Zgodność licencyjna. Redukcja kosztów.

Niższe ryzyko kar. Bezpieczeństwo informatyczne.

Wybierz Usługę SAM. Zacznij efektywnie zarządzać oprogramowaniem.

Software Asset Management (SAM) to zbiór najlepszych praktyk branżowych, polegająca na zarządzaniu i optymalizacji zakupu, wdrażania, opieki, użytkowania i usuwania oprogramowania w ramach organizacji. Według analiz Microsoftu, firmy które realizują program SAM, zmniejszają wydatki na IT nawet o 30% w roku, w którym proces SAM został wdrożony!

Skontaktuj się
Zobacz szczegóły

SAM Baseline

Przeskanujemy oprogramowanie zainstalowane na komputerach i serwerach w Twojej firmie. Następnie przeprowadzimy inwentaryzację licencji, by zestawić je z posiadanym oprogramowaniem. Przygotujemy analizę danych zakończoną raportem z wykonanych prac. Nie musisz obawiać się audytu SAM – jeśli wykryjemy nieprawidłowości, nie skierujemy sprawy do organów ścigania, lecz znajdziemy rozwiązanie problemu.

SAM Optymalizacja

W kolejnym kroku pokażemy Ci – bazując na efektach przeprowadzonego wcześniej audytu SAM - jak zoptymalizować wydatki w Twojej firmie. Możesz liczyć na nasze profesjonalne doradztwo, bowiem na rynku SAM działamy od 2001 roku. Zarekomendujemy nowe metody zakupu, weźmiemy pod uwagę relokację zasobów, a także sprawdzimy braki w licencjach, dzięki czemu będziesz wiedzieć, kto nie korzysta z przydzielonych licencji. Wybierz jeden z pakietów Optymalizacji SAM i zacznij efektywniej korzystać z posiadanych zasobów!

Możliwe jest dofinansowanie SAM Optymalizacja przez Microsoft.

Jeśli audytor nie miał zastrzeżeń do wyniku SAM Baseline, usługa kończy się wystawieniem certyfikatu Legalna Firma sygnowanego przez LOG Systems. Ponadto, firma może otrzymać dodatkowo płatny Certyfikat Legalności Microsoft, zachowujący ważność przez 12 miesięcy.

SAM Baseline

 • Przeprowadzenie wywiadu środowiska IT
 • Skanowanie komputerów użytkowych
 • Skanowanie serwerów
 • Inwentaryzacja licencji
 • Analiza danych, raport audytowy

01

02

03

04

05

Skontaktuj się

SAM Optymalizacja

SAM BASIC

SAM STANDARD

SAM ENTERPRISE

Microsoft

Microsoft

Microsoft

do 3 dodatkowych producentów

do 10 dodatkowych producentów

do 5 wybranych aplikacji

do 10 wybranych aplikacji

do 30 wybranych aplikacji

Skontaktuj się
Skontaktuj się
Skontaktuj się

(np. Microsoft Word, Microsoft Dynamics, Microsoft Publisher)

(np. Adobe Acrobat, Photoshop, AutoCad, SAP ERP)

(np. IBM, SAP, Oracle, VMware, Adobe, Autodesk)

(np. IBM, SAP, Oracle, VMware, Adobe, Autodesk)

(np. Adobe Acrobat, Photoshop, AutoCad, SAP ERP)

Inni producenci:

Inni producenci:

Microsoft

Usługa Optymalizacja licencji może być dotowana (nawet do 50% wartości)!

Przykładowa analiza

Symulacja usługi SAM optymalizacja na przykładzie jednej z firm, przeprowadzona przez LOG Systems

Adobe Acrobat

Zalecana weryfikacja potrzeby instalacji oprogramowania

Zgodność do potrzeb

Microsoft Visio

Zalecana weryfikacja potrzeby instalacji oprogramowania

Zgodność do potrzeb

Microsoft Project

Zalecana weryfikacja potrzeby instalacji oprogramowania

Zgodność do potrzeb

Korzyści SAM

 • Unikasz zakupu nadliczbowych licencji
 • Łatwiej planujesz zakupy komputerów i oprogramowania niezbędnych do działania przedsiębiorstwa
 • Minimalizujesz ryzyko otrzymania kar wynikających z naruszenia umów licencyjnych
 • Redukujesz koszty obsługi aplikacji przez standaryzację oprogramowania

