Funkcjonalność Skryptów w LOG Plus pozwala na definiowanie i uruchamianie zdalnie poleceń CMD na wskazanych komputerach poprzez usługę Agenta. Pozwala tom.in. na zdalną instalację lub deinstalację programów. Istnieje możliwość tworzenia i uruchamiania własnych skryptów w formatach Batchczy PowerShell.

Funkcje modułu Scripts

Zdalne zarządzanie komputerami poprzez Skrypty; Zarządzanie skryptami batch; Zarządzanie skryptami Powershell;  Zarządzanie repozytorium plików; Dystrybucja plików i oprogramowania; Baza skryptów.

WYMAGANE MODUŁY
DO OTRZYMANIA LICENCJI

FUNKCJE

Korzyści

GRUPOWE WYKONYWANIE AKCJI

Zdalna instalacja i deinstalacja na wielu komputerach jednocześnie i wiele więcej.

Zapisz się na webinar

Sprawdź temat i agendę najbliższego webinaru. Podczas cyklicznych spotkań online prezentujemy najważniejsze funkcje wybranego systemu lub konkretna grupę tematyczną.