Ochrona sygnalistów

w Polsce

Z końcem 2021 roku polskie firmy i organizacje zobowiązane są do wdrożenia unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów. W uproszczeniu, nowe zapisy wymuszają na pracodawcach ustanowienie wewnętrznych (skutecznych, poufnych i bezpiecznych) kanałów dokonywania anonimowych zgłoszeń.


Pobierz e-booka i sprawdź wszystkie najważniejsze informacje związane z obowiązkami pracodawców i samych sygnalistów.

POBIERZ DARMOWY E-BOOK

Kto i kiedy musi wdrożyć nowe regulacje?

Do wdrożenia dyrektywy zobowiązane są wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób oraz wszystkie podmioty z sektora publicznego.

POBIERZ DARMOWY E-BOOK

Kim jest sygnalista?

Sygnalista (ang. whistleblower) to osoba, która zgłasza informacje o podejrzeniu działań nielegalnych i/lub nieetycznych. Należy jednak podkreślić, że sygnalista z założenia działa w dobrej wierze, z troską o interes organizacji lub interes publiczny.

Kto może być sygnalistą?

Sygnalistą może być każdy, kto ma związek z podmiotem, co do którego naruszenie zgłasza. Może to być pracownik organizacji, zleceniobiorca, członek zarządu, akcjonariusz, klient, ale też stażysta czy wolontariusz. Zgodnie z unijną dyrektywą, zgłaszający naruszenia będzie chroniony przez prawo, jeżeli ma uzasadnione przekonanie, że zgłasza prawdziwe informacje lub dokonuje zgłoszenia zgodnie z prawem.


Komplet najważniejszych informacji

POBIERZ DARMOWEGO E-BOOKA

Wdrożenie narzędzia do anonimowych zgłoszeń

Jako firma od lat zajmująca się wdrażaniem najlepszych na rynku rozwiązań w obszarze IT oraz wspieraniem procesów biznesowych zgodnie ze standardami ITIL od zawsze wychodziliśmy naprzeciw aktualnie panującym wymogom. Tym razem również nie pozostajemy w tyle i proponujemy wdrożenie wewnętrznego systemu sygnalizowania.


Bezpieczny kanał dla sygnalistów w LOG Plus to odrębna witryna umożliwiająca realizację anonimowych zgłoszeń (bez konieczności logowania do systemu), które spełnią wymogi Dyrektywy o ochronie sygnalistów. Portal nie gromadzi żadnych danych, dlatego jest całkowicie bezpieczny!

SPRAWDŹ NARZĘDZIE

Co znajdziesz w naszym e-booku?

1. Ogólne informacje na temat ochrony sygnalistów

2. Co oznacza Dyrektywa dla mnie jako pracownika?

3. Co powinieneś zrobić jako pracodawca aby wdrożyć Dyrektywę?

4. Narzędzie do anonimowych zgłoszeń

Czego i kogo dotyczy Dyrektywa, harmonogram wdrożenia rozwiązań, na jakim etapie wdrażania Dyrektywy jest Polska, jakich naruszeń dotyczy a na jakie dziedziny nie ma wpływu.


Kto jest sygnalistą, jakie obowiązki ma sygnalista i czy zawsze musi zgłaszać naruszenia i jak chroniona ma być tożsamość sygnalisty.


Jak przygotować się na nową Dyrektywę, jakie nowe obowiązki będzie miał pracodawca, jakie wewnętrzne systemy sygnalizowania muszą być wdrożone oraz jakie mogą być kanały zgłaszania naruszeń.


Poznaj nasze gotowe narzędzie, dzięki któremu szybko rozwiążesz problem anonimowych zgłoszeń przy okazji zyskując nowe możliwości dla Twojego biznesu.


Czytaj o ochronie sygnalistów

Informacje ogólne

Wszystkie kraje członkowskie, w tym Polska, mają czas do 17 grudnia 2021 roku na implementację unijnej Dyrektywy o ochronie sygnalistów. To w tym dniu mijają dokładnie dwa lata od momentu przyjęcia tego aktu prawnego przez Parlament Europejski. W związku z tym polscy pracodawcy muszą być przygotowani na wdrożenie nowych procedur. Te podmioty, które nie dostosują się do tych wymogów, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami.


Czego i kogo dotyczy Dyrektywa? Co się zmieni? Na jakim etapie wdrażania Dyrektywy jest Polska? Wyjaśniamy.

Czego dotyczy Dyrektywa?

Założeniem Dyrektywy o ochronie sygnalistów jest stworzenie skutecznych kanałów informowania o naruszeniach unijnego prawa w obrębie danej organizacji. Osoby dokonujące takich zgłoszeń na gruncie Dyrektywy nazywane są sygnalistami. Może więc nim być np.: pracownik, samozatrudniony współpracownik, wspólnik, stażysta, wykonawca, podwykonawca, dostawca, były pracownik, osoba w trakcie rekrutacji.


W praktyce niemal każdy, kto miał styczność z daną organizacją, może być sygnalistą. Takie osoby mogą więc liczyć na prawną ochronę.Ustanowienie unijnego aktu prawnego ma na celu zabezpieczenie ich przed działaniami represyjnymi. Przy czym należy nadmienić, że Dyrektywa określa wyłącznie minimalną ochronę sygnalistów. W rzeczywistości krajowy ustawodawca może rozszerzyć zakres obowiązków w tym zakresie.

PEŁNA TREŚĆ W E-BOOKU

Ważne daty

Wspomniana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) została stworzona w myśl dbałości o dobre interesy pracodawcy i przeciwdziałaniu niepożądanych zdarzeń, uchybień i przekroczenia prawa w przedsiębiorstwach. Już zimą 2021 roku, polscy przedsiębiorcy na mocy Dyrektywy o ochronie sygnalistów zobowiązani są do wdrożenia odpowiednich form ochrony sygnalistów i przekazywania informacji.

Wypełnij formularz i pobierz darmowego e-booka

© 2020 LOG Systems sp. z o.o.