Usługi

Maintenance

Wsparcie producenta oprogramowania jest bardzo istotne w zakresie poprawnego działania systemu, ale także z punktu widzenia ochrony danych firmy. Oprócz szerzenia wiedzy z obszaru ITSM, SAM, czy RODO, nie wyobrażamy sobie nie wspierać naszych klientów w zakresie korzystania z systemu LOG czy LOG Plus. 

 

Usługa Maintenance to wsparcie dla oprogramowania za pomocą kanału online, dostęp do pełnej aktualizacji bazy wzorców, słowników, raportów, skryptów, plików konfiguracji i innych. Zapewnia także dostęp do najnowszych wydanych wersji w okresie obowiązywania usługi w ramach zakupionej konfiguracji modułów. 

Zasady licencjonowania

Maintenance musi być wykupiony na całą licencję. Opłata za usługę wsparcia powinna być dokonana przed upływem kolejnej, i nie później niż 30 dni od zakupu, licencji podstawowej. Brak dokonania opłaty w terminie lub przedłużenie świadczenia usługi po upłynięciu poprzedniego okresu daje prawo Producentowi do naliczenia dodatkowych opłat zgodnie z zapisami w OWU.

 

Usługa wsparcia dla systemu LOG i LOG Plus (SLA)