Sprawne zarządzanie dostępem do usług i aplikacji

Moduł IdM jest kombinacją procesów, technologii i polityk. Pozwala administratorom systemów na sprawne zarządzanie dostępami do usług i aplikacji. Ponadto wspomaga ochronę przed niepowołanym dostępem, a w konsekwencji wyciekiem danych.

Funkcje modułu IdM:

  • Zarządzanie tożsamością;
  • Zarządzanie systemami informatycznymi;
  • Zarządzanie dostępami do systemów informatycznych;
  • Formularze wniosków o dostępy;
  • Zarządzanie rolami uprawnień;
  • Możliwość importu uprawnień;
  • Weryfikacja uprawnień;
  • Audyty uprawnień;
  • Kontrola wykluczeń w uprawnieniach.

Moduł Zarządzania Tożsamością jest rozwiązaniem przeznaczonym dla organizacji każdej wielkości, która poszukuje aktywnego narzędzia do zarządzania prawami dostępu do informacji. Na moduł składają się procedury, które określają kto ma mieć dostęp do zasobów oraz jakie ma uprawnienia w związku z nimi.

Rozwiązanie znajdzie również szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie poszukuje się metod automatyzacji procesów zarządzania uprawnieniami oraz wdrażaniem usystematyzowanych modeli uprawnień. Chociażby ze względu na cykliczność procesu, który stale należy nadzorować i weryfikować aktualność nadanych uprawnień dla użytkowników.

Korzyści z posiadania modułu do zarządzania tożsamościami

Log - chmura

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem i zgodność z obowiązującymi przepisami

Log - chmura

Weryfikacja

Okresowa weryfikacja posiadanych przez pracowników uprawnień i dostępów

Log - chmura

Procedury i regulacje

Przestrzeganie i egzekwowanie procedur i regulacji

Log - chmura

Bezpieczeństwo organizacji

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa organizacji

Log - chmura

Redukcja kosztów

Redukcja kosztów związanych z administracją użytkownikami

Log - chmura

Zarządzanie dostępem i raportowanie

Sprawne zarządzanie dostępem do usług i aplikacji