Software Asset Management - więcej niż audyt oprogramowania

Moduł SAM LOG Plus daje pełną widoczność licencji na oprogramowanie zainstalowane na komputerach. Oprócz alertów o braku lub nadwyżkach licencji, system informuje o stopniu ich wykorzystania przez użytkowników. To rozwiązanie, które w pełni optymalizuje koszty, zapewnia bezpieczeństwo i ciągłą zgodność licencyjną.

Optymalizacja wydatków na zakup licencji i utrzymania oprogramowania

Inwentaryzacja oprogramowania i bezpieczeństwo organizacji

Pełna weryfikacja i widoczność konsumpcji oprogramowania

Przykładowa analiza użycia oprogramowania

Raport z przeprowadzonej analizy prezentuje stopień użycia oprogramowania względem założeń biznesowych firmy (ROI) w określonym przedziale czasu. Celem badania było sprawdzenie, czy wykorzystywanie programów jest współmierne do kosztu poniesionego na zakup licencji.

27 %

73 %

Chart Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

5 %

95 %

Chart Microsoft Project

Microsoft Project

10 %

90 %

Chart Microsoft Visio

Microsoft Visio

Zgodność z ROI

Zalecana weryfikacja potrzeby instalacji oprogramowania

Zaprezentowane dane pokazują jasno, że ROI użycia oprogramowania w badanej organizacji jest diametralnie niskie. W ponad 73% przypadków zalecana jest ponowna weryfikacja potrzeb, ponieważ czas pracy z zakupionym systemem jest krótszy, niż oczekiwano. Zatem z naszej analizy wynika, że tylko mniej niż 27% posiadanych licencji jest wykorzystywana w sposób efektywny.

Optymalny zakup i bezpieczeństwo licencji SAM

Zyskaj pewność, że wszystkie programy na komputerach pracowników są zainstalowane legalnie,
a zakupione licencje są wykorzystywane zgodnie z założeniami biznesowymi.

Software Asset Management w LOG Plus

Audyt oprogramowania

 

Weryfikacja licencji i stanu oprogramowania w LOG Plus zapewnia ciągłą zgodność. Posiadasz dostęp do aktualnych informacji o stanie oprogramowania i zasobów. Dzięki funkcji audytu sprzętu i inwentaryzacji oprogramowania Twoja firma działa zgodnie z przepisami oraz normami ISO.

Zarządzanie i optymalizacja

Pełna weryfikacja i widoczność konsumpcji oprogramowania, dzięki wprowadzeniu agenta na stacje robocze, umożliwia optymalizację kosztów zakupu licencji. Z naszych analiz wynika, że w biznesie efektywnie wykorzystujemy tylko niewielki procent posiadanych licencji. Z LOG Plus możesz w łatwy sposób zaplanować i zoptymalizować wydatki na IT.

Funkcje modułu SAM

Stan oprogramowania

Każde oprogramowanie wykryte przez agenta na komputerach, zostanie utworzone w LOG Plus jako zasób. Raport stanu oprogramowania bazuje na jego typach, grupując je według zastosowania i producenta. W szczegółach oprogramowania znajdują się dane takie jak: informacje o oprogramowaniu, bilans użycia i licencji, tabele relacyjne, oś cyklu życia oprogramowania

Alerty użycia, kosztów i braku licencji

Weryfikacja oprogramowania w LOG Plus, pozwala na wykrycie braków licencji, niskie wykorzystanie czy też wysokie koszty. System informuje o tym za pomocą odpowiednich alertów.

Wymagany poziom użycia oprogramowania (ROI)

Dzięki funkcji wymaganego poziomu użycia, system wskazuje, na jakich urządzeniach oprogramowanie nie jest wykorzystywane, a jeśli jest, to w jakim stopniu (czas użycia). Dla oprogramowania, któremu ustawiono wymagany poziom użycia są zbierane statystyki, na komputerach i serwerach z zainstalowanym agentem. Statystyki konsumpcji przesyłane są do serwera aplikacji LOG Plus co 24h.

Oprogramowanie zainstalowane na komputerze

W szczegółach każdego komputera znajduje się tabela zainstalowanego oprogramowania. Oprócz jego nazwy, wersji i typu wyświetlana jest również informacja o przypisanej licencji, kluczu oprogramowania i wynikach ROI.