Optymalizacja kosztów

Bezpieczeństwo organizacji

 • Zapewniając zgodność z warunkami licencji, minimalizujesz ryzyko związane z naruszeniem zapisów umów licencyjnych
 • Ograniczasz ryzyko związane z instalacją złośliwego oprogramowania
 • Zyskujesz potwierdzenie do ISO
 • Zyskujesz potwierdzenie do RODO

Prestiż

 • Firmy, które poddały się audytowi SAM, są postrzegane w środowisku biznesowym jako rzetelne i kompetentne
 • Unikasz ryzyka utraty reputacji, do którego może doprowadzić nieprzestrzeganie warunków licencjonowania
 • Corocznie do programu dołącza około 100 firm
 • Możliwość zdobycia certyfikatu legalności Microsoft
Skontaktuj się

Zaufali nam:

Marcin Świątek

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Od ponad 12 lat związany z IT. Pierwsze lata w branży spędził na stanowisko technika elektromechanika serwerów. Od 2010 r. pełni obowiązki Specjalisty ds. Wdrożeń w firmie LOG Systems. Odpowiada za tworzenie dokumentacji technicznej dla produktów spółki, zajmuje się wdrożeniami i prowadzeniem szkoleń dla klientów firmy. Współpracuje z analitykami, projektantami i programistami systemów w LOG Systems. Ponadto wspiera klientów w zakresie funkcjonowania programu LOG System oraz HelpDesk.


Szkolenia i certyfikaty: MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist), certyfikat SAM, Microsoft Licensing Solutions Specialist Lite oraz dyplom ukończenia szkolenia w dziedzinie ITIL V3 Foundation.

Nasi certyfikowani eksperci

Andrzej Seweryn

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Z branżą IT związany od przeszło 10 lat. Wieloletni specjalista ds. Zarządzania Oprogramowaniem, Koordynator ds. Audytu, a od 6 lat Specjalista ds. Wdrożeń w spółce LOG Systems. Posiadacz wielu certyfikatów potwierdzających jego szeroki wachlarz wiedzy i umiejętności, w tym: Microsoft Certified Technology Specialist: specjalista w dziedzinie desinging, assessing and optimising SAM (projektowania, oceny, optymalizacji rozwiązań zarządzania oprogramowaniem (SAM)); MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist); ITIL V3 Foundation; Szkolenie ‘Zasady systemu zarządzania jakością wg normy ISO serii 9000:2000; Licensing Overview Assessment; Microsoft Licensing Solutions Specialist; Microsoft Licensing Solutions Specialist SMB; Microsoft® Certified Technology; Microsoft Certified Technology Specialist: specjalista w dziedzinie Volume Licensing, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.

Absolwent Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie.

Wieloletni trener i kierownik zespołu sprzedaży w jednej z czołowych cyfrowych sieci telefonii komórkowej. Aktualnie Specjalista ds. wsparcia użytkownika w LOG Systems. W firmie zajmuje się wdrożeniami i prowadzeniem szkoleń dla klientów. Z pozytywnym wynikiem ukończył egzamin Software Asset Management (SAM) – Core – posiadacz certyfikatu w zakresie SAM, który potwierdza jego wiedzę w zakresie znajomości norm jakościowych w zarządzaniu oprogramowaniem i zasobami informatycznymi.

Adam Wachnowski

Rafał Dembicki

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Obecnie dyrektor Działu Wdrożeń w spółce LOG Systems odpowiadający m.in. za rozwój produktu – LOG System. Ze światem IT związany od 2010 r., kiedy to objął stanowisko Kierownika Działu Zarządzania Oprogramowaniem. Posiadacz m.in. certyfikatu Microsoft Certified Technology Specialist, który potwierdza jego umiejętności techniczne w zakresie kluczowych produktów i technologii Microsoft - specjalista w dziedzinie desinging, assessing and optimising SAM (projektowania, oceny, optymalizacji rozwiązań zarządzania oprogramowaniem (SAM)). Posiada rozległą wiedzę z zakresu licencjonowania produktów Microsoft – ukończył szkolenie Microsoft Licensing Specialist.

(+48) 71 750 42 00

Copyright LOG Systems sp. z o.o.

Kontakt bezpośredni

Malwina Kupis

Asystentka Sprzedaży


+48 508 212 030

malwina.kupis@logsystem.plKontakt