Helpdesk dla małych

i dużych firm, ochrona sygnalistów, GDPR

Zapowiedź nowości w LOG Plus!

PRZETESTU LOG PLUS

Moduł Process Management

NOWOŚĆ

Wykonywanie czynności wzajemnie ze sobą powiązanych,

w celu uzyskania konkretnego rezultatu, to nieodzowny element pracy. Mowa o procesach, które bez wyjątku realizuje każda, mała czy duża, organizacja.


Efektem sformalizowania procesów w narzędziu takim jak LOG Plus będzie wgląd w przebieg ich realizacji, identyfikacja wąskich gardeł, a przede wszystkim optymalizacja i skrócenie czasu wykonywania zadań.

PRZETESTU LOG PLUS

Proste zarządzanie procesami

System umożliwia mapowanie procesów i ich kolejkowanie. Dzięki temu masz wgląd w przebieg realizacji zadań czy identyfikację wąskich gardeł.

Moduł GDPR (procesy RODO)

NOWOŚĆ

LOG Plus wspiera organizacje w spełnieniu wymogów RODO, m.in. w zakresie prowadzenia rejestru czynności przetwarzania, czy raportów wymaganych przez UODO. Realizacja procesów takich jak nadawanie, odbieranie czy archiwizacja upoważnień do zbiorów danych oraz systemów informatycznych odbywa się w jednym narzędziu, wraz z przypisaniem do użytkownika, czy zasobu w bazie CMDB.

PRZETESTU LOG PLUS

Wsparcie dla IT oraz Inspektora Danych Osobowych!

Zredukuj ręczne czynności administracyjne do niezbędnego minimum dzięki rejestrom czynności przetwarzania. Zarejestruj wszystkie nadane upoważnienia, monitoruj kluczowe terminy i przyspiesz zarządzanie.

Helpdesk na miarę Twoich potrzeb

Jeden punkt kontaktu (ang. SPOC) dla pracowników i/lub klientów firmy w celu zgłaszania problemów i incydentów. Helpdesk w LOG Plus to system obsługi zgłoszeń, który będzie doskonałym rozwiązaniem zarówno dla mniejszych zespołów jak i dla tych, które mają rozbudowany katalog spraw. Poniżej opis trzech dostępnych wariantów LOG Helpdesk.

NOWOŚĆ

PRZETESTU LOG PLUS

Już dostępny!

 • Zarządzanie zadaniami

Dostępny zimą 2022!

Dostępny zimą 2022!

Helpdesk Basic

 • Zarządzanie zadaniami
 • Kreator zadań
 • Lista zadań
 • Czat
 • Kontrola terminów zadań
 • Kalendarz pracy
 • Bezpieczny kanał sygnalisty
 • Akcje API
 • Reguły automatyzacji
 • Integracje z zewnętrznymi systemami
 • Zmiany statusu zasobu z poziomu Helpdeska
 • Kreator zadań
 • Lista zadań
 • Czat
 • Kontrola terminów zadań
 • Kalendarz pracy
 • Bezpieczny kanał sygnalisty
 • Kreator zadań
 • Lista zadań
 • Czat
 • Kontrola terminów zadań
 • Kalendarz pracy
 • Bezpieczny kanał sygnalisty
 • Zarządzanie zadaniami
 • Katalog spraw
 • Katalog formularzy
 • Grupy użytkowników
 • Role operatorów Helpdesk
 • Domyślny katalog procesów
 • Dashboard użytkownika
 • Dashboard operatora

Process Management

 • Katalog spraw
 • Katalog formularzy
 • Grupy użytkowników
 • Role operatorów Helpdesk
 • Domyślny katalog procesów
 • Dashboard użytkownika
 • Dashboard operatora
 • Zarządzanie katalogiem procesów
 • Dashboard procesów
 • Kolekcja zadań
 • Zarządzanie SLA
 • Macierz wpływu, pilności i priorytetów
 • Graficzny edytor przepływu procesów
 • Kolekcja akcji
 • Automatyzacja działań w systemie
 • Możliwość tworzenia własnych pól w formularzach
 • Konfiguracja parametrów KPI usługi
 • Konfiguracja SLA usługi
 • Wyliczenie poziomu dostępności usług
 • Możliwość łączenia procesów z usługami
 • Zarządzanie zadaniami

