Poznaj LOG 6.1
Co zmieniło się wraz z wejściem LOG 6

Małe liczby, wielkie zmiany

LOG 6.1 RC

Czy odczuwasz różnicę, przesiadając się na wyższą wersję oprogramowania używanego na swoim smartfonie na desktopie, jesli w numeracji produktu zmienia się liczba po przecinku? Raczej nie. Zazwyczaj między np. wersją 6.0 a 6.1 zachodzą delikatne zmiany. Postanowiliśmy to zmienić. LOG 6.1 to nowa jakość!

LOG 6.1 to wersja, na którą czekasz.

LOG 6.1 to coś więcej, niż tylko poprawa błędów wersji LOG 6. To coś więcej, niż kolejna „mała” aktualizacja z drobnymi zmianami. LOG 6.1 to coś więcej, niż „Service Pack” dla wersji 6.

LOG 6.1 mógłby się nazywać LOG 7 albo LOG 8. Poziom zmian jest ogromny - wyprzedzamy dotychczas przyjęty przez branżę schemat o kilka długości.

6.0

6.1

Kilka nadchodzących nowości..

Kombinacja procesów, technologii i polityk, które pozwalają na zarządzanie elektronicznymi tożsamościami oraz określenie sposobu w jaki są one używane do zapewnienia dostępu do informacji zebranych w zasobach informatycznych przedsiębiorstwa.

Zarządzanie Tożsamością

Sprawnie zarządzaj dostępem do usług i aplikacji

Zarządzanie Magazynem

Magazyn pod kontrolą

Sprawne zarządzanie zasobami na magazynie, możliwość pobierania i oddawania zasobów z magazynu oraz zarządzanie stanem zasobów.

Zbiór cech opisujących stanowisko pracy jednego lub wielu osób. Wśród tych cech znajdziemy m.in. czynności wykonywane w ramach pracy, godziny pracy, profile uprawnień do SI, ograniczenia, wymagane zasoby, licencje, szkolenia i wiele innych.

Zarządzaj profilami osób

Profil Osoby

Nowe rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych to już fakt. Obowiązkiem organizacji jest przestrzeganie jego zapisów. Jak robić to sprawnie, a co ważne zgodnie z wytycznymi? Moduł rejestry RODO to sprawne, a co najważniejsze skuteczne wdrożenie przepisów w organizacji.

Dobre praktyki zarządzania danymi zgodnie z RODO

Rejestry RODO

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej

Sprawdź dostępność najnowszej wersji LOG 6.1!

Pobierz LOG 6.1 RC

Kalendarz zmian w Helpdesk

Powiadomienia HTML i akcje mail

Zmiany w mechanice formularzy w Helpdesk

Możliwość otwierania załączników w przeglądarce i ich grupowego zapisywania

Możliwość zapisywania zrzutów ekranu w treści zgłoszenia

Graficzny edytor zgłoszeń

Automatyczne przypisywanie użytkowników do grup systemu na podstawie Active Directory

Automatyczne przypisywanie przełożonych

Zmiany w mechanice akceptacji (możliwość tworzenia kworum decyzji)

Nowa karta zasobów, uprawnień, szkoleń, dostępów itp dla pracownika via WEB

Przypisywanie zgłoszeń na grupę

Definiowanie zastępstw w Helpdesk

Edytor Workflow

Grupowe akcje np. dodaj notatkę, przypisz realizującego

Szablony odpowiedzi w komentarzach, notatkach, rozwiązaniach

Określanie statusu użytkownika/agenta

Rozbudowane reguły odbioru i obsługi maili

Wersja 6.1 - changelog

(+48) 71 750 42 00

Copyright LOG Systems sp. z o.o.

Wstrzymanie działania funkcji agenta - Panic Button oraz konfiguracja wątku jego działania

Zarządzanie tożsamością (nowy moduł)

Rejestry RODO - zarządzanie ryzykiem (nowy moduł)

Profil osoby (nowy moduł)

Zarządzanie Magazynem zasobów (nowy moduł)
Automatyczne dodawanie relacji z poziomu Helpdesk

Wysyłanie powiadomień na ekran Użytkownika z poziomu Helpdesk

Automatyczna zmiana status zasobu na podstawie statusów Helpdesk

Helpdesk

LOG System

LOG System / Helpdesk