Moduł Usługi w LOG Plus pozwala na inwentaryzację usług świadczonych wewnętrznie na rzecz organizacji oraz usług świadczonych dla klientów. Portfel usług podzielony jest na kategorie, a same usługi mogą być przypisane do klienta zewnętrznego i wewnętrznego. Ogromną zaletą jest wskazanie relacji usług z wymaganymi zasobami oraz innymi usługami, a także zarządzanie ich budżetem. 

Funkcje modułu Services

Zarządzanie portfelem usług; Zarządzanie SLA; Zarządzanie budżetem usług; Widok wpływu zasobów na usługi i usług na inne usługi.

WYMAGANE MODUŁY
DO OTRZYMANIA LICENCJI

FUNKCJE

Korzyści

PORTFEL USŁUG

Zbuduj własny portfel usług wewnętrznych i zewnętrznych. Zarządzaj kosztami i dostępnością usług, a szybko dostrzeżesz zyski.

MAPA WPŁYWU

Dokładnie wiesz co od czego zależy!

Zapisz się na webinar

Sprawdź temat i agendę najbliższego webinaru. Podczas cyklicznych spotkań online prezentujemy najważniejsze funkcje wybranego systemu lub konkretna grupę tematyczną.