Helpdesk Standard

 • Zarządzanie katalogiem procesów
 • Dashboard procesów
 • Kolekcja zadań
 • Zarządzanie SLA
 • Macierz wpływu, pilności i priorytetów
 • Graficzny edytor przepływu procesów
 • Kolekcja akcji
 • Automatyzacja działań w systemie

Helpdesk Basic

Helpdesk Standard

Process Management

Helpdesk Professional

Service Management

Helpdesk Standard

Helpdesk Professional

Helpdesk Basic

Nowości w Helpdesk Basic!

Skrzynka podawcza

Zgłoszenie spraw i zdań do wykonania bez konieczności logowania się do systemu! Zadania, a także komentarze do nich tworzone są poprzez wysłanie wiadomości e-mail na dedykowana skrzynkę podawczą, a historia wiadomości przypisanych do jednego zgłoszenia agregowana jest w jednym miejscu.


Możesz utworzyć reguły odbioru wiadomości, w tym standardy wysyłania zgłoszeń (temat, przypisanie zgłoszenia do wybranej osoby, kategoria zgłoszenia, dodawanie załącznika).

Proste zakładanie zgłoszeń przez e-mail

PRZETESTU LOG PLUS

Ochrona sygnalistów

Do 17 grudnia 2021 organizacje z sektora publicznego a także firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników muszą wdrożyć narzędzie do realizacji anonimowych zgłoszeń naruszenia prawa Unii.


Bezpieczny kanał dla sygnalistów w LOG Plus to odrębna witryna umożliwiająca realizację anonimowych zgłoszeń (bez logowania do systemu), które spełnią wymogi Dyrektywy o ochronie sygnalistów. Portal nie gromadzi żadnych danych, dlatego jest całkowicie bezpieczny!

Bezpieczny kanał sygnalisty

PRZETESTU LOG PLUS

Kalendarz pracy

Wsparcie w produktywnym wykorzystaniu czasu zapewnia możliwość zarządzania kategoriami i umieszczonymi w nich zadaniami. Dodatkowo użytkownik otrzymuje alert o zadaniach niedopasowanych do slotu, nakładających się terminach, a nawet zadaniach zagrożonych, np. ze względu na nieobecność realizującego.


Kalendarz pracy łączy zadania, wydarzenia systemowe i informacje z zewnętrznych zintegrowanych kalendarzy takich jak: iCal, Google Calendar oraz Exchange (Outlook). Zawiera listę zadań wzbogaconą o możliwość edycji, podgląd cyklu życia czy wgląd do dodatkowych informacji i komentarzy.

Skuteczne planowanie zadań

PRZETESTU LOG PLUS

Zarządzanie zadaniami

Wprowadź organizację czasu pracy dla siebie i podwładnych! LOG Plus umożliwia dodanie nowego zadania, a także podgląd listy z każdego miejsca aplikacji.


System kategoryzuje zadania wg priorytetów, a także czasu wykonania i osoby realizującej. Możesz dodać czasochłonność oraz budżet, a także powiązać zadanie z zasobami z bazy CMDB.

PRZETESTU LOG PLUS

Podczas webinaru dowiesz się jak w praktyce powinien wyglądać dobrze zbudowany kanał zgłaszania naruszeń oraz czego należy unikać i dlaczego nie wybierać rozwiązań wymagających logowania. Pokażemy również najnowsze funkcje systemu LOG Plus i ile zajmuje wdrożenie narzędzia z kanałem sygnalisty.

Webinar z nowościami w LOG Plus

Jak podejść do wdrożenia unijnej Dyrektywy o ochronie sygnalistów

© 2020 LOG Systems sp. z o.o.