Zarządzanie zasobami i usługami IT w firmie

Wdrożenie bazy danych do zarządzania konfiguracją (CMDB), to jeden z elementów wprowadzenia w organizacji najlepszych praktyk i procedur (ITIL). Osiąganie celów biznesowych firmy nie jest obecnie możliwe bez wsparcia ze strony działów informatycznych, które stają przed licznymi wyzwaniami. Wdrażając moduł CMDB zyskujesz precyzyjne dane o konfiguracji, a tym samym solidną bazę do zarządzania incydentami.

Korzyści z posiadania modułu CMDB w LOG Plus

KONTROLA

Zastosowanie odpowiedniej strategii zarządzania konfiguracją może znacznie poprawić sposób zarządzania infrastrukturą IT.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Skuteczne i sprawne zarządzanie środowiskiem i infrastrukturą IT wpływają na bezpieczeństwo danych w organizacji.

INTEGRACJA

Wewnętrzne procesy w firmach, takie jak zarządzanie incydentami, czy problemami, które opierają się o aktualne zapisy w bazie konfiguracji, będą zintegrowane.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

Integracja procesów informatycznych, które są związane z konfiguracją, może zmniejszyć obłożenie personelu w działach IT.

PODEJMOWANIE DECYZJI

Oszacowanie zasobów oraz kontrola ich wydajności, pozwala uzyskać większą pewność podczas podejmowania decyzji związanych z poziomem usług. Usprawnia zarządzanie ryzykiem poprzez redukcję przestojów.

  • ewidencjonowanie i zarządzanie całym cyklem życia dla dużej ilości zasobów
  • powiązania między zasobami i budowanie relacji
  • standaryzacja wprowadzania danych do systemu (na bazie słowników)
  • śledzenie stanu urządzeń końcowych, oprogramowania i dokumentacji
  • identyfikacja zależności między procesami, pracownikami, aplikacjami i infrastrukturą
  • koszyk zasobów, czyli szybkie dodawanie komputerów i licencji na podstawie słownika produktów