste zgłaszanie problemów i zadań

Narzędzie ITSM, które łączy funkcje Service Desk i Helpdesk. Pozwala zgłosić dowolny problem czy incydent. Usprawnia pracę działu IT poprzez przydzielanie zadań odpowiednim osobom. Doskonale sprawdzi się także w działach biznesowych, gdzie kluczową rolę odgrywa czas realizacji zgłoszeń (np. SLA, RODO).

Zobacz więcej na myflowboard.com

Korzyści ITSM (FlowBoard)

Jeden punkt kontaktu

SPOC (ang. Single Point of Contact) Pojedynczy punkt kontaktu, który usprawnia proces zgłaszania spraw w całej organizacji

Priorytety spraw i zadań

Przyjmowane zgłoszenia są odpowiednio skategoryzowane według priorytetów ich realizacji

Zarządzanie zgłoszeniami

Sprawne zarządzanie zgłoszeniami poprzez przydzielenie zadań właściwym osobom

Kontrola czasu realizacji

Nadzór nad czasem realizacji zadań względem nadanych priorytetów oraz umów SLA

Status realizacji zgłoszenia

Podgląd podstępu zadań na każdym etapie realizacji zgłoszenia

Sprawna komunikacja

Efektywny kontakt pomiędzy zgłaszającym a realizującym zgłoszenie

Akceptacja zadań

Zatwierdzenie zadań przez osoby decyzyjne i kwora akceptacyjne

ITSM (FlowBoard)

Połączenie funkcji Service Desk i Helpdesk

 • zawiera katalog 50 gotowych procesów dla IT, HR, zarządzania czy finansów;
 • prosty edytor graficzny umożliwia tworzenie własnych procesów;
 • pozwala tworzyć procesy sprzedażowe, administracyjne, handlowe oraz kadrowe;
 • edycja (dodawanie, usuwanie) zadań w gotowych szablonach;
 • lista TO-DO zawiera zadania powtarzalne dla każdego procesu;
 • jasno określona kolejność wykonywania poszczególnych zadań;
 • automatyczne przydzielanie zadań zgodnie z zakresem obowiązków oraz zajętością pracowników;
 • kontrola kosztów poprzez określenie wartości realizacji procesu;
 • dodawanie komentarzy i załączników na każdym etapie procesu;
 • stały monitoring etapu wykonywania poszczególnych zadań;
 • ruchoma prognoza zakończenia procesu pozwala określić przewidywany termin jego realizacji;
 • dostępność z poziomu przeglądarki, jak również urządzenia mobilnego;