Usługi

Szkolenia

W zakresie usług naszej firmy jest również prowadzenie szkoleń. Szkolenia mogą przybrać formę dogodną dla klienta – spotkanie on-line lub w miejscu pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie dopasować się do planu dnia osoby zamawiającej szkolenie. Przedstawiciele firmy LOG Systems pełnią rolę ekspercką, doradczą podczas indywidualnych spotkań. Dodatkowo oferując możliwość konfiguracji niektórych elementów oprogramowania do wymagań organizacyjnych firmy.