Moduł GDPR jest wsparciem organizacji w spełnieniu wymogów RODO, m.in. w zakresie prowadzenia rejestru czynności przetwarzania, czy raportów wymaganych przez UODO. Realizacja procesów takich jak nadawanie, odbieranie czy archiwizacja upoważnień do zbiorów danych oraz systemów informatycznych odbywa się w jednym narzędziu, wraz z przypisaniem do użytkownika, czy zasobu w bazie CMDB.

Funkcje modułu GDPR

Zarządzanie rejestrem czynności przetwarzania (procesy biznesowe); Zarządzanie Ryzykiem; Rejestr upoważnień do czynności przetwarzania; Rejestr umów powierzenia przetwarzania; Zarządzanie zbiorami danych (rejestr zbiorów danych); Rejestr upoważnień do zbiorów; Wniosek o nadanie upoważnienia do czynności przetwarzania; Wniosek o odebranie upoważnienia do czynności przetwarzania (funkcja); Wniosek o nadanie upoważnienia do zbioru danych; Wniosek o odebranie upoważnienia do zbioru danych (funkcja); Wniosek o szkolenie dla pracownika; Formularz żądania dotyczącego danych osobowych; Wniosek o udostępnienie danych osobowych; Rejestr incydentów bezpieczeństwa; Formularz zgłaszania incydentów bezpieczeństwa; Formularz zgłaszania nowego zbioru danych; Definiowanie reguł bezpieczeństwa

WYMAGANE MODUŁY
DO OTRZYMANIA LICENCJI

FUNKCJE

Korzyści

WSPARCIE DLA IT ORAZ INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH

Zredukuj ręczne czynności administracyjne do niezbędnego minimum dzięki rejestrom czynności przetwarzania. Zarejestruj wszystkie nadane upoważnienia, monitoruj kluczowe terminy i przyspiesz zarządzanie.

LOG Plus - LOG Systems, ITSM, ITAM, GDPR

Zapisz się na webinar

Sprawdź temat i agendę najbliższego webinaru. Podczas cyklicznych spotkań online prezentujemy najważniejsze funkcje wybranego systemu lub konkretna grupę tematyczną.